Sort by
Sort by

Опаковките помагат за защита на храните и напитките, гарантират качеството и свежестта на продуктите, предоставят хранителна информация и предотвратяват разхищаването на храни.

Тези основни изисквания обаче не трябва да са за сметка на планетата. Ето защо намаляването на отпадъците, управлението на възстановени материали и увеличаването на рециклируемостта и циркулярността са от решаващо значение. Нашата визия е амбициозна: свят, в който нито една от опаковките на Nestlé, включително пластмасата, не завършва на сметището и не се превръща в боклук.

Опаковките също са важен компонент за справяне с глобалните предизвикателства на хранителните отпадъци. Ние обмисляме нашите собствени действия като си сътрудничим с колеги от индустрията и образоваме потребителите си.

Нашият напредък към по-отговорно опаковане

Title
Нашият напредък към по-отговорно опаковане

Bottom Text

*Според фондация Ellen MacArthur: „Нов ангажимент за икономика на пластмасите – ангажименти, визия и дефиниции“ (февруари 2020 г.)

Title
Намаляване на необработената пластмаса спрямо изходното ниво от 2018 г

SDG принос

принос за отпадъците

 

Подпомагане на кръговата икономика

Подкрепяме създаването на кръгова икономика чрез нашата работа върху по-добри опаковки, по-малко опаковки и по-добри системи. Тази работа включва намаляване на употребата ни на чиста пластмаса, управление на системи за повторна употреба и повторно пълнене, разширяване на употребата ни на хартиени опаковки и подпомагане на създаването на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в страните, в които работим. Пропускът в глобалната инфраструктура е значителен и не е под наш непосредствен контрол, но ние работим с партньори по целия свят, за да моделираме успешни практики за събиране. Също така, приветстваме въвеждането на нови регулации и разпоредби за подобряване на екологичния профил на опаковките и ускоряване на развитието на необходимата инфраструктура за събиране, сортиране и рециклиране на материали.

Нашата цел е над 95% от нашите пластмасови опаковки да бъдат предназначени за рециклиране до 2025 г., с амбицията да постигнем 100% рециклируеми или пригодни за многократна употреба опаковки. Също така, намаляваме използването на чиста пластмаса с една трета до 2025 г.

доклад за устойчивост

Още полезни практики за повече устойчивост