Sort by
Sort by

Замърсяване с отпадъци - как да се справим с тях в нашия град?

За по чисти плажове 

Борбата със замърсяването с пластмасови отпадъци става все по-неотложна. Те продължават да се натрупват в сметищата и в нашите океани, застрашавайки околната среда. Този проблем се е превърнал в наш основен приоритет и поемаме отговорност да дадем своя принос в тази посока.

Ние засилваме действията си във връзка с решаване на проблема с пластмасовите отпадъци и се ангажираме да постигнем значителни подобрения в своята производствена дейност.

Постигаме напредък, но предстои още много. Искаме да се превърнем в лидер в тази сфера.

Нашата визия и нашите ангажименти

Нашата цел е нито една от нашите опаковки, включително пластмасовите, да не се озове на сметище или да се превърне в отпадък. Тази идея не е просто възвишен идеал - ние работим усилено, за да я осъществим и да допринесем за бъдеще без отпадъци.

Миналата година обявихме нашия ангажимент да направим 100% от нашите опаковки рециклируеми или за многократна употреба до 2025 г. През януари 2019 г. представихме нашата по-широка визия за бъдеще без отпадъци и обявихме поредица от конкретни действия, за да изпълним ангажимента си. 

Въпреки че сме решени да се възползваме от възможностите за рециклиране, където е възможно, знаем, че само това е не е достатъчно, за да се справим успешно с проблема с пластмасовите отпадъци. Трябва да преодолеем границите и да направим повече. Решени сме да разгледаме всяка възможност за справяне с това сложно предизвикателство и да предложим множество решения, които могат да окажат влияние сега. Например, ние вярваме в стойността на материалите на хартиена основа, които могат да се рециклират и компостират, и на биоразградимите полимери на места, където не съществува инфраструктура за рециклиране.

С прилагането на нови решения ние няма да застрашим здравето на нашите потребители. Нестле не прави никакви компромиси, когато става въпрос за нашите храни и напитки.

Нашите действия

За справянето със сложния проблем с пластмасовото замърсяване е необходим всеобхватен и обединен подход. За да се постигне тази цел, се изискват конкретни действия. В съответствие с този подход предприемаме осезаеми стъпки в:

1. Разработване и използване на алтернативни материали:

 • Създадохме Нестле институт за опаковъчни науки, за да разработим устойчиви опаковъчни материали и да си сътрудничим с партньорите в индустрията за разширяване на научните изследвания и иновациите. Чрез Института в момента проучваме редица нововъведения, включително нови хартиени материали, както и биоразградими полимери, които също могат да се рециклират;
 • През първото тримесечие на 2019 г. внесохме глобално хартиени опаковки за NESQUIK, а през втората половина на 2019 г. ще направим същото и за Yes!Snackbar. Smarties също ще бъде в хартиени опаковки през 2019 г. и през 2020 г. за Milo ще се въведат хартиени торбички.
 • До 2025 г. постепенно ще премахнем всички пластмаси, които не са рециклируеми или трудно се рециклират за всички наши продукти в световен мащаб.
 • Като част от този ангажимент от февруари 2019 г., започнахме премахването на всички пластмасови сламки от нашите продукти.
 • Nestlé Waters работи за увеличаване на рециклираното съдържание на PET пластмаса в бутилките до 35% в световен мащаб до 2025 г. Съдържанието ще достигне 50% в Съединените щати до 2025 г., със специален акцент върху Poland Spring и 50% в европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez и Levissima до 2025 г.
 • Стартирахме глобално партньорство с Danimer Scientific за разработване на морска биоразградима и рециклируема бутилка за бизнеса ни с води.
 • Разпознавайки предизвикателствата при разработването на рециклирани материали за употреба за хранителни продукти, ние започнахме сътрудничество с PureCycle Technologies за производство на рециклиран полипропилен, който може да се използва за хранителни продукти.
 • Присъединихме се към NaturALL Bottle Alliance, който има за цел да разработи PET пластмаса на 100% био-основа, която да се използва за бизнеса ни с вода.

2. Изграждане на бъдеще без отпадъци

 • Партнираме си с Project STOP, водеща инициатива, насочена към справяне с изхвърлянетона пластмаса в океана, чрез партньорства с градове и правителства в Югоизточна Азия. Първият ни пилотен проект STOP е в Индонезия.
 • Ние сме основател на Глобалния ангажимент за нова пластмасова икономика, инициатива, ръководена съвместно от Фондация Елън Макартур и Околна среда на ООН, за насърчаване на напредъка в решаването на проблема с пластмасовите отпадъци.
 • Решени сме да намалим използването на пластмаси за еднократна употреба. Въвеждаме опаковки за многократна употреба, нови системи за доставка и иновативни бизнес модели.
 • Започнахме сътрудничество с Veolia и заедно работим по събирането, сортирането и рециклирането на пластмасови материали - с особен акцент върху гъвкавите пластмасови опаковки. Партньорството също така ще проучи технологии за създаване на надеждни модели за рециклиране в различни страни. Това включва технологии за химическо рециклиране, които ще помогнат на Нестле да увеличи рециклираното съдържание на опаковките си за бутилирана вода до 35%, а общо за всички продукти - до 15% до 2025 г.
 • Съвсем скоро стартирахме Алианс за рециклиране на пластмаси в Африка съвместно с други компании, за да развием инфраструктурата за рециклиране в Африка на юг от Сахара и да създадем работни места в този процес.

3. Промяна на нагласите:

 • Всички 4 200 обекта на Нестле по света премахват пластмасови изделия за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани
 • Нашите служители по цял свят посвещават дните си на доброволчество за премахване на отпадъците и ще участват в дейности по почистване на Световния ден на океаните (8 юни). За повече информация за това как можете да се включите, проверете уебсайта на Световния ден на океаните.

Какви мерки предприема Нестле за борба с отпадъците от пластасови опаковки

Пластмасовото замърсяване е основен приоритет за нас. Ние приемаме тази отговорност изключително сериозно.

Ние засилваме действията си във връзка с решаване на проблема с пластмасовите отпадъци и се ангажираме да постигнем значителни подобрения в своята производствена дейност. Ето защо ние работим с правителства, НПО-та, доставчици, организации за оползотворяване на отпадъци, търговци на дребно, както и други компании, за да предприемем неотложни действия.

Нашата цел е нито една от нашите опаковки, включително пластмасовите, да не се озове на сметище или да се превърне в отпадък. Тази идея не е просто възвишен идеал - ние работим усилено, за да я осъществим и да допринесем за бъдеще без отпадъци.

Миналата година обявихме нашия ангажимент да направим 100% от нашите опаковки рециклируеми или за многократна употреба до 2025 г. През януари 2019 г. представихме нашата по-широка визия за бъдеще без отпадъци и обявихме поредица от конкретни действия, за да изпълним ангажимента си.

Но знаем, че това не е достатъчно. Решени сме да разгледаме всяка възможност за справяне с това сложно предизвикателство и да предприемем действия, които могат да окажат влияние сега.

Фокусираме усилията си върху три области, за да стимулираме промяната: (1) Разработване и използване на алтернативни материали, (2) Изграждане на бъдеще без отпадъци и (3) Промяна на нагласите.

Какво включват вашите три области за справяне с опаковъчните отпадъци?

Повече информация можете да намерите на нашата страница За бъдеще без отпадъци, но накратко:

1. Използването и разработването на алтернативни материали

През декември 2018 обявихме създаването на Нестле институт за опаковъчни науки, за да разработим устойчиви опаковъчни материали и да си сътрудничим с партньорите в индустрията за разширяване на научните изследвания и иновациите.

Чрез Института в момента проучваме редица нововъведения, включително нови хартиени материали, както и биоразградими полимери, които също могат да се рециклират.

Между 2020-2025 г. Нестле ще премахне всички пластмаси, които не могат да бъдат рециклирани или са трудно рециклируеми за всички свои продукти по целия свят, чрез въвеждане на алтернативни опаковъчни материали и създаване на партньорства със специалисти, включително Danimer Scientific и PureCycle Technologies.

Решени сме да намалим използването на пластмаси за еднократна употреба. За тази цел ние въвеждаме опаковки за многократна употреба, нови системи за доставка и иновативни бизнес модели.

 • Работим с организацията Loop за разработване на опаковки за многократна употреба. В момента тестваме повторно използвани контейнери за сладолед за нашата марка Haagen-Dazs в САЩ;
 • Диспенсъри за Nescafé и Milo вече се предлагат в много страни по света;
 • В началото на 2020 г. ще пуснем нови диспенсъри за вода, използвайки най-новите технологии, позволяващи на потребителите да пълнят свои собствени бутилки за многократна употреба.

Такива новаторски модели са обещаващи. Те са част от по-широк набор от действия, които включват насърчаване на рециклирането и разработването на нови биоразградими и компостируеми решения за опаковане.

През февруари 2019 г. започнахме премахването на всички пластмасови сламки от нашите продукти, като използвахме алтернативни материали като хартия, както и новаторски дизайн, за да намалим замърсяването.

Чрез NextGen Consortium and Cup Challenge, ние обединихме усилията си с други партньори в индустрията за разработване на напълно рециклируема, компостираща се чаша от влакна.

През март 2019 г. стартирахме NESQUIK All Natural в Европа, използвайки нов, иновативен хартиен опаковъчен материал в съществуващия хартиен поток, който е без пластмаса и напълно рециклируем.

До 2025 г Nestlé Waters ще увеличи рециклираното съдържание на PET пластмаса в бутилките си до 35% в световен мащаб. Също до 2025 г. съдържанието PET пластмаса ще достигне 50% в Съединените щати със специален акцент върху Poland Spring и 50% в европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez и Levissima.

2. Изграждане на бъдеще без отпадъци

Освен изпълнението на ангажимента ни до 2025 г., дългосрочната ни амбиция е да спрем попадането на пластмаса в околната среда от всички наши дейности. Тук основното предизвикателство се състои в събирането и сортирането на отпадъците, особено в страни без официални системи за управление на отпадъците.

Обединихме сили с Veolia, световен лидер в управлението на ресурси, и заедно работим по събирането, сортирането и рециклирането на пластмасови материали, с особен акцент върху гъвкавите пластмасови опаковки. Проектите ще се фокусират върху 11 приоритетни страни в Азия, Африка, Южна Америка и Европа.

Работейки заедно с нашите партньори, стартирахме и Алианс за рециклиране на пластмаси в Африка, който има за цел да подобри събирането и рециклирането на пластмаси и да създаде работни места и търговска дейност.

В Индонезия Нестле се превърна в първата хранителна компания, която си партнира с Project STOP, водеща инициатива за предотвратяване на изтичането на пластмаса в океана, чрез развиване на партньорства с градове и правителства в Югоизточна Азия.

Също така си партнираме с други предприятия и правителства, за да подпишем Глобалния ангажимент за нова пластмасова икономика - инициатива, ръководена от фондация Елън Макартур и околната среда на ООН, за насърчаване на напредъка в борбата с пластмасовите отпадъци.

3. Промяна на нагласите

Искаме Нестле да е водещ пример, така че предприемаме незабавни действия, за да намалим пластмасовите отпадъци в нашите обекти, както и чрез работа с местните общности.

Всички 4 200 обекта на Нестле по света премахват пластмасите за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани, и ги заменят с материали, които могат лесно да бъдат рециклирани или повторно използвани.

Ще комуникираме нашия ангажимент за рециклиране на всички наши обекти и ще осигурим съоръжения за рециклиране на материали като PET пластмаса и алуминий.

Служителите на Нестле на всички места и нива също ще посветят своите дни на доброволчество за премахване на отпадъци и ще вземат участие в дейностите по почистването по време на Световния ден на океана на 8 юни 2019 г. Нашият изпълнителен съвет и служителите в нашия глобален щаб ще вземат участие в почистване на езерото Женева през лятото на 2019 г.

Какво искате да кажете с "100% рециклиране не е достатъчно"?

Искаме да кажем, че постигане на 100% рециклируиеми или повторно използваеми опаковки не е достатъчно. Поели сме ангажимента да стигнем до тази цел до 2025 г., но знаем, че това не е достатъчно.

Ще спрем да използваме пластмасови опаковки, където е възможно и ще проучваме алтернативи - например хартиени и биоразградими или компостируеми материали.

Това е от особено значение в населени места, където няма ясна инфраструктура за рециклиране, или където скоро няма да има такава. Нестле също участва в проекти, насочени към намаляване на натрупването на пластмасови отпадъци в околната среда, като проект STOP в Индонезия.

Усилията за оформяне на бъдеще без отпадъци започват от Нестле, така че ние също насърчаваме нашите служители да посвещават дните си на доброволчество за събиране на отпадъци.

Какво означава "премахване" на всички пластмаси, които не са рециклируеми или трудно се рециклират?

Направихме списък с пластмаси, които трудно се рециклират и които ще спрем да използваме, за да подпомогнем усилията за рециклиране. Към този списък има и график за постепенното им премахване.

Започнахме и с премахването на пластмасите в редица материали в нашите бизнеси за сладолед, шоколадови изделия и напитки, както и за намаляване на количеството термосвиваемо фолио, което използваме. Тези усилия биха могли да доведат до елиминиране на над 40 000 тона пластмаса през 2019 г.

Какви са основните алтернативи на пластмасата според вас?

Нашият подход включва изследване на напълно разградими или „биоразградими“ материали, които могат да намалят въздействието на отпадъците от опаковки, където събирането и рециклирането е трудно или съоръженията не са достъпни.

Трябва да гарантираме, че тези материали могат да се рециклират, за да се избегнат нежелани последици и ще продължим да насърчаваме рециклирането и промените в поведението, за да гарантираме правилното изхвърляне на опаковките.

За някои от нашите продукти, които включват органични остатъци, като кафе капсули, ние вярваме, че компостирането предлага най-добрия начин за увеличаване на рециклирането. Проектираме следващото поколение капсули, за да позволим това.

За приложения като хартия, новите бариерни покрития ще позволят на потребителите да ги изхвърлят в потока за рециклиране на хартия.

Също така си сътрудничим с Danone, PepsiCo и Origin Materials в NaturALL Bottle Alliance, за да разработим био-базирана PET бутилка.

А има ли алтернативни начини за доставяне на продукти на Нестле?

В момента тестваме няколко вълнуващи подхода, един от които е проект LOOP в САЩ, където се използват контейнери за сладолед Häagen-Dazs за многократна употреба.

Но тези модели сами по себе си няма да разрешат проблема. Те са част от по-широк набор от действия, които включват подобряване на рециклирането на опаковките и скоростта на рециклиране и проучване на биоразградими и компостируеми опаковки.

Нестле предлага своите продукти в 196 държави по целия свят. Трябва да намерим правилното решение за всяка ситуация.

Какви действия предприемате, за да увеличите употребата на рециклирана пластмаса?

Сегашното ни използване на рециклирана пластмаса в световен мащаб е 5% и ние работим усилено, за да увеличим този процент.

Вече използваме рециклирана пластмаса в нашето термосвиваемо фолио, а Nestlé Waters планира да увеличи рециклираната употреба на PET (rPET) в бутилки до 35% в световен мащаб до 2025 г. и 50% в САЩ. 

В допълнение, Nestlé Waters ще увеличи съдържанието на рециклираната PET пластмаса за своите европейски марки Acqua Panna, Buxton, Henniez и Levissima до 50% до 2025 г.

До 2025 г. в Европа бутилките, PET слоевете в ламинатите, капачките върху стъклени буркани и кутии, тави за месни продукти и термосвиваемите фолиа за табла за излагане ще използват поне 25-50% рециклиран материал, в зависимост от вида на опаковката.

Как отговаряте на последния доклад на Грийнпийс за отпадъците от опаковки?

Докладът „Кризата на удобството“ на „Грийнпийс“ подчертава предизвикателството, пред което сме изправени като общество в борбата с опаковките и пластмасовите отпадъци.

Както показва докладът, Нестле оставя значителен отпечатък в борбата с пластмасовите отпадъци. Тази страница показва колко усилено работим за елиминиране на нерециклируеми пластмаси и проучване на алтернативи.

Работейки с партньорите си от веригата за създаване на стойност и с браншовите асоциации, ние проучваме решения за намаляване на употребата на пластмаси, улесняване на рециклирането и разработване на нови подходи за премахване на пластмасовите отпадъци.

Всички искаме да видим бъдеще без отпадъци. От жизненоважно значение е марките, производителите на опаковки, компаниите за управление на отпадъците, правителствата и гражданското общество да работят заедно, за да го постигнат.

Защо изобщо използвате пластмаси, а не „по-екологични" алтернативи?

Пластмасовите опаковки играят важна роля за гарантиране на безопасността на нашите храни и напитки, както и за намаляване на загубата на храна и отпадъците. Преди да направим промени, трябва внимателно да разгледаме всички алтернативи.

Ние се стремим да използваме опаковки с възможно най-малко въздействие върху околната среда. Във всяка страна, в която има представителство на Нестле, ние трябва да спазваме правилата и стандартите за храните, които често диктуват видовете материали, които можем да използваме, за да опаковаме нашите продукти.

Новите технологии и иновации носят по-широк избор на опаковъчни материали и по-щадящи околната среда формати. Ние осъзнаваме това и сме ангажирани да работим с нашите партньори и индустриални асоциации за проучване на нови решения за опаковане - за намаляване на употребата на пластмаси, улесняване на рециклирането и разработване на нови подходи за премахване на пластмасовите отпадъци.

Какво ще кажете за опаковката за единична порция?

Тъй като броят на отделните домакинства продължава да нараства, търсенето на по-малки размери порции също се увеличава. Поради тази причина, продуктите за единична порция стават все по-популярни. Ние осъзнаваме, че опаковките за единична порция, които често са и за „еднократна употреба“, представляват много голяма част от отпадъчните пластмаси в околната среда.

Работим с партньори, за да намерим ефективни решения на този критичен въпрос, включително алтернативни видове опаковки, подобряване на събирането след употреба и разработване на ефективни инфраструктури за рециклиране.

Защо използвате PET бутилки и как насърчавате тяхното рециклиране?

PET пластмасата осигурява лекота, устойчивост и прозрачност и е 100% рециклируем материал. Половината от всички бутилки обаче не се рециклират - значителна част от тях се оказват в сметища или като морски отпадъци.

Като глобална компания за бутилирана вода, ние имаме отговорността да помогнем за отключване на пълните икономически, социални и екологични ползи от бутилките от PET пластмаса като повторно използван ресурс.

Разработваме съвместни проекти, които биха могли да подобрят събирането на пластмаси, и ще споделим нашите открития, за да преценим дали те могат да бъдат увеличени или дублирани. Например в САЩ сме инвестирали 6 милиона щатски долара в Closed Loop Fund, за да разработим програми за рециклиране на инфраструктурата в американските градове.

Потребителите също играят жизненоважна роля. Помогнахме за повишаване на осведомеността чрез платформи на марки и програми за корпоративно обучение, като R-Generation в Италия, Аржентина, Обединеното кралство и Тайланд. В Северна Америка въведохме ясни и последователни инструкции за How2Recycle (Как да рециклираме) към етикетите на бутилки от половин литър за всички наши основни марки в САЩ. Ще продължим да използваме силата на нашите марки, за да насърчим потребителите да рециклират.

Как правите РЕТ бутилките по-устойчиви?

Ние прилагаме принципи „рециклируеми по дизайн“ и извършваме оценка на жизнения цикъл, за да сведем до минимум екологичния отпечатък на всичките ни бутилки за напитки. През последните 10 години сме намалили количеството на PET пластмасата, от което се нуждаем за всеки литър бутилирана вода с 22%.

Nestlé Waters ще увеличи рециклираното съдържание на PET в бутилките си до 35% до 2025 г. в световен мащаб и 50% в САЩ, като се съсредоточи върху марката Poland Spring. Бизнесът ще увеличи съдържанието на рециклирани PET за европейските марки Buxton, Henniez, Levissima до 50% до 2025 г.

През 2016 г. съосновахме NaturALL Bottle Alliance, с Danone и Origin Materials за увеличаване на следващото поколение био-произведен PET, използвайки суровини от биомаса като картон и дървесен пулп, които не отклоняват ресурси или земя от хранителното производство.

Работим за разработването на PET бутилка, изработена от 100% устойчиви и възобновяеми ресурси, и ще направим технологията достъпна за цялата хранително-вкусова промишленост.

Как Нестле намалява общата употреба на опаковки?

През последните години постигнахме значителен напредък в намаляването на количеството опаковки, използвани за нашите продукти, като същевременно гарантираме тяхното качество и безопасност. Чрез нашия екологично-изграден процес, ние сме на път да постигнем целта си да избегнем 140 000 тона опаковъчни материали до 2020 г. спрямо 2015 г.

До края на 2017 г. бяхме премахнали повече от 100 000 тона опаковъчни материали от нашите производствени процеси. Това е еквивалентно на големината на 10 Айфелови кули.

Преди април 2018 г. Нестле се ангажира да подобри екологичните характеристики на своите опаковки. Това включва намаляване на общия обем на използваните опаковъчни материали. Нашите нови ангажименти се основават на тази основа, за да се създаде по-целенасочен подход към решаването на проблема с пластмасовите опаковки.

Ние продължаваме да оптимизираме опаковките в съответствие с нашата Политика за устойчивост на околната среда, не само чрез намаляване на количеството, което използваме, но и чрез използване на новаторски материали или решения за опаковане, за да се подобри ефективността на опаковките и въздействията при транспортиране.

Как подпомагате разработването на схеми за събиране, сортиране и рециклиране на пластмаси?

Ние поемаме активна роля в разработването на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в страните, в които работим. За да се преодолеят глобалните проблеми на отпадъците от пластмасови опаковки, представителите на промишлеността, местните и националните правителства, гражданското общество и потребителите играят важна роля.

Работата, която извършваме, зависи от начина, по който отпадъците се управляват в дадено място, но може да включва разработването на схеми за връщане на депозити (DRS) или подходи за разширяване на отговорността на производителя (EPR). Ще използваме опита си и техническата си експертиза, за да добавим стойност и да поемем водеща роля, за да стимулираме промяната на индустрията там, където можем.

Как помагате на потребителите правилно да рециклират опаковките на продукти?

Потребителите играят жизненоважна роля в подобряването на рециклирането и ние се ангажираме да повишим тяхната осведоменост относно правилния начин за изхвърляне и рециклиране на нашите опаковки на продукти, включително чрез етикетиране. Ще направим това чрез нашите марки и чрез нашите корпоративни комуникационни канали.

Ами микропластмасата в бутилираната вода?

Моля, посетете нашата обособена страница Ask Nestlé за микропластмаса.