Sort by
Sort by
Ние вярваме в силата на добрата храна да подобрява качеството на живота ни. Тази вяра ни ангажира да използваме глобалният си обхват, ресурси и експертиза, за да допринесем за по-доброто бъдеще на хората и планетата. За нас това е създаване на споделена стойност. Това е начинът, по който ние създаваме устойчив принос за всички заинтересовани страни. Нашата дейност е водена от желанието ни да допринасяме за възможността на повече хора да имат балансирано хранене, да помогнем да защитим, възобновим и възстановим природните ресурси, да помогнем на общностите и да упражняваме отговорно дейността си. Нашите ангажименти в посока регенеративно стопанство, намаляване употребата на природни ресурси, намаляване на негативният отпечатък от дейността ни показват потенциал да окажем влияние на много и свързани бизнес проблеми. За това ние предприемаме действия сега.