Sort by
Sort by

Вярваме в силата на храната да подобрява качеството на живот.

Вярата в това засилва желанието да се възползваме от нашия глобален мащаб, ресурси и опит, за да допринесем за едно по-здравословно бъдеще за хората и планетата.

Създаване на споделена стойност (CSV) е в основата на нашата цел: да разкрием силата на храната, която подобрява качеството на живот за всички, както днес, така и за бъдещите поколения.

Нашият подход към устойчивостта е широкообхватен, като се ангажира и стреми към нулеви нетни емисии, вериги за доставки без обезлесяване и да подобри регенеративното земеделие в мащаб. Ангажиментът ни е насочен и към подобряването на водното стопанисване, разработването на по-добри опаковки, които да увеличат опциите за след житейския цикъл, което ще отвори възможност за младите и ще изгради разнообразна и инклузивна работна сила.

Title
Ключови съставки от фермери, възприели регенеративни земеделски практики

Subtitle
Процент
Bottom Text

Забележка: През 2023 г. Следните съставки са изброени: млечни продукти (прясно мляко и производни млечни продукри), кафе (с изключение на смляно зелено кафе и синя бутилка), какао, зърнени храни, соя и зеленчуци. И този път са включени всички сурови продукти: кафе, какао, млечни продукти, захар, зърнени храни, месо и яйца, палмово олио, соя, зеленчуци, риба и морска храна.

13.58 %
83.5 %
93.4 %
46.4 %
Ние вярваме в силата на добрата храна да подобрява качеството на живота ни. Тази вяра ни ангажира да използваме глобалният си обхват, ресурси и експертиза, за да допринесем за по-доброто бъдеще на хората и планетата. За нас това е създаване на споделена стойност. Това е начинът, по който ние създаваме устойчив принос за всички заинтересовани страни. Нашата дейност е водена от желанието ни да допринасяме за възможността на повече хора да имат балансирано хранене, да помогнем да защитим, възобновим и възстановим природните ресурси, да помогнем на общностите и да упражняваме отговорно дейността си. Нашите ангажименти в посока регенеративно стопанство, намаляване употребата на природни ресурси, намаляване на негативният отпечатък от дейността ни показват потенциал да окажем влияние на много и свързани бизнес проблеми. За това ние предприемаме действия сега.
доклад устойчивост

Още полезни практики за повече устойчивост