Sort by
Sort by

Нестле поема ангажимента да произвежда продукти, които са добри за теб и за планетата. Нашата цел е да разкрием силата на храната, която подобрява качеството на живот за всички, както днес, така и за бъдещите поколения.

Подход насочен към климата

Климатичната криза засилва глобална хранителна криза. Ролята на храната и земеделието в предоставянето на системни решения за екологичната криза никога не е била по-добре разбрана. Трябва да продължим да ускоряваме преминаването към осигуряване на системни решения на тези проблеми.
 

Ние се стремим да намалим наполовина нашия въглероден отпечатък до 2030 г. За да постигнем това, ние трансформираме всеки аспект от нашия бизнес – от алтернативните горива за нашите камиони и възобновяема електроенергия за фабриките, до нови опаковки, които използват по-малко пластмаса и могат да бъдат по-лесно рециклирани и преизползвани.

Нашият подход е холистичен и взаимосвързан, изграден върху нашия ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове най-късно до 2050 г., като същевременно подкрепя правата на човека и поставя хората в центъра на всичко, което правим.

Усъвършенстване на регенеративни хранителни системи в мащаб

Нашето намерение да развием регенеративни хранителни системи в мащаб бележи дълбоко развитие в нашето мислене.

Всяка дума в тази фраза е важна и се отнася до това как ускоряваме нашите дейности:

  • Напредваме, като говорим по-силно и използваме влиянието си, за да стимулираме прогреса в сътрудничество с другите;
  • Регенеративни за да помогнем за защита, обновяване и възстановяване на земеделска земя и ландшафт;
  • Хранителни системи, обхващащи всеки участник, дейност, процес и продукт, участващи в отглеждането, израстването, 
    производството, доставката и консумацията на храна;
  • В мащаб, защото планетата, общностите и хората се нуждаят от глобална промяна на системно ниво.

Трансформиране на хранителни системи и селско стопанство за устойчиво бъдеще

Чрез усъвършенстване на регенеративните хранителни системи и работа с фермерите, им помагаме да преминат към регенеративни земеделски практики, за можем да помогнем и за създаването на по-устойчиво бъдеще за нашата планета и хората.

Good for You стратегия: допринасяне за балансирани диети

Чрез нашата стратегия Good for You ние се стремим да направим вкусни и балансирани диети достъпни за милиарди днес и за бъдещите поколения. Това включва ангажимент за увеличаване на хранителната стойност на по-голямата част от нашето глобално портфолио, като използваме системата за Health Star Rating (HSR) като основа за измерване на нашия напредък.

Ние се възползваме от нашия десетилетен опит и нашия опит в научноизследователската и развойна дейност, за да предложим безопасни, достъпни и висококачествени продукти за хората навсякъде и през всички етапи от живота. Решени сме да разработваме продукти, които са добри за вас и за планетата.

Подкрепа за справедлив преход

Нашата цел е да осигурим устойчиви и справедливи средства за препитание и достойна работа, които позволяват на земеделските общности по целия свят да издържат себе си и своите семейства. Пътят към регенеративното земеделие е дълъг. Ето защо ние помагаме на фермерите, като предоставяме финансова подкрепа, възнаграждаваме добрите практики и предлагаме технически и научни насоки чрез програми като Nescafé Plan, програмата Nespresso AAA Sustainable QualityTM и програма за ускоряване на доходите. Този подход, заедно със зачитането и насърчаването на човешките права, е предназначен да допринесе за справедлив преход към нови практики в нашите вериги за доставки.

Възстановяване на природата, опазване на биоразнообразието

Подпомагането на природата е от основно значение за регенеративните земеделски практики и е от съществено значение за справяне с изменението на климата. Работим, за да помогнем за опазването на природните ресурси, по-специално горите, които поддържат голяма част от биоразнообразието на планетата. Правим това чрез ландшафтни инициативи като част от нашата стратегия Forest Positive и Глобална програма за повторно залесяване, както и инициативи, посветени на стопанисването на водата, и чрез снабдяване със съставки, които са сертифицирани без обезлесяване.

Партньорства за промяна

Напредъкът на регенеративните хранителни системи е свързан със съвместното създаване на устойчиво бъдеще за нашата планета и нейните хора, като се работи за подхранване на общности, подобряване на благосъстоянието на нашите потребители и съживяване на естествените екосистеми. Усилията изискват разбиране и подкрепа от всички участващи – от правителства, академичните среди и неправителствени организации, компании партньори и конкуренти, финансови институции и търговци на стоки. Всички ние трябва да играем роля в подпомагането на превръщането на регенеративните хранителни системи в реалност.

Регенеративно земеделие
Регенеративното земеделие предлага огромен потенциал за подобряване на здравето на почвата и извличане на въглерод от атмосферата. Пълният му потенциал ще бъде реализиран само, ако хората са в основата му. Ние се стремим да подкрепим фермерите чрез промените, необходими за създаване на регенеративни хранителни системи, като предлагаме насоки и възнаграждаване на добри практики.
агрикултурно възстановяване

В полза на хората, природата и климата

Чрез усъвършенстване на регенеративните хранителни системи и работа с фермерите, за да им помогнем да преминат към регенеративни земеделски практики, можем да помогнем за създаването на по-устойчиво бъдеще за нашата планета и нейните хора.

инфографика за околната среда

Регенеративните хранителни системи не са амбициозни, те са прагматични. Те са от полза за цялата верига на доставки, за цялата компания и за цялото глобално общество.

Пол Хоукен
Пол Хоукен основател на Project Regeneration; Автор, Регенерация: Прекратяване на климатичната криза в едно поколение
доклад за устойчивост

Още полезни практики за повече устойчивост