Sort by
Sort by

Опазване на околната среда чрез рециклиране на пластмаса

Какво прави Нестле, за да се справи с отпадъците от опаковките?

Справянето с пластмасовото замърсяване е важен приоритет за нас за опазване на околната среда. Ние приемаме тази отговорност изключително сериозно.

Ние фокусираме действията си за справяне с проблема с пластмасовото замърсяваме и се стремим да направим допринесев осезаемо навсякъде, където работим. Затова си партнираме с правителства, неправителствени организации, доставчици, мениджъри на отпадъци, търговци на дребно, както и с други компании.

Нашата визия е нито една от опаковки ни, включително пластмасовите, да не попада на сметище или да се превръща в отпадък. Тази визия не е просто възвишен идеал – ние работим усилено, за да я изпълним и да допринесем за бъдеще, лишено от пластмаса за опазване на околната среда.

Миналата година обявихме нашата ангажираност да направим 100% от опаковките ни рециклируеми или за многократна употреба до 2025 година. През януари 2019 представихме нашата по-широка визия за бъдеще без пластмаса и обявихме серия от конкретни действия.

Знаем, че това не е достатъчно. Но сме решени да разгледаме всяка възможна опция за разрешаването на това трудно предизвикателство, както и да използваме решения, които могат да окажат влияние сега.

Ние съсредоточаваме нашите усилия за промяна върху три области: (1) Да се насочим към алтернативни материали; (2) Да оформим бъдеще без пластмаса и (3) Да насърчим нов тип поведение.

Какво включват вашите три фокус-области за справяне с отпадъците от опаковките?

1. Да се насочим към алтернативни материали

През декември 2018 обявихме създаването на Научния институт за опаковки на Нестле, който да развива устойчиви опаковъчни материали и да си сътрудничи с партньори от индустрията, за да увеличи броя проучвания и иновации.

Понастоящем в Института изследваме редица иновации, включително нови материали на основата на хартия, както и биоразградими/компостируеми полимери, които също могат да се рециклират.

От 2020-2025 в световен мащаб Нестле ще преустанови употребата на всички пластмаси, които не се рециклират или са трудно рециклируеми, в нашите продукти чрез заместването им с алтернативни опаковъчни материали и с помощта на специалисти по опаковките, включително Danimer Scientific и PureCycle Technologies.

Ние сме решени да намалим използваните от нас пластмаси за еднократна употреба. За да го постигнем, въвеждаме опаковки за многократна употреба, нови системи на доставки и иновативни бизнес модели.

  • Работим с организация Loop, за да развием опаковки за многократна употреба. В момента тестваме контейнери за сладолед за многократна употреба за марката ни Häagen-Dazs в САЩ.
  • Диспенсъри за Nescafé и Milo вече са налични в много страни по целия свят.
  • В началото на 2020 ще пуснем иновативни диспенсъри за вода, използващи най-съвременни технологии, които позволяват на потребителите да пълнят своите собствени бутилки за многократна употреба.

Подобни иновативни модели са обещаващи. Те са част от по-широк набор от действия, който включва промотиране на рециклирането и развитие на нови биоразградими и компостируеми опаковки за опазване на околната среда.

През февруари 2019 започнахме да елиминираме всички пластмасови сламки от нашите продукти, използвайки алтернативни материали като хартия, както и иновативни дизайни, за да намалим отпадъците.

С предизвикателството на NextGen обединихме сили с други индустриални партньори, за да развием напълно рециклируема, компостируема чаша с фибри.

През март 2020 ще пуснем изцяло натурален Nesquik в Европа, използвайки нов, иновативен хартиен опаковъчен материал, който е без пластмаса и напълно рециклируем в съществуващия хартиен поток.

Нестле Води ще увеличат съдържанието на рециклируема пластмаса в своите бутилки с 35% до 2025 година в световен мащаб и с 50% в САЩ, със специфичен фокус върху марката Poland Spring. Бизнесът ще увеличи съдържанието на рециклируема пластмаса с 50% и за европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez, Levissima до 2025.

2. Да оформим бъдеще без пластмаса

Освен изпълнението на ангажимента ни за 2025 г., дългосрочната ни амбиция е да спрем изтичането на пластмаса в околната среда в следствие от нашата работа. Тук основното предизвикателство е свързано със събирането и сортирането на отпадъците, особено в страни без официални системи за управление на отпадъците.

Обединихме сили с Veolia, световната компания за управление на ресурси, за да работим за събирането, сортирането и рециклирането на пластмасови материали – с особен акцент върху гъвкавите пластмасови опаковки. Проектите ще се съсредоточат върху 11 приоритетни страни в Азия, Африка, Латинска Америка и Европа.

Работейки с нашите колеги, също така стартирахме Алианса за рециклиране на пластмаси в Африка, който цели да подобри събирането и рециклирането на пластмаса, както и да създаде работни места и търговска дейност.

В Индонезия Нестле стана първата хранителна компания, партнираща си с проект STOP, водеща инициатива за превенция на изтичането на пластмаса в океана чрез развитието на партньорства с градове и правителства в Югоизточна Азия.

Също така си партнираме с други предприятия и правителства, за да подпишем Глобалния ангажимент за икономиката на новата пластмаса, инициатива, ръководена от фондация „Елън Макартър“ и Околната среда на ООН, за промотиране и насърчаване на напредъка в борбата с пластмасовите отпадъци.

3. Да насърчим нов тип поведение

В Нестле искаме да ръководим чрез примери, затова предприемаме незабавни действия, като се стремим да избягваме пластмасовите отпадъци в нашите предприятия и като работим с местните общности.

Всички 4,200 обекта на Нестле елиминират пластмасите за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани, и ги заместват с лесно рециклируеми материали или такива за многократна употреба.

Ние комуникираме нашият ангажимент към рециклирането във всичките ни обекти и ще осигурим съоръжения за рециклиране на материали като PET и алуминий.

Служителите на Нестле на всички места и равнища ще посветят своите дни на доброволчество за да премахнат отпадъци и да участват в дейности за почистване. Такива дейности се проведоха на Световния ден на океаните на 8-ми юни 2019 година във Варна и Бургас.

Какво имате предвид с изказването, че „100% рециклируемост не е достатъчна“?

Постигането на 100% рециклируеми опаковки или такива за многократна употреба не е достатъчно. Ние сме отдадени да постигнем тази цел до 2025, но знаем, че това не е достатъчно.

Ще спрем да използваме пластмасови опаковки и ще търсим алтернативи като такива на основата на хартия, биоразградими или компостируеми материали.

Това е особено важно на места, където не е налична инфраструктура за рециклиране или няма да има за още известно време. Нестле участва също така в проекти, целящи да намалят натрупването на пластмасови отпадъци в околната среда като проект STOP в Индонезия.

Усилията за оформяне на едно бъдеще без пластмаса са важен приоритет в Нестле, затова ние окуражаваме и нашите служители да отдадат своите доброволчески дни на събирането на отпадъци.

Какво означава „постепенно прекратяване“ на нерециклируеми или трудно рециклируеми пластмаси?

Ние сме съставили списък на пластмаси, трудни за рециклиране, които ще спрем да използваме по график за постепенно прекратяване на употребата им, за да подпомогнем опитите за рециклиране.

Също така стартирахме елиминирането на пластмаса в редица материали в нашите сладоледи, шоколадови изделия и напитки и намаляване използваното количество целофан. Тези усилия могат да доведат до това, да елиминираме над 40,000 тона пластмаса през 2019.

Какви са основните алтернативи на пластмаса, които ще използвате?

Нашият подход включва изследването на напълно разградимите или „биоразградимите“ материали, които могат да намалят влиянието на отпадъците от опаковки, където събирането и рециклирането е трудно или не са налични съоръжения.

Ние трябва да сме сигурни, че тези материали са рециклируеми, за да избегнем непреднамерени последици, и ще продължим да промотираме рециклирането и промяната на поведение с цел гарантиране на правилното изхвърляне на опаковките.

За някои наши продукти, съдържащи органични остатъци като капсулите кафе, вярваме, че компостирането предлага най-добрия път към увеличаване на рециклирането. Проектираме следващото поколение капсули, за да позволим това.

За материали като хартия, нови покрития ще позволят на потребителите да ги изхвърлят в потока за изхвърляне на хария.

Също така си сътрудничим с Danone, PepsiCo и Origin Materials в Алианса NaturALL Bottle за развитието на био базирана PET бутилка.

Какво ще кажете относно алтернативните модели за доставка на продуктите на Нестле?

Към момента изпробваме няколко вълнуващи подхода, един от които е проект LOOP в САЩ, където контейнери за многократно пълнене се използват за сладоледа Häagen-Dazs.

Но само тези модели няма да решат проблема. Те са част от по-широк набор от действия, включващи подобряването на отпадъчната рециклируемост и нивата на рециклиране, както и изследването на биоразградими и компостируеми опаковки.

Нестле обслужва 196 страни в световен мащаб. Ние трябва да намерим правилното решение за всяка ситуация.

Какво правите, за да увеличите употребата на рециклирана пластмаса?

Употребата на рециклирана пластмаса към момента е 5% в цял свят и работим усилено, за да ги увеличим.

Вече сме използвали рециклирана пластмаса в нашите целофани, а Нестле Води планират да увеличат своята употреба на рециклирана PET в бутилките си до 35% до 2025 глобално и до 50% в САЩ. Като допълнение Нестле Води ще увеличат съдържанието на рециклирана PET в европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez и Levissima с 50% до 2025.

До 2025 в Европа бутилки, слоеве PET в ламинати, капачки за стъклени буркани и кутии, тави за месни продукти и термосвиваеми фолиа за тави за излагане ще използват поне 25-50% рециклиран материал, в зависимост от вида на опаковката.

Как ще отговорите на последния доклад на Грийнпийс за отпадъците от опаковките?

Докладът на Грийнпийс за освобождаване от пластмасата „Криза на удобство“ подчертава предизвикателството, пред което сме изправени като общество в справянето с отпадъците от опаковките.

Както докладът показва, Нестле трябва да се справи с доста опаковки. Тази страница демонстрира колко здраво работим, за да елиминираме нерециклируемите пластмаси и да изследваме алтернативи.

Работейки с нашите партньори от веригата на стойността и с индустриални асоциации, ние изследваме решения за намаляване употребата на пластмаса, улесняването на рециклирането и развитието на нови подходи в елиминирането на използването на пластмаса.

Всички ние искаме да видим едно бъдеще без пластмаса. Жизненоважно е марките, производителите на опаковки, компаниите за управление на отпадък, правителствата и обществото да работят заедно, за да го постигнат.

Защо изобщо използвате пластмаса, а не по-природосъобразни алтернативи?

Пластмасовите опаковки играят важна роля в гаранцията, че нашите храни и напитки са безопасни, и в намаляването на хранителните отпадъци. Преди да направим промени, старателно трябва да обсъдим всички алтернативи.

Ние целим да използваме опаковки с възможно най-малко влияние върху околната среда. Във всяка страна, в която Нестле работи, трябва да се съобразяваме с регулации относно храната и стандарти, които често диктуват видовете използвани материали в нашите продукти.

Новите технологии и иновациите предоставят по-голям избор на опаковъчни материали и по-природосъобразни формати. Ние разпознаваме това и сме ангажирани да работим с нашите партньори и индустриални асоциации, за да изследваме нови възможности за опаковане – да намалим употребата на пластмаса, да улесним рециклирането и да развием нови подходи в елиминирането на отпадъците от пластмаса.

Какво прави Нестле, за да се справи с отпадъците от опаковките?

Справянето с пластмасовото замърсяване е важен приоритет за нас. Ние приемаме тази отговорност изключително сериозно.

Ние фокусираме действията си за справяне с проблема с пластмасовото замърсяваме и се стремим да направим допринесев осезаемо навсякъде, където работим. Затова си партнираме с правителства, неправителствени организации, доставчици, мениджъри на отпадъци, търговци на дребно, както и с други компании.

Нашата визия е нито една от опаковки ни, включително пластмасовите, да не попада на сметище или да се превръща в отпадък. Тази визия не е просто възвишен идеал – ние работим усилено, за да я изпълним и да допринесем за бъдеще, лишено от пластмаса.

Миналата година обявихме нашата ангажираност да направим 100% от опаковките ни рециклируеми или за многократна употреба до 2025 година. През януари 2019 представихме нашата по-широка визия за бъдеще без пластмаса и обявихме серия от конкретни действия.

Знаем, че това не е достатъчно. Но сме решени да разгледаме всяка възможна опция за разрешаването на това трудно предизвикателство, както и да използваме решения, които могат да окажат влияние сега.

Ние съсредоточаваме нашите усилия за промяна върху три области: (1) Да се насочим към алтернативни материали; (2) Да оформим бъдеще без пластмаса и (3) Да насърчим нов тип поведение.

Какво включват вашите три фокус-области за справяне с отпадъците от опаковките?

1. Да се насочим към алтернативни материали

През декември 2018 обявихме създаването на Научния институт за опаковки на Нестле, който да развива устойчиви опаковъчни материали и да си сътрудничи с партньори от индустрията, за да увеличи броя проучвания и иновации.

Понастоящем в Института изследваме редица иновации, включително нови материали на основата на хартия, както и биоразградими/компостируеми полимери, които също могат да се рециклират.

От 2020-2025 в световен мащаб Нестле ще преустанови употребата на всички пластмаси, които не се рециклират или са трудно рециклируеми, в нашите продукти чрез заместването им с алтернативни опаковъчни материали и с помощта на специалисти по опаковките, включително Danimer Scientific и PureCycle Technologies.

Ние сме решени да намалим използваните от нас пластмаси за еднократна употреба. За да го постигнем, въвеждаме опаковки за многократна употреба, нови системи на доставки и иновативни бизнес модели.

  • Работим с организация Loop, за да развием опаковки за многократна употреба. В момента тестваме контейнери за сладолед за многократна употреба за марката ни Häagen-Dazs в САЩ.
  • Диспенсъри за Nescafé и Milo вече са налични в много страни по целия свят.
  • В началото на 2020 ще пуснем иновативни диспенсъри за вода, използващи най-съвременни технологии, които позволяват на потребителите да пълнят своите собствени бутилки за многократна употреба.

Подобни иновативни модели са обещаващи. Те са част от по-широк набор от действия, който включва промотиране на рециклирането и развитие на нови биоразградими и компостируеми опаковки.

През февруари 2019 започнахме да елиминираме всички пластмасови сламки от нашите продукти, използвайки алтернативни материали като хартия, както и иновативни дизайни, за да намалим отпадъците.

С предизвикателството на NextGen обединихме сили с други индустриални партньори, за да развием напълно рециклируема, компостируема чаша с фибри.

През март 2020 ще пуснем изцяло натурален Nesquik в Европа, използвайки нов, иновативен хартиен опаковъчен материал, който е без пластмаса и напълно рециклируем в съществуващия хартиен поток.

Нестле Води ще увеличат съдържанието на рециклируема пластмаса в своите бутилки с 35% до 2025 година в световен мащаб и с 50% в САЩ, със специфичен фокус върху марката Poland Spring. Бизнесът ще увеличи съдържанието на рециклируема пластмаса с 50% и за европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez, Levissima до 2025.

2. Да оформим бъдеще без пластмаса

Освен изпълнението на ангажимента ни за 2025 г., дългосрочната ни амбиция е да спрем изтичането на пластмаса в околната среда в следствие от нашата работа. Тук основното предизвикателство е свързано със събирането и сортирането на отпадъците, особено в страни без официални системи за управление на отпадъците.

Обединихме сили с Veolia, световната компания за управление на ресурси, за да работим за събирането, сортирането и рециклирането на пластмасови материали – с особен акцент върху гъвкавите пластмасови опаковки. Проектите ще се съсредоточат върху 11 приоритетни страни в Азия, Африка, Латинска Америка и Европа.

Работейки с нашите колеги, също така стартирахме Алианса за рециклиране на пластмаси в Африка, който цели да подобри събирането и рециклирането на пластмаса, както и да създаде работни места и търговска дейност.

В Индонезия Нестле стана първата хранителна компания, партнираща си с проект STOP, водеща инициатива за превенция на изтичането на пластмаса в океана чрез развитието на партньорства с градове и правителства в Югоизточна Азия.

Също така си партнираме с други предприятия и правителства, за да подпишем Глобалния ангажимент за икономиката на новата пластмаса, инициатива, ръководена от фондация „Елън Макартър“ и Околната среда на ООН, за промотиране и насърчаване на напредъка в борбата с пластмасовите отпадъци.

3. Да насърчим нов тип поведение

В Нестле искаме да ръководим чрез примери, затова предприемаме незабавни действия, като се стремим да избягваме пластмасовите отпадъци в нашите предприятия и като работим с местните общности.

Всички 4,200 обекта на Нестле елиминират пластмасите за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани, и ги заместват с лесно рециклируеми материали или такива за многократна употреба.

Ние комуникираме нашият ангажимент към рециклирането във всичките ни обекти и ще осигурим съоръжения за рециклиране на материали като PET и алуминий.

Служителите на Нестле на всички места и равнища ще посветят своите дни на доброволчество за да премахнат отпадъци и да участват в дейности за почистване. Такива дейности се проведоха на Световния ден на океаните на 8-ми юни 2019 година във Варна и Бургас.

Какво имате предвид с изказването, че „100% рециклируемост не е достатъчна“?

Постигането на 100% рециклируеми опаковки или такива за многократна употреба не е достатъчно. Ние сме отдадени да постигнем тази цел до 2025, но знаем, че това не е достатъчно.

Ще спрем да използваме пластмасови опаковки и ще търсим алтернативи като такива на основата на хартия, биоразградими или компостируеми материали.

Това е особено важно на места, където не е налична инфраструктура за рециклиране или няма да има за още известно време. Нестле участва също така в проекти, целящи да намалят натрупването на пластмасови отпадъци в околната среда като проект STOP в Индонезия.

Усилията за оформяне на едно бъдеще без пластмаса са важен приоритет в Нестле, затова ние окуражаваме и нашите служители да отдадат своите доброволчески дни на събирането на отпадъци.

Какво означава „постепенно прекратяване“ на нерециклируеми или трудно рециклируеми пластмаси?

Ние сме съставили списък на пластмаси, трудни за рециклиране, които ще спрем да използваме по график за постепенно прекратяване на употребата им, за да подпомогнем опитите за рециклиране.

Също така стартирахме елиминирането на пластмаса в редица материали в нашите сладоледи, шоколадови изделия и напитки и намаляване използваното количество целофан. Тези усилия могат да доведат до това, да елиминираме над 40,000 тона пластмаса през 2019.

Какви са основните алтернативи на пластмаса, които ще използвате?

Нашият подход включва изследването на напълно разградимите или „биоразградимите“ материали, които могат да намалят влиянието на отпадъците от опаковки, където събирането и рециклирането е трудно или не са налични съоръжения.

Ние трябва да сме сигурни, че тези материали са рециклируеми, за да избегнем непреднамерени последици, и ще продължим да промотираме рециклирането и промяната на поведение с цел гарантиране на правилното изхвърляне на опаковките.

За някои наши продукти, съдържащи органични остатъци като капсулите кафе, вярваме, че компостирането предлага най-добрия път към увеличаване на рециклирането. Проектираме следващото поколение капсули, за да позволим това.

За материали като хартия, нови покрития ще позволят на потребителите да ги изхвърлят в потока за изхвърляне на хария.

Също така си сътрудничим с Danone, PepsiCo и Origin Materials в Алианса NaturALL Bottle за развитието на био базирана PET бутилка.

Какво ще кажете относно алтернативните модели за доставка на продуктите на Нестле?

Към момента изпробваме няколко вълнуващи подхода, един от които е проект LOOP в САЩ, където контейнери за многократно пълнене се използват за сладоледа Häagen-Dazs.

Но само тези модели няма да решат проблема. Те са част от по-широк набор от действия, включващи подобряването на отпадъчната рециклируемост и нивата на рециклиране, както и изследването на биоразградими и компостируеми опаковки.

Нестле обслужва 196 страни в световен мащаб. Ние трябва да намерим правилното решение за всяка ситуация.

Какво правите, за да увеличите употребата на рециклирана пластмаса?

Употребата на рециклирана пластмаса към момента е 5% в цял свят и работим усилено, за да ги увеличим.

Вече сме използвали рециклирана пластмаса в нашите целофани, а Нестле Води планират да увеличат своята употреба на рециклирана PET в бутилките си до 35% до 2025 глобално и до 50% в САЩ. Като допълнение Нестле Води ще увеличат съдържанието на рециклирана PET в европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez и Levissima с 50% до 2025.

До 2025 в Европа бутилки, слоеве PET в ламинати, капачки за стъклени буркани и кутии, тави за месни продукти и термосвиваеми фолиа за тави за излагане ще използват поне 25-50% рециклиран материал, в зависимост от вида на опаковката.

Как ще отговорите на последния доклад на Грийнпийс за отпадъците от опаковките?

Докладът на Грийнпийс за освобождаване от пластмасата „Криза на удобство“ подчертава предизвикателството, пред което сме изправени като общество в справянето с отпадъците от опаковките.

Както докладът показва, Нестле трябва да се справи с доста опаковки. Тази страница демонстрира колко здраво работим, за да елиминираме нерециклируемите пластмаси и да изследваме алтернативи.

Работейки с нашите партньори от веригата на стойността и с индустриални асоциации, ние изследваме решения за намаляване употребата на пластмаса, улесняването на рециклирането и развитието на нови подходи в елиминирането на използването на пластмаса.

Всички ние искаме да видим едно бъдеще без пластмаса. Жизненоважно е марките, производителите на опаковки, компаниите за управление на отпадък, правителствата и обществото да работят заедно, за да го постигнат.

Защо изобщо използвате пластмаса, а не по-природосъобразни алтернативи?

Пластмасовите опаковки играят важна роля в гаранцията, че нашите храни и напитки са безопасни, и в намаляването на хранителните отпадъци. Преди да направим промени, старателно трябва да обсъдим всички алтернативи.

Ние целим да използваме опаковки с възможно най-малко влияние върху околната среда. Във всяка страна, в която Нестле работи, трябва да се съобразяваме с регулации относно храната и стандарти, които често диктуват видовете използвани материали в нашите продукти.

Новите технологии и иновациите предоставят по-голям избор на опаковъчни материали и по-природосъобразни формати. Ние разпознаваме това и сме ангажирани да работим с нашите партньори и индустриални асоциации, за да изследваме нови възможности за опаковане – да намалим употребата на пластмаса, да улесним рециклирането и да развием нови подходи в елиминирането на отпадъците от пластмаса.

Какво ще кажете по въпроса с опаковките за еднократна употреба?

Тъй като броят на единичните домакинства продължава да расте, така и търсенето на по-малки порции се увеличава, заради което продуктите, съдържащи една порция, са все по-популярни. Ние признаваме, че такива опаковки, които често са за еднократна употреба, представляват голяма част от пластмасовия отпадък в околната среда.

Заедно с други, работим, за да намерим ефективни, мащабни решения спрямо този критичен проблем, включително алтернативни опаковъчни видове, подобряване на събирането след употреба и развиваване на инфраструктури за рециклиране.

Защо използвате PET бутилки и как насърчавате рециклирането им?

PET предоставя лекота, устойчивост и прозрачност и е 100% рециклируем материал. Половината бутилки обаче не биват рециклирани – огромно количество от тях се оказва на сметище или като морски отпадък.

Като световна компания за бутилирана вода, ние имаме отговорността да помогнем за разгръщането на пълните икономически, социални и екологични ползи от бутилките от PET като повторно използван ресурс.

В сътрудничество развиваме проекти, които биха могли да подобрят събирането на пластмаса, и ще споделим нашите открития, за да преценим дали те могат да бъдат увеличени или повторени. Например в САЩ инвестирахме 6 млн. долара във Closed Loop Fund (който обединява пари от бизнес, правителствени и обществени партньори), за да развием програми за инфраструктури за рециклиране в американски градове.

Потребителите също имат жизненоважна роля. Ние помогнахме да се повиши тяхната осведоменост чрез платформи на марките и програми за корпоративно образование като R-Generation в Италия, Аржентина, Великобритания и Тайланд. В Северна Америка въведохме ясни и последователни инструкции „Как да рециклираме“ на етикетите на половинлитровите бутилки на всички наши основни марки в САЩ. Ще продължим да използваме силата на нашите марки, за да насърчаваме потребителите да рециклират.

Как правите PET бутилките по-устойчиви?

Ние прилагаме принципа „рециклируеми по дизайн“ и извършваме оценка на жизнения цикъл, за да се сведе до минимум екологичният отпечатък на всичките ни бутилки за напитки. През последните 10 години намалихме количеството PET, от което се нуждаем за всеки литър бутилирана вода, с 22%.

Нестле Води ще увеличат съдържанието на рециклируема пластмаса в своите бутилки с 35% до 2025 година в световен мащаб и с 50% в САЩ, със специфичен фокус върху марката Poland Spring. Бизнесът ще увеличи съдържанието на рециклируема пластмаса с 50% и за европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez, Levissima до 2025.

През 2016 съосновахме Алианса NaturALL Bottle с Danone и Origin Materials, за да увеличим следващото поколение био произхождаща PET, използвайки суровини от биомаса като картон или дървесен пулп, които не отклоняват ресурсите или земята от производството на храни.

Ние работим за развитието на PET бутилка, направена изцяло от 100% устойчиви и възобновяеми източници, и ще направим технологията достъпна за цялата хранителна индустрия.

Как Нестле намалява своята цялостна употреба на пластмаса?

През последните години направихме значителен напредък в свеждането до минимум на използваното количество опаковки за нашите продукти, гарантирайки техните качество и безопасност. Чрез процеса за еко дизайн, сме на път да достигнем нашата цел да намалим с 140,000 тона опаковъчни материали до 2020 в сравнение с 2015.

В края на 2017 бяхме елиминирали повече от 100,000 тона опаковъчни материали от нашите производствени процеси. Това се равнява на 10 Айфелови кули.

Преди април 2018 Нестле се ангажира да подобри екологичните характеристики на нашите опаковки. Това включваше намаляването на цялостното количество използвани опаковъчни материали. Нашите нови ангажименти надграждат върху тази основа, за да създадат по-точен подход в справянето с проблема за отпадъците от опаковките.

Ние продължаваме да оптимизираме опаковането в съответствие с нашата политика за екологична устойчивост не само чрез намаляването на количеството, което използваме, но също така чрез употребата на иновативни материали и опаковъчни решения за подобряването на характеристиките на опаковките и въздействието върху транспорта.

Как помагате за разработването на схеми за събиране, сортиране и рециклиране на пластмаси?

Ние участваме активно в развитието на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в страните, в които работим. В разрешаването на глобалните проблеми, свързани с отпадъците от опаковките, важна роля имат участниците в бранша, местните и националните правителства, гражданското общество и потребителите.

Работата, която вършим, зависи от това, как се работи с отпадъците на определено място, но може да включва и разработването на схеми за връщане на депозити или подходи за разширяване на отговорността на производителя. Ние ще използваме опита ни и техническата експертиза, за да допринесем и да поемем водеща роля в стимулиране промяната на индустрията там, където можем.

Как можете да помогнете на потребителите да рециклират опаковките правилно?

Потребителите имат жизненоважна роля в подобряването на нивата на рециклиране и ние сме ангажирани с това, да повишим осведомеността им за правилния начин на изхвърляне и рециклиране на нашите опаковки, включително чрез етикетиране. Ще го постигнем с нашите марки и чрез каналите ни за корпоративна комуникация.

Какво ще кажете по въпроса с опаковките за еднократна употреба?

 

Тъй като броят на единичните домакинства продължава да расте, така и търсенето на по-малки порции се увеличава, заради което продуктите, съдържащи една порция, са все по-популярни. Ние признаваме, че такива опаковки, които често са за еднократна употреба, представляват голяма част от пластмасовия отпадък в околната среда.

Заедно с други, работим, за да намерим ефективни, мащабни решения спрямо този критичен проблем, включително алтернативни опаковъчни видове, подобряване на събирането след употреба и развиваване на инфраструктури за рециклиране.

Защо използвате PET бутилки и как насърчавате рециклирането им?

PET предоставя лекота, устойчивост и прозрачност и е 100% рециклируем материал. Половината бутилки обаче не биват рециклирани – огромно количество от тях се оказва на сметище или като морски отпадък.

Като световна компания за бутилирана вода, ние имаме отговорността да помогнем за разгръщането на пълните икономически, социални и екологични ползи от бутилките от PET като повторно използван ресурс.

В сътрудничество развиваме проекти, които биха могли да подобрят събирането на пластмаса, и ще споделим нашите открития, за да преценим дали те могат да бъдат увеличени или повторени. Например в САЩ инвестирахме 6 млн. долара във Closed Loop Fund (който обединява пари от бизнес, правителствени и обществени партньори), за да развием програми за инфраструктури за рециклиране в американски градове.

Потребителите също имат жизненоважна роля. Ние помогнахме да се повиши тяхната осведоменост чрез платформи на марките и програми за корпоративно образование като R-Generation в Италия, Аржентина, Великобритания и Тайланд. В Северна Америка въведохме ясни и последователни инструкции „Как да рециклираме“ на етикетите на половинлитровите бутилки на всички наши основни марки в САЩ. Ще продължим да използваме силата на нашите марки, за да насърчаваме потребителите да рециклират.

Как правите PET бутилките по-устойчиви?

Ние прилагаме принципа „рециклируеми по дизайн“ и извършваме оценка на жизнения цикъл, за да се сведе до минимум екологичният отпечатък на всичките ни бутилки за напитки. През последните 10 години намалихме количеството PET, от което се нуждаем за всеки литър бутилирана вода, с 22%.

Нестле Води ще увеличат съдържанието на рециклируема пластмаса в своите бутилки с 35% до 2025 година в световен мащаб и с 50% в САЩ, със специфичен фокус върху марката Poland Spring. Бизнесът ще увеличи съдържанието на рециклируема пластмаса с 50% и за европейските марки Acqua Panna, Buxton, Henniez, Levissima до 2025.

През 2016 съосновахме Алианса NaturALL Bottle с Danone и Origin Materials, за да увеличим следващото поколение био произхождаща PET, използвайки суровини от биомаса като картон или дървесен пулп, които не отклоняват ресурсите или земята от производството на храни.

Ние работим за развитието на PET бутилка, направена изцяло от 100% устойчиви и възобновяеми източници, и ще направим технологията достъпна за цялата хранителна индустрия.

Как Нестле намалява своята цялостна употреба на пластмаса?

През последните години направихме значителен напредък в свеждането до минимум на използваното количество опаковки за нашите продукти, гарантирайки техните качество и безопасност. Чрез процеса за еко дизайн, сме на път да достигнем нашата цел да намалим с 140,000 тона опаковъчни материали до 2020 в сравнение с 2015.

В края на 2017 бяхме елиминирали повече от 100,000 тона опаковъчни материали от нашите производствени процеси. Това се равнява на 10 Айфелови кули.

Преди април 2018 Нестле се ангажира да подобри екологичните характеристики на нашите опаковки. Това включваше намаляването на цялостното количество използвани опаковъчни материали. Нашите нови ангажименти надграждат върху тази основа, за да създадат по-точен подход в справянето с проблема за отпадъците от опаковките.

Ние продължаваме да оптимизираме опаковането в съответствие с нашата политика за екологична устойчивост не само чрез намаляването на количеството, което използваме, но също така чрез употребата на иновативни материали и опаковъчни решения за подобряването на характеристиките на опаковките и въздействието върху транспорта.

Как помагате за разработването на схеми за събиране, сортиране и рециклиране на пластмаси?

Ние участваме активно в развитието на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в страните, в които работим. В разрешаването на глобалните проблеми, свързани с отпадъците от опаковките, важна роля имат участниците в бранша, местните и националните правителства, гражданското общество и потребителите.

Работата, която вършим, зависи от това, как се работи с отпадъците на определено място, но може да включва и разработването на схеми за връщане на депозити или подходи за разширяване на отговорността на производителя. Ние ще използваме опита ни и техническата експертиза, за да допринесем и да поемем водеща роля в стимулиране промяната на индустрията там, където можем.

Как можете да помогнете на потребителите да рециклират опаковките правилно?

Потребителите имат жизненоважна роля в подобряването на нивата на рециклиране и ние сме ангажирани с това, да повишим осведомеността им за правилния начин на изхвърляне и рециклиране на нашите опаковки, включително чрез етикетиране. Ще го постигнем с нашите марки и чрез каналите ни за корпоративна комуникация.