Sort by
Sort by

За нас

Нашата цел

Целта на Нестле е да подобрява и усъвършенства качеството на живот. Компанията се стреми да допринесе за едно по-здраво и устойчиво бъдеще. Ние в Нестле имаме желанието не само да спомогнем в създаването на един по-добър, по-здравословен и по-балансиран свят, но искаме и да вдъхновим хората да усвоят онези по-здравословни практики, с които да формират своето ежедневие и по този активно да вземат участие в създаването на по-балансиран споделен живот. В по-долните редове ще видите начините и усилията, които полагаме за обществото, докато подсигуряваме дългосрочния успех на нашата компания. Разгледайте нашите амбиции и ценности, за да разберете повече за нас.

Нашите амбиции

Три амбициозни цели за периода до 2030 година напътстват нашата работа сега като по този начин подпомагат Целите за устойчиво развитие на Обединените нации. Това са намаляването на въглеродния ни отпечатък наполовина до 2030, редуцирането на индустриалния ни отпадък до 0% и 100% устойчив добив на суровини за нашите продукти.

Можете да научите повече за нашите усилия в тези области Нестле в обществото..


Our impact areas
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА & СЕМЕЙСТВА

Помощ за
50 милиона
деца да водят по-здравословен живот
ЗА ОБЩНОСТА

Да помогнем на
30 милиона
хора за подобряване препитанието от общности, пряко свързани с нашите бизнес начинания
ЗА ПЛАНЕТАТА

Стремеж за
Нулев
отпечатък върху природата от нашата активност

Нашите ценности

Водени от нашите ценности, вкоренени в уважение, ние искаме да формираме по-добър и по-здравословен свят. Продължаваме наследството на нашия основател Анри Нестле, който създаде животоспасяващо зърно за бебета преди повече от 150 години.

За да постигнем нашите амбициозни цели са необходими не само креативност и добра стратегия , но любов и уважение. Тук в Нестле любовта и уважението са онези ключови ценности, напътстващи ни в желанието ни за един по-балансиран и здравословен свят. Любовта и уважението към работата ни, към правата на хората и общностите им, ни дават възможността да разгърнем потенциала си и да изпълняваме амбициозните си проекти. Но най-вече нашите фундаментални принципи ни позволяват да едновременно да стриктно да спазваме закона и да имплементираме успешно и 10те принципа на Глобалния договор на ООН. По този начин Нестле не само се грижи за създаването на една по-пълноценна и хармонична околна среда, но и дава пример за това как бизнеса, здравословният живот, уважението, любовта към хората могат и трябва да вървят ръка за ръка.