Sort by
Sort by

Стратегия

Осланяйки се на мотото ни „Добра Храна, Добър Живот“, подобряваме качеството на живот и допринасяме за по-здравословно бъдеще. Печалбата благодарение на потребителите е в основата на устойчивите ни финансови резултати и начинът да спечелим доверие и да поддържаме пазарното си лидерство. Въз основа на убедителната стратегия за Балансирано Хранене и Активен Начин на Живот, компанията ни осигурява устойчива стойност в краткосрочен и дългосрочен план.

Нестле има много отличителни силни страни, на които се дължи и челното място на компанията в индустрията. Нашите хора са най-голямото ни предимство. Разполагаме с атрактивно портфолио с продукти от развиващи се категории с водещи пазарни позиции.

Ние сме глобална компания със здрави корени на местно ниво, което ни дава уникална способност да разбираме местните потребители и да се адаптираме бързо към техните предпочитания. Имаме силни и стойностни марки, на които потребителите се доверяват. Всеки ден продуктите ни достигат до повече от 1 милиард потребители по целия свят. Също така, разполагаме с водещи за пазара възможности за НИРД, които подкрепят стратегията ни за Балансирано Хранене и Активен Начин на Живот, както и иновационните ни инициативи.

Стратегията ни за Балансирано Хранене и Активен Начин на Живот

Успехът ни е изграден върху стратегията за Балансирано Хранене и Активен Начин на Живот. Храните и напитките са в основата за Нестле. Стараем се да осигурим на потребителите най-вкусните и здравословни вариации за всички части на деня и за всички етапи от живота, достигащи до тях по възможно най-удобен начин. Стремим се да се възползваме от възможностите за лансиране на премиум продукти, но като предлагаме също така и достъпни и висококачествени храни. Добавяме стойност към марките и продуктите си чрез диференциране и въвеждане на иновации. Правим това, като непрекъснато подобряваме вкусовите и хранителните качества, и съответствието на нашите продукти.

Освен това сме в подходяща позиция да формираме и споделяме знания за храненето от първите 1000 дни от живота на човека до здравословното стареене, и се възползваме от повишения интерес към пълноценното храненето като ключ към доброто здраве.

Как да създадем дълготрайна стойност?

Нашият перспективен модел за създаване на стойност се основава на балансирания стремеж към ефективно използване на ресурсите от най-ниското до най-високото ниво. Създаваме стойност чрез:

  •  Увеличаване на растежа чрез иновации, диференциране и чрез отношение към потребителите. Поехме ангажимент да достигнем среден едноцифрен органичен ръст до 2020 г.;
  •  Подобряване на оперативната ефективност с цел увеличаване на основния ни марж на печалба от оперативната дейност на между 17,5% и 18,5% (от 16,0% през 2016 г.);
  •  Разпределяне на нашите ресурси и капитал с дисциплина и ясни приоритети, включително чрез придобивания и инвестиции.

Увеличаване на растежа

Портфолиото ни е така позиционирано, че да очакваме растеж. Досега винаги сме постигали органичен ръст, който ни поставя най-отгоре в индустрията. Имаме реална възможност да постигнем среден едноцифрен органичен ръст до 2020 г.

Инвестиране в категории и региони с висок растеж

Определихме пет категории храни и напитки с висок растеж с атрактивни темпове на растеж: кафе, грижа за домашни любимци, хранене, вода и Nestlé Health Science. Заедно те представляват 57% от продажбите и 61% от базисната оперативна печалба от търговията*. През 2018 г. органичният ръст беше + 4,0%. В тези ключови категории имаме силни пазарни позиции и силно диференцирани предложения. Върху тях пада акцент от гледна точка на разпределение на капитала, значителни инвестиции в НИРД, маркетинг, капиталови разходи и външен растеж, когато е приложимо. Останалите категории продължават да са с голям принос и имат 1,9% органичен ръст през 2018 г. Тези бизнеси се управляват на база растеж и стойност.

Фокусирани сме и върху разширяване присъствието ни в региони с висок растеж. Развиващите се пазари съставят 42% от продажбите. През 2018 г. те нараснаха органично с + 4.9%, три пъти по-бързо от развитите пазари и с по-висок основен марж на печалба от оперативна дейност. На повечето от тези нововъзникващи пазари Нестле присъства от много десетилетия и нашите марки се радват на доверие и с право се възприемат като местни.

Подобряване на по-слабо представящи се бизнеси

Предприехме решителни действия за подобряване на по-слабото представяне на бизнесите чрез иновации, по-добро разбиране на потребителите и, когато е необходимо, управление на промени и преструктуриране. През 2018 г. примерите за подобни действия включват Nestlé Skin Health и Yinlu в Китай.

Иновативни продукти и бизнес модели

Скоростните иновации и по-бързото предлагане на продуктите са ключови измерения на програмата ни за растеж. В същото време, ние продължаваме да инвестираме в иновативни технологии и наука за създаване на нови предложения и преформулиране на продукти, които ни помагат да се справяме с променящите се очаквания на потребителите.

Иновациите ни помагат и да предлагаме премиум продукти и допринасяме за подобряването на маржа. През 2018 г. 22% от продажбите ни идваха от премиум продукти. Използваме иновации не само в създаването на нови модели, а и в нови бизнес модели. Поставяме силен акцент върху персонализирани и „директно към потребителя“ предложения. През 2018 г. 8,2% от продажбите ни идваха от модела „директно към потребителя“.

Използване на цифрови възможности

Нашата дигитална трансформация се фокусира върху предоставянето на персонализирани съобщения, услуги и продукти на потребителите. Използвайки данни и технологии, ние модернизираме съществуващите си марки и бизнес процеси, като същевременно разработваме нови, цифрови бизнес модели. Вече 10% от всички потребителски контакти са персонализирани. Освен това през 2018 г. продажбите ни от електронна търговия нараснаха пет пъти по-бързо от средното за групата и достигнаха 7,4% от общите продажби на Нестле.

Управление на портфолиото ни

Продължаваме активно да развиваме портфолиото си към развитие на атрактивни и с висок растеж бизнеси. През 2018 г. засилихме позицията си в кафето чрез придобиването на глобален лиценз на Starbucks за опаковани стоки и хранителни продукти. Също така, продадохме нашите бизнеси за шоколадови изделия и бисквити в САЩ и Gerber Life Insurance. Въпреки че свършихме много работа, все още не сме приключили. Осъзнаваме, че придобиванията могат да осигурят достъп до нови технологии, марки, категории и държави. Респективно малките и средните придобивания могат да предложат бърз и рентабилен начин за възползване от нови възможности или бизнес модели. От друга страна, отклоняваме бизнеси, които не са основополагащи и в които имаме ограничени възможности да печелим. Правим това по начин, по който да се сведе до минимум потенциалното прекъсване и да се увеличи максимално стойността на съществуващите бизнеси.

Подобряване на оперативната ефективност

В допълнение към нашата програма за растеж, поехме ангажимент да увеличим основния си марж на печалба от оперативна дейност от 16,0% през 2016 г. на 17,5-18,5% до 2020 г.

Намаляване на разходите

Активно изпълняваме няколко спестяващи разходите инициативи, за да намалим структурните разходи, които не са свързани с потребителите, с 2,0-2,5 милиарда швейцарски франка. Те са насочени предимно към областите Администрация, Снабдяване и Производство.

Продължихме да засилваме нашия бизнес фокус чрез програмата за опростяване и стандартизиране на процесите Nestlé Business Excellence, което спомогна за намаляване на административните разходи. Разширихме навлизането на центровете ни за споделяне на услуги от 17% на 35% и сме на път да достигнем 50% до 2020 г. Освен това, повишихме ефективността в управлението на съоръженията и недвижимите имоти чрез затваряне и консолидация на обекти.

В областта на снабдяването осъществихме значителни спестявания чрез разпределяне на мащабите ни към три глобални центъра за покупки. С помощта на тези центрове вече постигнахме 55% от целевите ни изисквания, а до 2020 г. трябва да достигнем 60%.

Що се отнася до производството, допълнително намалихме отпечатъка от дейността на фабриката върху околната среда и увеличихме оптималното използване на капацитета.

Спестяванията в тези три области досега са допринесли съществено за подобряването на основния ни марж на печалба от оперативна дейност с 50 базисни пункта до 17.0% през 2018 г. и не спираме дотук.

Освобождаване на ресурси

Продължихме да осигуряваме ефективност в НИРД и маркетинга. Основният фокус на тези програми е да се освободят ресурси за осигуряване на растеж и иновации. Например, през последните три години над 500 милиона швейцарски франка от маркетингови спестявания са реинвестирани в изграждане на брандовете ни.

Балансиран модел за създаване на стойност

В Нестле вярваме, че най-добрият начин да гарантираме дългосрочно устойчиво създаване на стойност е чрез балансиран стремеж към растеж, рентабилност и капиталова ефективност. Растежът е основният двигател на създаването на стойност. Стремим се към ефективност и печеливш растеж, защото осъзнаваме, че нашата конкурентоспособност е това, което гарантира нашата устойчивост. Дисциплинирани сме в разпределението на капитала си и се ангажираме да увеличаваме възвръщаемостта на акционерите, като същевременно инвестираме в дългосрочен план и създаваме споделена стойност.

Коригиране на управленски структури и системи

Продължихме да адаптираме организацията си така, че да бъде опростена и по-бърза. Даваме възможност на пазарния и регионалния ни екип да ръководи растежа. За да ги подкрепим, предприехме инициативи за забавяне на организационните решения и ускоряване на вземането на решения на местно ниво.

Разпределяне на капитала разумно и с ясни приоритети

Следваме разумните финансови политики, предназначени за постигнане на баланс между разпределението на капитала и гъвкавия достъп до финансовите пазари. В това отношение имаме ясно дефинирани приоритети.

Инвестиране в органичен растеж

Инвестираме в нашия бизнес чрез НИРД, поддържане на бранда и капиталови разходи за подпомагане на растежа на високо ниво. Подходът ни е строг и изискващ. Отделяме повече ресурси за тези бизнеси с най-висок потенциал за икономическа печалба. Също така, продължаваме да се фокусираме върху намаляването на оборотния капитал. Средният петмесечен оборотен капитал в % от продажбите достигна 1.4% в края на 2018 г. – 20 базисни пункта спрямо стойностите за 2017 г.

Изплащане на дивиденти

За 2019 г. Бордът на директорите предложи 24-то поредно увеличение на дивиденти в размер на 2,45 швейцарски франка. Това допълва нашия ангажимент за непрекъснато връщане на капитала на акционерите.

Дисциплиниран подход към придобиванията

Подходът се основава се на стратегическото и културно приспособяване, както и на финансовата възвръщаемост. Следваме дисциплинирана политика за придобиване особено по отношение на цената, която сме готови да платим. Даваме приоритет на категориите и регионите ни с висок растеж, по-специално – кафе, хранене, грижа за домашни любимци, вода и Nestlé Health Science. Относно компаниите, които придобиваме, имаме устойчиви планове за интеграция с ясна отчетност и конкретни цели.

Споделено обратно изкупуване

През 2018 г. върнахме 6,8 милиарда швейцарски франка от капитала на акционерите чрез изкупуване на акции. Това е част от тригодишната програма за обратно изкупуване на акции в размер на 20 милиарда швейцарски франка, обявена през юли 2017 г. Това довежда до 104 милиарда обща възвръщаемост към акционерите за последните десет години.

Също така, редовно преглеждаме структурата на капитала си, за да гарантираме, че е отговаря на контекста на пазарните условия и нашите стратегически приоритети.

Създаване на споделена стойност

Създаването на споделена стойност (CSV) е ключово за начина ни на работа. Вярваме, че нашата компания ще бъде успешна в дългосрочен план само като създава стойност както за нашите акционери, така и за обществото.

Ползите от бизнеса и положителното въздействие върху обществото се стимулират взаимно. На практика, нашите продукти трябва да са източник на хранителна стойност за потребителя. Те също трябва да допринасят и за развитието на местните общности, в които работим, и за опазване на околната среда за бъдещите поколения чрез правилно управление на ресурсите.

* Преди неразпределени дивиденти.