Sort by
Sort by

Какво прави Нестле срещу климатичните промени?

Wind power

Намалявате ли Вашите емисии на парникови газове?

Да. През последните десет години сме намалили наполовина емисиите на парникови газове от нашите заводи на килограм продукт.

Ние сме ангажирани да намалим емисиите на парникови газове, свързани с производството и дистрибуцията на нашите храни и напитки, чрез подобряване на енергийната ефективност, използване на по-чисти горива и инвестиране във възобновяеми ресурси. Например с преминаване от автомобилен транспорт на дълги разстояния към  железопътен или морски транспорт в Европа, избиране на вятърна енергия за енергоснабдяване на заводите ни в Мексико и инсталиране на котли на дърва в някои от нашите заводи във Франция.

Какво е Вашето представяне в сравнение с други компании?

Ние сме един от лидерите в областите на смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Нашите практики за намаляване на емисиите на парникови газове и разкриването на дейността ни в тази сфера са последователно признати за едни от най-добрите в индустрията.

През 2012 и 2013 постигнахме максимален резултат в „Индекс на лидерството по отношение на разкриването на климата“ на CDP и „Индекс на лидерството по отношение на климатичните резултати“ на CDP, и двата от които публикувани в Доклад за глобалните промени в климата Global 500 - 2013 г. (pdf, 1.48Mb).

Индексите на CDP измерват представянето на 500-те най-големи компании в индекса FTSE Global Equity, по отношение на усилията им да намалят въглеродните емисии, както и прозрачността на информацията, която разкриват.

През 2013 бяхме водещата компания за хранителни продукти в Индекса за устойчивост Dow Jones за първи път с резултат от 88%, двойно на средния за индустрията. Нашите строги политики и прозрачно докладване в областта на устойчивост на околната среда, включително дейностите ни за смекчаване на изменението на климата, ни доведоха до постигане на 97% в „екологичното измерение“ на Индекса за устойчивост на Dow Jones - най-добрият резултат в индустрията.

Скоркартата Oxfam „Зад марките“, която оценява 10 компании за храни и напитки спрямо техните политики и ангажименти за подобряването на безопасността на храните и устойчивостта, продължава да класира Нестле на първо място за промяната в климата.

Какво друго прави Нестле, за да смекчи изменението на климата?

Ние сме обещали нашите продукти да не бъдат асоциирани с обезлесяването. Това обещание обхваща всички суровини, които използваме за направата както на нашите продукти, така и на опаковките.

Освен с ангажимента за намаляване на емисиите от парникови газове, свързани с производството и дистрибуцията на продуктите ни, ние се наемаме с разработването на продукти, които помагат на потребителите да намалят собствените си емисии на парникови газове, и работим с фермери за подобряване на тяхната устойчивост към изменението на климата.

Например в Европа сме обещали систематично да въвеждаме по-екологично ефективни фризери за сладолед. От сега нататък всички нови търговски хоризонтални фризери за сладолед, които купуваме на континента, ще използват само натурални хладилни агенти. Това са естествено срещащи се вещества, които не вредят на озоновия слой и нямат или имат незначителни ефекти върху глобалното затопляне.

Нашата работа за подмагане на земеделските производители на какао и кафе да се адаптират към промените в околната среда беше призната като пример за най-добра практика от Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Какви са Вашите цели за бъдещето?

През 2013 година се ангажирахме да намалим нашите емисии на парникови газове на килограм продукт с повече от една трета през 2015, в сравнение с нивата през 2005. За повече информация относно нашите ангажименти за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, моля, погледнете Ангажимента на Нестле за промяната на климата (pdf, 200Kb).