Sort by
Sort by

Карта на сайта

В сайта на Нестле България ще откриете всичко необходимо за нас. За ваше улеснение, на тази страница сме представили съдържанието на сайта, за да можете бързо и лесно да намерите информацията, която ви интересува. Когато натиснете „Начало“ ще се върнете в началната ни страница. Ако ви интересуват категориите продукти, които предлагаме, кликнете на „Марки“. При „Новини“ ще откриете всички събития, прессъобщения и новини свързани с Нестле България. „Nestlé и обществото“ ще ви разкаже повече за глобалните ангажименти на Nestlé, свързани със създаването на споделена стойност, предпазване на околната среда, влиянието на Нестле фабриките за развитието и още много. Ако имате желание да дадете старт или да продължите кариерата си като част от нашето семейство, то натиснете „Кариери“ в тази секция ще откриете и полезни съвети, които ще ви послужат при подготовката за интервюта за работа. Сайтът ни съдържа и биографична информация за Nestlé, за създателят на компанията – Анри Нестле и за Нестле България. За всеки от вас, който иска да интегрира баланса и да започне или продължи да води здравословен начин на живота, можете да кликнете върху „Полезно хранене“, където ще намерите всичко, от което се нуждаете.