Sort by
Sort by

Ние се стремим да намалим нашия въглероден отпечатък и да постигнем нулеви нетни емисии най-късно до 2050 г.

Прилагаме холистичен подход към управлението на нашето въздействие върху околната среда – обединявайки точките между изменението на климата и свързаните с него фактори, включително стопанисване на водите, биоразнообразие и правата на човека.

Title
Нашият напредък към нетни нулеви емисии

Subtitle
Процент
Bottom Text

Възобновяема електроенергия в нашите производствени обекти в края на годината

13.58 %
93.4 %
14.7 милиона

 SDG принос

климатични стратегии

Климатичната стратегия в действие

Възприемаме научнообоснован подход за по-ниски емисии в нашата верига за стойност и помагаме за справяне с въздействието на изменението на климата върху природните екосистеми, общности и хранителни системи. Ние също така работим в тясно сътрудничество с фермерите и общностите, в които работят, за да помогнем за увеличаване на възприемането на регенеративни земеделски практики.

Справянето с изменението на климата е наложително за дългосрочния успех на нашия бизнес, за екосистемите, на които разчитаме, и общностите, които обслужваме. Ние ще работим заедно със земеделски производители, индустриални партньори, правителства, неправителствени организации и нашите потребители, за да създадем положително въздействие.

Марк Шнайдер
Марк Шнайдер Nestle CEO
доклад за устойчивост

Още полезни практики за повече устойчивост