Sort by
Sort by

Какво прави Нестле по въпроса с обезлесяването?

employees planting a tree

През 2010 година се наехме с ангажимент против обезлесяването, който гласи, че нашите продукти няма да бъдат асоциирани с изсичането на гори. Този ангажимент обхваща всички суровини, които използваме, за да направим нашите продукти и опаковки.

Ние разработихме съпътстващи специфични за дадена категория изисквания, изложени в Наръчника на Нестле за отговорно снабдяване. Картографираме веригата ни за доставки на ключови суровини обратно до техния произход и развиваме нашите доставчици според насоките от Наръчника.

Имаме постоянно партньорство с глобалната организация с нестопанска цел Earthworm Foundation, за да гарантираме отговорното снабдяване с палмово масло, целулоза и хартия.

Като част от Форума на потребителските стоки, ние също така подкрепяме неговия ангажимент да помогне за постигането на нулево нетно обезлесяване до 2020 година.

През 2013 година, в партньорство с неправителствената организация Conservation International , разработихме насоки за проследяване и илюстриране на областите с най-висок риск от обезлесяване.

През 2014 година се присъединихме към редица компании, за да подкрепим Global Forest Watch , приложение за онлайн прозрачно картографиране, осигуряващо информация за това, какво се случва в горите по цял свят. Global Forest Watch е предназначено за употреба от акционери, които се стремят да управляват по-добре световните гори и да подобрят местния поминък.

От 2018 година използваме Starling, сателитна услуга, разработена от Airbus и Фондация Earthworm, за наблюдение на 100% от нашите глобални вериги за доставки на палмово масло. Ще разширим програмата през 2019, за да покрие веригите ни за доставки на целулоза и хартия, както и на соя на по-късен етап. От март 2019 77% от поръчките ни на ключови селскостопански стоки, свързани с обезлесяването (палмово масло, целулоза и хартия, соя, месо и захар), бяха потвърдени за необвързани с него. Това се основава на картографиране на риска, комбинирано с проверка от трета страна на земята и/или от небето. Тъй като нашата верига за снабдяване се развива всекидневно, ние ще продължим да контролираме изпълнението отблизо и да издаваме редовни актуализации на прогреса ни.

През 2019 пуснахме първоначалния ни план за действие в рамките на Инициативата за какао и гори за прекратяване на обезлесяването и насърчаване на възстановяването на какаовите гори. Нашият план включва редица ангажименти и действия в подкрепа на опазването и възстановяването на горите, устойчивото производство на какао и ангажираността на общността и социалното включване.

През 2022 г. стартирахме капанията „Залесяваме активно“, с която продължаваме изпълнението на глобалния ни ангажимент да засадим 200 000 000 дръвчета до 2030 г. в районите, от които набавяме суровини. Само у нас компанията използва в производството си 2 500 тона родна пшеница.
Тази кампания е дългосрочен наш ангажимент, който ще продължи през годините и с други подобни инициативи в цялата страна. Ще работим активно за създаване на устойчиви партньорства по посока на залесяване и последваща грижа с всички заинтересовани организации и институции. В кампанията „Залесяваме активно“, се включват както доброволци, така и членове на компанията и всички заедно поставяме реален отпечатък, показваме добър пример и се грижим за околната среда.