Sort by
Sort by

Споделете с нас, ако нещо ви тревожи

Корпоративните бизнес принципи на Нестле отразяват нашия ангажимент към култура на силно придържане към законовите норми като неоспорима основа на начина, по който правим бизнес. Не само на хартия, нашите принципи са и наши действия и ние сме готови да направим необходимото, така че нашата компания да се управлява по смисъла на този ангажимент. Можете да ни помогнете да изпълним тази цел. Нашата система за сигнали „Tell us" предоставя възможност на външните ни партньори да докладват потенциално неспазване на Корпоративните ни бизнес принципи посредством един специален комуникационен канал.

ВАЖНО: По въпроси за продукти или услуги, молим да използвате формата за връзка или да се обадите на потребителската ни линия.


 

Как да сигнализирате за несъответствие с бизнес принципите на компанията?

‘Tell us’, нашата система за сигнали работи по всяко време (24/7, 365 дни в годината).
1. Можете да изберете да използвате уеб платформата или да се обадите на посочените телефонни номера и да оставите съобщение. Процедурата по обработване на информацията е еднаква. Чрез този website
website
 

2. И при двата начина на предоставяне на информация ще получите индивидуален номер на сигнала. Молим да запишете и да пазите този номер.

3. Номерът на сигнала е вашият персонален ключ за достъп до състемата и до информацията, която сте подали. Той ви позволява да проследите напредъка на сигнала, както и да предоставяте допълнителна информация. Ще бъдете помолени да въведете този номер всеки път, когато влизате в системата.

4. Ние приемаме всички сигнали много сериозно и ще предприемем съответните действия спрямо всеки от тях. Ще ви държим информирани за напредъка при проверяването на подадения от вас сигнал.

5. Можете да се върнете към website по всяко време и да проследите прогреса на вашия сигнал, използвайки персоналния му номер.

6. Ние сме силно ангажирани с подобряването на нашата система за сигнали и си запазваме правото да правим изменения занапред.

 

Нашите Корпоративни Бизнес Принципи

Десетте Корпоративни Бизнес Приниципи на Нестле (pdf, 1MB) са в основата на всичко, което правим. Те формират базата на Нестле културата, която се развива повече от 140 години. Те утвърждават нашето трайно вярване, че за да постигнем дългосрочен успех за нашите акционери, ние трябва да работим в съответствие с всички приложими правни изисквания и международни норми, както и да осигурим, че нашите дейности са устойчиви по отношение на околната среда и създават значителна стойност за обществото – което ние наричаме, Създаване на Споделена Стойност.

Десетте принципа се прилагат чрез съответните кодекси, политики и други процеси и инструменти, които сме разработили, за да осигурим прилагането им в рамките на цялата компания всеки ден.

Спазването на нашите Корпоративни Бизнес Принципи е задължително за всички служители. Ние следим за тяхното спазване, одитираме тяхната ефективност и реагираме бързо ако те са нарушени. Също така сме ангажирани с постоянно подобряване и сме отворени към външни сътрудничества, имащи връзка към която и да е от областите на нашите Принципи.

Десетте бизнес принципа осигуряват основата за нашата стратегия за Създаване на Споделена Стойност и са очертани в този доклад.

Повече информация за нашите Корпоративни Бизнес Приниципи (на български език).

Повече информация за нашите Корпоративни Бизнес Приниципи (на английски език).