Sort by
Sort by

Нашата визия е никоя от нашите опаковки да не попадне на сметището или да се превръща в боклук. Ние помагаме да се създаде бъдеще, в което интелигентно проектираните опаковки, иновативните нови материали, по-добрата инфраструктура за рециклиране и опаковките за многократна употреба или повторно зареждане могат да предотвратят отпадъците на сушата и в океаните. Тази цел е амбициозна, но ние сме решени да я постигнем.

Необходимо е участие от всички нива на обществото. Като член на инициативата за „Нова икономика на пластмасите“ на Фондация „Ellen MacArthur“ , ние се ангажираме да играем активна роля в разработването на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в страните, в които работим. Пропускът в глобалната инфраструктура е значителен и не е под непосредствен наш контрол – но ние работим за моделиране на успешни системи за събиране и възстановяване на ресурси с партньори по целия свят.

Активно се застъпваме за хармонизирано и по-добро регулиране на ресурсите след тяхното потребление и призоваваме правителствата да ускорят напредъка в развитието на инфраструктурата. Ние се застъпваме за правно обвързващ Договор на ООН за замърсяването с пластмаси , който се надяваме да доведе до нови, хармонизирани национални разпоредби.

Title
Опаковка, която може да се рециклира, използва повторно и/или компостира*

Subtitle
Процент
Bottom Text

*Според фондация Ellen MacArthur: „Нов ангажимент за икономика на пластмасите – ангажименти, визия и дефиниции“ (февруари 2020 г.)

Title
Опаковка от рециклирани и/или възобновяеми материали*

Subtitle
Процент
Bottom Text

*Според стандарта FB-PF-410a.1 на Съвета за стандарти за отчитане на устойчивостта.

896.6 километра

Нашата стратегия за опаковане се състои от пет стълба

Нашата стратегия за опаковане е научна обоснована и се възползва от водещата в индустрията работа на Института за опаковки на Nestlé, който е единственият изследователски институт по рода си в хранително-вкусовата промишленост. Създаден през 2019 г., той има около 50 експерти по опаковки, посветени на разработването на следващото поколение устойчиви опаковъчни материали.

Институтът помага за развитието на начина, по който се проектира опаковката. Разработва опаковъчни системи за многократно пълнене или многократна употреба, проектира опростени или рециклирани опаковъчни материали и разработва високоефективни бариерни хартии и био базирани, компостируеми и биоразградими материали.

Нашата стратегия е структурирана около пет стълба:

по-малко пакетиране

По-малко опаковки – Редуцирайте

Искаме да използваме по-малко опаковъчен материал, включително по-малко чиста пластмаса, която планираме да намалим с една трета до 2025 г. спрямо нашата базова линия за 2018 г.

Примери за това как правим това включват премахване на ненужни пластмасови капаци, аксесоари, слоеве и филми, а в някои страни постепенно премахване на опаковъчни елементи, които не се рециклират широко.

Пуснахме няколко нововъведения в опаковките в Латинска Америка: редизайн на нашите опаковки Nescafé за една порция кафе и Mahler Bouillon, за да намалим пластмасата, използвана в опаковките, с повече от 200 тона общо.

В Китай Nescafé олекотява бутилките за готово за пиене кафе, спестявайки 1733 тона пластмаса годишно.

по-малко опаковки

По-малко опаковки – Използвайте повторно и напълнете

За да елиминираме необходимостта от опаковки за еднократна употреба, ние работим за премахване на нерециклируемите пластмаси и инвестираме в иновативни алтернативни системи за доставка.

Много от тези решения вече се използват на пазари по целия свят, включително дозатори за многократно пълнене в Индонезия, които са разработени с техническия партньор Algramo и инкубаторите с нестопанска цел Enviu. Новите системи са пилотирани за Milo и Koko Krunch в партньорство с местни търговци на дребно в Индонезия.

В Германия стартирахме пилотен проект със стартиращ Circolution. Работейки в няколко магазина за хранителни стоки, екипът тества нови стандартизирани опаковки от неръждаема стомана за многократна употреба за Nesquik , които могат да бъдат интегрирани със съществуващата инфраструктура за връщане и почистване.

За транспортните опаковки иновациите ни помогнаха да заменим пластмасовото термосвиваемо фолио на нашите палети, като същевременно преминахме към кутии за многократна употреба.

Ние осъзнаваме, че трябва да се направи повече и работим с различни работни групи по веригата на стойността, като Consumer Goods Forum и Фондация „Ellen MacArthur“.

по-малко редизайн

По-добра опаковка – Редизайн

Ние си сътрудничим с индустриални партньори за разработване на нови опаковъчни материали и решения.

До края на 2021 г. премахнахме всички пластмасови сламки от нашите продукти, като разработихме хартии по поръчка като алтернативен материал.

В нашето портфолио ние непрекъснато оценяваме нашите материали и тестваме и въвеждаме алтернативи, като например рециклируема хартия за кубчета бульон Maggi във Франция, за да замени опаковките подходящи за много материали.

Ние се стремим да проектираме 100% от нашите пластмасови опаковки за рециклиране и постепенно премахваме нерециклируемите материали. До края на 2023 г. 83,5% от нашите пластмасови опаковки са предназначени за рециклиране.

по-добро рециклиране

По-добра система – Рециклирайте

Ние работим в посока да спрем пластмасовите отпадъци в околната среда в нашите глобални операции.

Поддържаме инфраструктурата за събиране, сортиране и рециклиране в страните, където се продават нашите продукти, а в някои държави се стремим да събираме и рециклираме същото количество пластмаса, каквото използваме в нашите продукти, съгласно принципа „един тон вътре, един тон навън“.

Например в Малайзия Nestlé обедини усилията си с Petaling Jaya City, за да стартира програма за събиране и рециклиране от врата до врата като инициатива за доброволно възстановяване. Тази пионерска програма е призната както от Програмата на ООН за околната среда (UNEP), така и от Министерството на околната среда на Малайзия като пример за най-добра практика за разделяне при източника.

по-добро преосмисляне

По-добра система – Преосмисляне на поведението

Справянето с предизвикателството на пластмасовите отпадъци изисква фундаментална промяна в поведението на всички нас, включително Nestlé, търговските партньори, доставчиците и потребителите.

Въведохме обучение за устойчивост на опаковките за нашите служители и се стремим да образоваме и насърчаваме другите чрез разнообразна гама от програми и кампании, като помагаме на всеки да си представи бъдеще без отпадъци. Примерите включват видеоклипове на програмата за събиране на капсули на Nespresso, дигиталната платформа Dove Lo Butto в Италия, която помага на клиентите да идентифицират най-близкото място за изхвърляне на техните отпадъци от опаковки, и кампаниите за обучение на потребителите на Nescafé Dolce Gusto в Германия и Мексико.

В Съединените щати Nestlé Health Science премахна трудни за събиране и рециклиране уплътнения с капачки за витамини и добавки. Нашите марки Pure Encapsulations и Atrium Innovations подкрепиха иновацията с дигитална кампания.

В Бразилия, Франция и Швейцария нашите марки кафе Nescafe Dolce Gusto и Nespresso пуснаха компостируеми капсули кафе. Дигитална кампания, заедно с информация на опаковката, насърчаваща разделянето на битовите органични отпадъци и компостируемите материали, повиши осведомеността сред потребителите.

Свързани документи

доклад за устойчивост

Още полезни практики за повече устойчивост