Sort by
Sort by

Нестле България с активна комуникация, която се фокусира върху промяна в поведението

На XII Зелен форум на списание Мениджър Нестле представи спецификите на CSR комуникацията, свързана с устойчивост 

nestle zelen forum
Назад

На 22.06.2021 по време на XII Зелен форум г-жа Нели Ангелова, Мениджър комуникации Нестле Югоизточен пазар, представи комуникационния подход на най-голямата компания за храни и напитки в света за постигане на истинска промяна в поведението на обществото към изграждането на по-зелено бъдеще.  

В Нестле истински вярваме, че пътят към по-устойчиво бъдеще се гради чрез общите усилия на бизнеса, институциите и обществото. С мащаба, който ние имаме се стремим да водим тази промяна към по-добро, давайки пример, разказвайки истории, които обединяват съмишленици в общата ни кауза. Комуникацията, фокусирана върху промяна в поведението е наш ангажимент! - сподели Нели Ангелова, Мениджър комуникации Нестле Югоизточен пазар.

Neli Angelova

Взаимосвързано съдържание  е нов похват в комуникационната стратегия на Нестле България за достигане до по-голям кръг от хора и превръщането им в истински съмишленици в общата кауза за по-добро бъдеще. Разказването на лични истории на служителите, показвайки човешкото лицето на компанията е подход, посредством който Нестле България показва силата на личния пример и огромната разлика, която ние заедно можем да постигнем, обединени в общата цел за една по-чиста планета за поколенията след нас.

Компанията води пътя към промяна чрез примера си, като набира съмишленици и посланици към общата мисия. Пример за това е и настоящата кампания Recover green, в която за втора поредна година Нестле България си партнира с НПО-та и влиятели на мнение, за да достигне до повече хора и да допринесе към увеличаването на въздействието  което ние бихме могли да имаме. Подкрепена от силна прозрачност на производствения си процес и чрез ежедневните действия на брандовете си към все по-отговорни практики за устойчиво развитие, Нестле води комуникация, която истински се фокусира върху поведенческа промяна за по-зелено бъдеще.

Сред основните приоритети на компанията по отношение опазването на природата е да редуцира количествата използвани ресурси и да намали вредните емисии. Постоянните усилия на Нестле за подобряване на устойчивите практики в България водят до значителни резултат. За 2020-та година компанията отчита 31% спад на генерираните въглеродни емисии и 15% при консумацията на вода. Спестени са над 32 тона пластмаса и 43 тона  хартия на природата. За 2021-ва амбицията на Нестле България е да намали разхода на вода с допълнителни 4% и да достигне 100% зелено електричество.

Neli Angelova Green Forum

Повече за Нестле и ангажиментите към опазването на околната среда

В позицията си на социално-отговорна компания, Нестле строго спазва своите ангажименти към подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда. До 2050 г. Нестле ще постигне нулеви нетни емисии, а до 2025 г. ще използва 100% възобновяемо електричество, фокусирайки се върху регенеративно земеделие, рециклируемо опаковане и оползотворяване на 100% от генерираните отпадъци. Нестле е лидер във въвеждането на устойчиви практики в производствения процес и продължава да инвестира в по-зелено бъдеще за идните поколения