Sort results by
Sort results by

Нашият път към нулев въглероден отпечатък

Борбата с изменението на климата не може да чака, нито пък ние.

С цел постигане на нулев въглероден отпечатък, Нестле използва своя мащаб и обхват, за да направи големи промени за изменението на климата. Ние трансформираме нашия бизнес и използваме ресурсите си, за да насърчим позитивна промяна.

Вече десетилетие ние предприемаме действия към намаляването на нашите парникови емисии- до 2030 г. те ще са наполовина, а до 2050 г.ще достигнем нулеви нетни емисии.

Ние играем водеща роля, справяйки се с парниковите емисии в нашия бизнес, както и по всички точки на нашата верига за доставки. За нашите храни и напитки ще използваме продукти, отгледани чрез възобновяеми методи за производство и ще предпазваме дървета и земи, които могат да абсорбират въглерод с цел постигане на нулев въглероден отпечатък.

Нашият път към достигане на нулеви нетни емисии адресира три основни категории

 

Ние се трудим заедно с фермери, доставчици и общности, за да произвеждаме нашите съставки по начин, който има позитивно въздействие както върху околната среда, така и върху обществото.

  • Работа с фермери за усвояването на практики, помагащи при справянето с климатичните промени и подобряването качеството на живот
  • Мотивираме доставчиците ни по цял свят да се присъединят към нашата кауза за достигане на нулеви нетни емисии.
  • Ще засаждаме милиони дръвчета всяка година  през следващите 10 години
  • Гарантираме, че нашите доставчици на ключови съставки напълно елиминират активностите, които допринасят за обезлесяването до 2022г.

Постигането на нулеви нетни емисиии и нулев въглероден отпечатък изисква големи промени в начина, по който ние произвеждаме нашите продукти

  • Преминаването към 100% възобновяемо електричество до 2025 г.
  • Преминаване към транспортни средства, отделящи по-малко вредни емисии до 2022 г.
  • Преминаване към най-нискоемисионните горива

Използвайки нашите знания и ресурси, ние ще трансформираме нашето порфолио с продукти, които са „добри за теб и добри за планетата“

  • Минимализиране на нашия въглероден отпечатък в рецептите ни
  • Подобряване на начина, по който измерваме и управляваме произведените от нас емисии
  • Преминаване към въглеродно неутрални брандове
Nestle zero roadmap