Sort results by
Sort results by

Правила на играта - Да създадем заедно Книга за готварски рецепти и забавления „За по-здрави деца“

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на:

- Aгенция „АПРА“ ООД, ЕИК: 831727361 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С. Раковски 111; и

- Популярни лица в кампанията на „Нестле за по-здрави деца“:

Теди Титова, https://www.instagram.com/tedy.titova/

Савина Николова, https://www.instagram.com/savinanikol/

Венета Романски, https://www.instagram.com/veneta.romanski/?hl=bg

Никол Кунева, https://www.instagram.com/nicolekuneva/

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта започва на  24.03.2021 в 12:00 часа и завършва на 05.04.2021 в 23.59ч. (по-нататък наричана за краткост „Играта“) и се провежда в страниците на полулярните лица в  социалната мрежа Instagram и на стената във Facebook на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин чрез  съобщение в профилите на лицата  на „Нестле за по-здрави деца“ в Instagram, на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! и на https://www.nestle.bg/bg.

(3) Наградите ще бъдат изпращани на територията на Република България.

3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на агенция АПРА“ ООД.

4. Инициативата „НЕСТЛЕ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“ и КНИГАТА ЗА ГОТВАРСКИ РЕЦЕПТИ И ЗАБАВЛЕНИЯ „ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

Нестле България осъзна своята важна роля за българското общество и е вярна на мисията си да подобрява качеството на живот, акцентирайки върху балансираното хранене на децата. Чрез програмата „Нестле за по-здрави деца“ компанията цели да създаде по-добра култура и отношение към балансирания режим на хранене у децата, помагайки на тях, техните родители и учители.

Със създаването на българска кулинарна книга за детско балансирано хранене, заедно с помощта на шеф готвачи, популярни български личности и любители кулинари от цялата страна, Нестле България цели да вдъхнови и образова  българските родители в темата за балансираното хранене на техните деца и така да помогне за изграждането на едно по-добре и по-здраво бъдеще за децата в България.

5. НАГРАДИ

(1) Наградите са:

- общо 35 (тридесет и пет) кошници с продукти на NESTLÉ (10 от тях ще бъдат раздадени сред участниците в играта във Facebook профила на Нестле за Живей Активно! С другите 25 кошници ще бъдат наградени по пет участника във всяка от игрите на петте популярни лица, които се провеждат на техните Instagram профили. Кошниците ще бъдат раздадени по ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ, описана в т. 7 от настоящите правила.

- публикация на рецептата в Книгата за готварски рецепти и забавления „За по-здрави деца“ (по-нататък наричана „Книгата“).

- сертификат за признание

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) Научи кои са лицата на „Нестле за по-здрави деца“ в Instagram, които участват в Играта, на https://www.nestle.bg/bg.  

(2) За да участваш в Играта, влез на Instagram страницата на едно от популярните лица на „Нестле за по-здрави деца“ или на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

(а) Публикувай като коментар твоята готварска рецепта за любимото ти ястие за деца под публикацията на лицето, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, с който си избрал да участваш или под поста на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

(б) Качи по желание снимка/видео на твоята рецепта като публикация или като история в твоя (публичен) профил в Instagram, като използваш хаштаговете #healthierkids #nutriplaterecipes. Можеш да използваш и други хаштагове, които да популяризират твоята готварска рецепта (напр. #recipes #nestle #nutrition, #family #cookingtogether, #goodlife).

(3) Рецептите, които публикуваш, за да участваш в Играта, следва да отговарят на следните критерии:

 • Да бъдат подходящи за деца (по отношение на съставки, количество, начин на приготвяне, презентация, история);
 • Да предлагат как детето може да се включи в приготвянето на ястието;
 • Да следват пропорциите на „Порция Баланс“: https://www.nestle.bg/bg/healthier-kids/portzia-balans
 •  Да са описани правилно всички елементи на рецептата (съставки с количества, начин на приготвяне, брой порции);

(4) Рецептата трябва да е създадена за целите на Играта от участника в Играта. Участникът декларира и гарантира, че:

 • Рецептата е резултат от неговите/нейните познания и опит и че участникът е автор и притежава материалите (снимки и/или видео), онагледяващи начина на приготвяне на рецептата.
 • Ако рецептата или материалите към нея съдържат в себе си други обекти на интелектуална собственост, участникът притежава и/или е уредил всички необходими права (доколкото това се изисква по силата на действащия закон), за да използва рецептата и материалите към нея за целите на участието в настоящата Игра.
 • Включването на рецептата и материалите към нея в Играта и Книгата за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
 1. Материалите, онагледяващи начина на приготвяне на рецептата, не следва да съдържат изображения на хора или търговски марки на продукти, различни от тези на Организатора.
 2. Съставките и начинът на приготвяне на рецептата е препоръчително да е съобразено с опазването на околната среда и да не насърчава разхищаването на храна.
 3. С включването си в Играта участникът дава съгласието си Организаторът да използва рецептата и материалите към нея за целите на създаване и публикуване на Книгата (електронна, така и в печатен формат), като посочи името и населеното място на участника и неговия/нейния Instagram/ Facebook профил. Участникът разрешава възпроизвеждането, разпространението сред неограничен брой лица, публичното представяне, излъчването, предаването и препредаването на Книгата или откъси от нея, записването й върху електронни носители и тяхното разпространение, включително и обработката и приспособяването на съдържанието на Книгата в отделно или в обобщени издания.
 4. Един участник има право да участва с различни рецепти в Играта на Instagram страницата на един или няколко лица, които са част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, както и в играта на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).
 5. Ако участник е публикувал една и съща рецепта в страниците в Instagram на повече от едно популярно лице, участващо в Играта или едновременно и на страницата във Facebook  на Нестле за Живей Активно!, харесванията няма да бъдат добавяни. В Играта ще участва рецептата с най-много харесвания само от една от страниците, които са част от Играта.
 1. Независимо от броя рецепти, един участник може да спечели само една награда.

7. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След валидиране правото на участие съгласно критериите на Играта, посочени по-горе, всяко едно от популярните лица, които са част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, избира 15 (петнадесет) рецепти, които са публикувани като коментар под неговия пост в Instagram и са получили най-много харесвания („сърца“) от потребители. Харесвания, които участниците са получили, като са споделили рецептата в своя профил, няма да бъдат взимани предвид. От тези 15 (петнадесет) рецепти,  жури, състоящо се от съответното популярно лице и представители на Организатора, ще избере по 5 (пет) рецепти, които отговарят на критериите, посочени по-горе и най-добре пресъздават мисията на „Нестле за по-здрави деца“ за балансирано хранене, активен начин на живот за по-здравословно бъдеще на децата. Журито избира по 3 (три) резервни участника, в случай, че с печелившите не може да бъде установен контакт или откажат да съдействат за публикуването на тяхната рецепта в Книгата.

(2) След валидиране правото на участие съгласно критериите на Играта, посочени по-горе, от публикациите на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively) ще бъдат избрани общо 20 рецепти, които са публикувани като коментар и са получили най-много харесвания. От тези 20 (двайсет) рецепти, жури, състоящо се от представители на Организатора, ще избере 10 (десет) рецепти, които отговарят на критериите, посочени по-горе, и най-добре пресъздават мисията на „Нестле за по-здрави деца“ за балансирано хранене, активен начин на живот за по-здравословно бъдеще на децата. Журито избира по 5 (пет) резервни участника, в случай, че с печелившите не може да бъде установен контакт или откажат да съдействат за публикуването на тяхната рецепта в Книгата.

(3) С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез лично съобщение в Instagram от лицето, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, както и чрез лично съобщение във Facebook от представител на Организатора за тези, които са се включили в играта чрез Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively). Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора на предоставения имейл в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението във връзка с уточняване на детайли по публикуването на тяхната рецепта в Книгата, получаване на сертификат и кошница с продукти. Ако участникът не осъществи контакт в този срок, губи правото си на награда и Организаторът може да предостави наградата на първия резервен участник.

(4) Печелившите ще бъдат обявени на 12.04.2021 в Instagram страницата на всеки от популярните лица, които са част от инициативата и на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

(5) Рецептите на печелившите участници ще бъдат включени в Книгата, която ще бъде съобщена и разпространена скоро след това.

(6) Наградите се доставят само на територията на България в рамките на 30 дни, след като печелившите участници предоставят необходимата информация.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника;

в) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът „Нестле България“ АД, включително служители от други Нестле дружества, в или извън Европейския съюз, агенция „АПРА“ ООД, която подпомага провеждането на играта, както и популярните лица, които са част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство с цел провеждането на Играта и създаването на Книгата.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра и публикуването на Книгата.

(4) Публикувайки готварска рецепта под публикация на лицето, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“ в Instagram или под пост във Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively), всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на популярните лица на „Нестле за по-здрави деца“, „Нестле България” АД, включително служители от други Нестле дружества, в или извън Европейския съюз, и неговите партньори – агенция „АПРА“ ООД, личните си данни (име и фамилия, данни от публичния профил в Instagram и/или Facebook), а печелившите споделят имейл, телефон за връзка и адрес за доставка на наградите, с цел установяване на контакт с печелившите и изпращане на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си съответното популярно лице, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, Организаторът, включително служители от други Нестле дружества, в или извън Европейския съюз, или оторизирани от тях лица да ги търсят на предоставен от тях имейл и телефон за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват техните имена, населено място и профил в Instagram/ Facebook да бъдат публикувани на профила на популярното лице, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively) и в Книгата.

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на Играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

(9) Този, който е заличил профила си в Instagram/ Facebook, автоматично прекратява участието си в Играта  и неговото/ нейното име няма да бъде включено в избирането на печелившите.

(10) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(11) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: [email protected] Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 (12) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните -https://www.nestle.bg/bg/info/general-data-policy-regulation.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в профил на популярното лице, което е час от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“ в Instagram и в Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively), в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на страницата Актуални промоции. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.