Sort by
Sort by

100% от опаковките на Nestlé ще се рециклират или използват многократно до 2025 г.

Назад

Днес Nestlé обяви своята амбиция да направи опаковките си 100% рециклируеми или за многократна употреба до 2025 г. Целта на най-голямата компания за храни и напитки е нито една от опаковките им, включително пластмасата, да не отива в депо или като отпадък. Nestlé смята, че е необходимо въздействието на всички опаковки върху околната среда да се сведе до минимум.

"Пластмасовите отпадъци са един от най-големите проблеми, свързани с устойчивото развитие, с които светът се сблъсква днес. Справянето с него изисква колективен подход. Ние поемаме ангажимента да намерим по-добри решения за намаляване, повторно използване и рециклиране на тези отпадъци. Нашият стремеж е да създадем 100% рециклируеми опаковки или опаковки за многократна употреба до 2025 г.” – заяви Изпълнителният директор на Nestlé Марк Шнайдер.

Компанията се фокусира върху три основни области: премахване на нерециклируеми пластмаси; насърчаване на използването на пластмаси, които позволяват по-добра степен на рециклиране; елиминиране или промяна на сложни комбинации от опаковъчни материали.

Като признава необходимостта от развитие на кръгова икономика, Nestlé се ангажира да:

  • Играе активна роля в разработването на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в страните, в които компанията оперира;
  • Работи с партньори и индустриални асоциации за откриване на различни решения при опаковките, с които да се намали употребата на пластмаса, да се улесни рециклирането и да се разработи нов подход за премахване на пластмасовите отпадъци;
  • Етикетира своите пластмасови опаковки с информация за рециклиране, за да помогне на потребителите да ги изхвърлят по правилния начин;
  • Насърчава пазара на рециклирани пластмаси, като продължава да увеличава дела на рециклираните пластмаси в своите опаковки.

Една от основните причини зад обещанието на Нестле е предотвратяването опаковъчният материал да се превръща в отпадък, включително в моретата, океаните и водните пътища.