Sort by
Sort by

Нестле Групата потвърждава прогнозата за 2024 г. и отчита органичен ръст от 1,4% за първото тримесечие на годината

Нестле България с органичен ръст от 8,8% за първото тримесечие на годината, в която бележи своята 30-годишнина на пазара

финансови резултати Q1 2024
Назад
 • Органичен ръст от 1,4%, с ръст в цените от 3,4% и реален вътрешен ръст (RIG) от -2,0%.
 • Общите отчетени продажби са 22,1 милиарда швейцарски франка, спад от 5,9% (3-месечието на 2023 г.: 23,5 милиарда швейцарски франка). Валутните курсови разлики водят до намаляване на  продажбите с 6,7%. Продажбата на дялове имаотрицателно въздействие от 0,6%.
 • Положително влияние върху органичният ръст на продажбите за Групата имат Европа и развиващите се пазари, а Северна Америка е с отрицателно въздействие.
 • Прогнозата за 2024 г. е потвърдена : очакваме органичен ръст на продажбите от около 4% и умерено увеличение на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи с между 6% и 10%.

„Очаквахме бавен старт и ще видим силно възстановяване на реалния вътрешен ръст (RIG) през второто тримесечие с надеждни резултати за остатъка от годината. Широката гама от инициативи за растеж в цялата група вече започват да дават резултати. В Северна Америка засилихме интензивността на иновациите и търговските си дейности, предимно в замразените храни, които загубиха позиции през първото тримесечие. Планът за интегриране на бизнеса с витамини, минерали и добавки на Nestlé Health Science е в действие, като повратната точка се очаква през второто тримесечие и силен растеж след това. Основните приоритети на Nestlé продължават да бъдат оптималното представяне, имплементирането на нашия опит в областта на науката и храненето и стимулирането на растежа с нашите марки, оценявани на милиарди. Потвърждаваме нашата прогноза за 2024 г. и гледаме напред с увереност."

Марк Шнайдер
Марк Шнайдер главен изпълнителен директор на Nestlé

 

Общо за Групата

Зона

Северна Америка

Зона Европа

Зона Азия, 

Океания и 

Африка на 

юг 

от Сахара

Зона 

Латинска Америка

Зона Голям Китай

Nestlé Health Science

Nespresso

Други дейности

Продажби 3-мес. на 2024 г. (млн.шв.фр.)

22 092

5 823

4 642

4 240

3 072

1 233

1 511

1 503

68

Продажби 3-мес. на 2023 г . (млн.шв.фр.)

23 470

6 312

4 881

4 681

3 032

1 311

1 617

1 567

69

Реален вътрешен ръст (RIG)

-2,0%

 -5,8%

-0,2%

-0,4%

-0,8%

2,1%

-3,6%

-0,2%

3,0%

Ръст в цени 

3,4%

3,3%

4,6%

4,1%

3,9%

1,5%

1,9%

1,2%

1,7%

Органичен ръст 

1,4%

-2,5%

4,4%

3,6%

3,1%

3,7%

-1,8%

1,0%

4,7%

Нетни сливания и придобивания 

-0,6%

0,1%

-3,6%

- 0,1%

-0,1%

0,2%

0,7%

0,1%

0,0%

Международна търговия

-6,7%

-5,3%

- 5,8%

- 13,0%

- 1,5%

- 9,8%

- 5,6%

- 5,1%

-5,9%

Отчетен ръст в продажбите

- 5,9%

-7,7%

- 5,0%

- 9,4%

1,5%

- 5,9%

- 6,6%

- 4,1%

-1,2%

 

Продажби на групата

Органичният ръст е 1,4%. Ценообразуването е 3,4%, след висока база за сравнение през 2023 г. Реалният вътрешен ръст (RIG) е -2,0%, повлиян от слабото потребителско търсене, особено в Северна Америка, и временните ограничения на предлагането на витамини, минерали и добавки.
По региони органичният растеж се движи от Европа и развиващите се пазари, което компенсира спада на продажбите в Северна Америка. На развитите пазари органичният ръст е -0,4%, с отрицателен реален вътрешен ръст (RIG) и положителен ръст в цените. В развиващите се пазари органичният ръст е 4,1%, воден от ценообразуването с леко отрицателен реален вътрешен ръст (RIG).

По продуктова категория:

 • Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, подхранван от константните ръстове на научно обоснованите първокласни марки, Purina ONE, Fancy Feast и Friskies.
 • Кафето постигна нисък едноцифрен ръст, с продължителен темпза Nescafé, Nespresso и Starbucks.
 • Продажбите в шоколадовите изделия имат среден едноцифрен темп, със силен ръст за KitKat и сезонните продукти.
 • Водите имат среден едноцифрен ръст, подкрепен от ръстана Perrier и продължаващия темп на S.Pellegrino .
 • Продажбите на детски храни (Infant Nutrition) нараснаха с нисък едноцифрен темп, въз основа на продължаващата инерция за NAN и олигозахариди от човешко мляко (HMOs).
 • Както се очакваше, Nestlé Health Science отчете отрицателен растеж, като силното търсене на медицинско хранене беше компенсирано от временните ограничения на предлагането на витамини, минерали и добавки.
 • Млечните продукти отчетоха отрицателен ръст, след висока база за сравнение през предходната година.
 • Готварските продукти отбелязват отрицателен растеж, тъй като силното търсене на Maggi беше компенсирано от спад в продажбите на замразени храни в Северна Америка.

По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на 1,4%. Продажбите от електронната търговия са нараснали с 6,1%, достигайки 17,4% от общите продажби на Групата. Органичният ръст на каналите извън дома е 2,0%.
Продажбите на дялове имат отрицателно въздействие с 0,6%, до голяма степен свързани със създаването на съвместно предприятие с PAI Partners за бизнеса на Nestlé със замразена пица в Европа. Разликите във валутните курсове води до намаляване на продажбите с 6,7%. Общите отчетени продажби са намалели с 5,9% до 22,1 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа

 • 4,4% органичен ръст: -0,2% реален вътрешен ръст (RIG); 4,6% ръст в цените.

 

Продажби 3-мес. на 2024 г.

Продажби 3-мес. на 2023 г.

Реален вътрешен ръст

Ценообразуване

Органичен ръст

Нетни сливания и придобивания

Международна търговия

Отчетен ръст

Зона Европа

4,6 млрд. шв. Фр.

4,9 млрд. шв. фр.

- 0,2%

4,6%

4,4%

-3,6%

-5,8%

-5,0%

 

Органичният ръст е 4,4%, с ръст в цените от 4,6% и реален вътрешен ръст (RIG) от -0,2%. Международната търговия повлия негативно върху продажбите с 5,8%. Нетните продажби намалиха продажбите с 3,6%. Отчетените продажби в зона Европа са намалели с 5,0% до 4,6 милиарда швейцарски франка. Растежът беше широкообхватен в различни географски области и категории. Зоната отчете печалби на пазарния дял в храните за домашни любимци и детските храни със забавяне на загубите на пазарен дял при водите.

По продуктова категория, ключовият фактор за растежа е Purina PetCare, движена от премиум марките Purina One, Felix и Gourmet. Продажбите в кафето нараснаха със среден едноцифрен темп със силен принос на продуктите на Nescafé и Starbucks . Шоколадовите изделия отбелязаха среден едноцифрен ръст със силно търсене на KitKat и сезонни продукти. През януари зоната стартира KitKat Breaks for Good, първото шоколадово блокче, направено с какао, произведено от фермерски семейства, подкрепени от програмата за увеличаване на доходите на Nestlé. Водата отбеляза среден едноцифрен ръст, подкрепен от възстановяване на продажбите за Perrier . Продажбите на готварските продукти нараснаха с нисък едноцифрен темп, водени от Maggi , която разшири разпространението на своето портфолио от нудли. Детските храни (Infant Nutrition) отбелязват нисък едноцифрен ръст след висока база за сравнение през 2023 г.

Бизнесът като сила за добро: Интегрираният подход на Nespresso към устойчивостта

Nespresso означава наистина невероятно кафе, приготвено с несравнимо удобство. От самото начало бизнесът разбира, че предоставянето на изключителен вкус на потребителите трябва да върви ръка за ръка с истински ангажимент за устойчивост: от отглеждането на кафе до доставянето на готовата напитка. Nespresso използва точното количество кафе, вода и енергия за всяка чаша, като същевременно помага за подобряване на поминъка на производителите на кафе и опазва околната среда. Днес Nespresso е призната за една от 100-те най-добри марки в света от Interbrand, глобална консултантска компания за марки. Бизнесът вгражда инициативите си за устойчиво производство и потребление в своята комуникация и ангажираност с потребителите.

След като получи сертификат B Corp през 2022 г., Nespresso е част от глобална общност от бизнеси, които отговарят на високи стандарти за социално и екологично представяне, отчетност и прозрачност.
Работата на бизнеса с цел устойчивост се фокусира върху два ключови аспекта: веригата на доставки и управлението на използваните материали в края на жизнения им цикъл.

Програмата AAA Sustainable Quality  на Nespresso подкрепя производителите на кафе в прилагането на най-добрите селскостопански практики, подобряването на тяхната производителност и производството на кафе с по-високо качество. Създадена съвместно с Rainforest Alliance, програмата отбеляза своята 20-та годишнина миналата година и надгражда своя опит и помага на фермерите да преминат към регенеративно земеделие.

С над 95% от зелено кафе с цени над минималните цени на Fairtrade International, Nespresso помага на производителите на кафе в програмата AAA Sustainable Quality  да осигурят стабилен доход. Брандът също така разширява програма за застраховане на реколтата, за да предостави на фермерите предпазна мярка, ако са засегнати от метеорологичните обстоятелства. Освен това бизнесът работи с партньори за съживяване на производството на кафе в места, които са пострадали от природни бедствия или конфликти, включително в Куба, Демократична република Конго, Пуерто Рико и Уганда.

Nespresso също направи големи крачки в намаляването на отпадъците. Тя използва най-малко 80% съдържание на рециклиран алуминий в своите оригинални и Vertuo капсули и разширява програмата си за обновени машини RELOVE в повече страни. От 2014 г. Nespresso инвестира значително в своите програми за рециклиране в световен мащаб, за да направи рециклирането по-лесно и по-удобно. Днес повече от 90% от алуминиевите капсули Nespresso се купуват от потребители с достъп до удобна опция за рециклиране. Бизнесът е работил с различни партньори, за да демонстрира продукти, използващи рециклирани кафеени капсули, например часовници Hublot , химикалки Caran d'Ache или електронни велосипеди от Miloo . Съвсем наскоро Nespresso представи нова гама от хартиени капсули за домашно компостиране на кафе.

Водени от вярате, че кафето може да има положително въздействие върху хората и планетата, Nespresso ще продължи да бъде пионер в превръщането на устойчиви практики в превъзходно кафе изживяване за потребителите.

Прогнозата за цялата 2024 г. е потвърдена : очакваме органичен ръст на продажбите от около 4% и умерено увеличение на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%.

Нестле България

„Навлязохме в юбилейната за нас 2024 г. устремени да надграждаме. Холистичният ни подход към бизнес развитие доказват своята ефективност и в първото тримесечиена 2024. Освен, че достигнахме органичен ръст от 8,8% благодарение на отдадения екип на Нестле България, ние не спираме да развиваме своите социално отговорни активности, само част от които са зимното издание на Нестле за живей Активно!, новолансираният конкурс „Родители, аплодисменти!“ и разширяването на мисията SOS Залесяване до национално ниво. Предстои ни изключителна година!“

Петър Стоилов
Петър Стоилов изпълнителен директор на Нестле България

В първото тримечечие на годината, в която Нестле България отбелзва своята 30-годишнина на българския пазар, органичният ръст достига 8,8%.