Sort by
Sort by

Нестле отчита продажбите за първите 9 месеца на 2021 г., повишава насоките за органичен ръст на продажбите за цялата година

nestle hq
Назад
  • Органичният ръст достига 7,6%, с реален вътрешен ръст (RIG) 6,0% и ръст в цените 1,6%. Ръстът е подкрепен от продължаващото нарастване на продажбите на дребно, стабилното възстановяване на каналите извън дома, повишеното ценообразуване и печалбите от пазарен дял.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 2,2% до 63,3 млрд. швейцарски франка (9-месечието на 2020 г.: 61,9 млрд. швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 2,0%. Нетните изтегляния на инвестиции намаляват продажбите с 3,3%.
  • Продължаващ напредък в управлението на портфолиото. На 9 август 2021 г. Нестле приключи придобиването на основните марки на The Bountiful Company.
  • Актуализирани насоки за цялата 2021 година: очакваме целогодишен ръст на органичните продажби между 6% и 7%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се очаква на около 17,5%, като отражение на първоначалните времеви закъснения между инфлацията на цените на суровините и ценообразуването, както и еднократните разходи за интеграция, свързани с придобиването на основните марки на The Bountiful Company. След 2021 г. средносрочната ни прогноза за продължаващо умерено подобрение на маржа остава непроменена. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат през тази година.


Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „Доволни сме от силния органичен ръст на Нестле през деветте месеца, предизвикан от широкообхватните приноси от повечето географски райони и категории. Неизменният фокус на нашите екипи върху местното изпълнение и бързината ни позволи да навигираме инфлацията на цените на суровините и ограниченията във веригата на доставки. През третото тримесечие повишихме цените по един отговорен начин, като същевременно запазихме силен реален вътрешен ръст. Инвестициите в иновации, дигитализация и устойчивост допълнително подпомогнаха растежа, като подобриха уместността и диференциацията на нашите предложения.

Нестле продължава да предприема действия в посока устойчивост. Наскоро изложихме плановете си да подкрепим един справедлив преход към регенеративни хранителни системи, което ще помогне за постигането на нашите климатични цели, като работим в тясно сътрудничество със земеделските общности по целия свят, за да подобрим здравето на почвата, да възстановим водните цикли и да увеличим биоразнообразието в дългосрочен план.

В България постигаме органичничен ръст  от 7,4% за първите 9 месецa на годината. С отличаващо изпълнение са продуктовите категории на кафета, млечни продукти, детско хранене и храни за домашни любимци.Нестле Профешънъл, девизията развиваща бизнеса ни в канала за незабавна консумация и ХоРеКа, също бележи значителен ръст, възстановявайки позиции на пред-епидемични нива.

В условия на глобална пандемия Нестле България продължи да инвестира в обществото и тази година. Наред с устойчивите практики, с които извършваме своите операции в България, инвестициите в общностите по линия на Нестле за Живей Активно, Нестле за по-здрави деца и Нестле се нуждае от младите, реализирахме и продуктови дарения към най-нуждаещите се групи на стойност от над 370 хд лв

Petar Stoilov

Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България, коментира: „Въпреки предизвикателствата, променящите се бизнес условия и в ситуацията на световна пандемия, трябва да отбележим успеха, който Нестле България постигна на местния пазар. Ръстът ни е съотносим с ръста на компанията на глобално ниво. Това е благодарение на разнообразното ни портфолио от продукти, широкия дистрибутивен модел, който добива все по-голяма важност в последните две години, както и на високия професионализъм и мотивация на нашите служителите”.

 

Общо за Групата

Зона Северна и Южна Америка

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Зона Азия,Океания и Африка на юг от Сахара

Неспресо

Nestle Health & Science

Други дейности

Продажби 9 мес. 2021 г. (млн.шв.фр.)

63 294

24 589

15 492

15 172


4 654


3 237

150

Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.)*

61 912

24 991

15 952

15 251


4 180


2 421

117

Реален вътрешен ръст (RIG)

6.0%

5.2%

6.4%

3.9%


10.4%


14.1%

25.5%

Ръст в цени

1.6%

3.2%

0.8%

0.2%

0.6%

0.1%

2.9%

Органичен ръст

7.6%

8.4%

7.2%

4.1%

11.0%

14.3%

28.5%

Нетни сливания и придобивания

- 3.3%

- 6.0%

- 2.8%

-4.1%


-0.1%


22.4%

0.0%

Международна търговия

- 2.0%

- 3.9%

- 0.7%

- 0.7%

0.4%

-2.8%

- 2.4%

Отчетен ръст в продажбите

2.2%

- 1.5%

3.6%

- 0.6%

11.3%

33.8%

26.0%

Продажби на Групата

Органичният ръст достига 7.6%, с реален вътрешен ръст 6,0%. Ръстът в цените се повишава до 1,6%, с ускорение до 2,1% през третото тримесечие.

Ръстът е широкообхватен в повечето географски райони и категории. Органичният ръст достига 7,1% на развитите пазари, най-вече въз основа на реалния вътрешен ръст (RIG) с положителен ръст в цените. Органичният ръст на развиващите се пазари е 8,3%, със стабилен реален вътрешен ръст (RIG) и положителен ръст в цените.

По категория продукти, най-голям принос за органичния ръст има кафето, подхранвано от силния импулс за трите основни марки Nescafé, Nespresso и Starbucks. Продуктите на Starbucks бележат 15,5% ръст, като продажбите достигат 2,2 млрд. шв.фр. на 79 пазара. Храните за домашни любимци с марката Purina бележат двуцифрен ръст, воден от научно разработените и премиум марки Purina Pro Plan, Fancy Feast и Purina ONE, както и ветеринарните продукти. Готовите ястия и продуктите за готвене бележат висок едноцифрен ръст, въз основа на силно развитие на продажбите за Maggi, Stouffer's и Lean Cuisine. Вегетарианските и растителните хранителни продукти бележат двуцифрен ръст, с продължаващо разширяване на продуктовата гама, водена от Garden Gourmet. Млечните продукти отчитат среден едноцифрен ръствъз основа на устойчивото търсене на обогатени млека, сметани за кафе и сладолед. Шоколадовите изделия бележат висок едноцифрен ръст, подкрепен от силно развитие на продажбите за KitKat. Продажбите в Nestlé Health Science нарастват с двуцифрен темп като отражение на силното търсене на продукти за грижа за потребителите, особено на витамини, минерали и добавки. Детското хранене бележи отрицателен ръст, повлиян от по-ниската раждаемост в световен мащаб в контекста на пандемията и спада в продажбите в Китай. През третото тримесечие ръстът на детското хранене е положителен извън Китай. Водите отчитат среден едноцифрен ръст, със силно търсене в Северна Америка и развиващите се пазари през третото тримесечие.

По канали органичният ръст на продажбите на дребно е 6,6%. Продажбите от електронната търговия нарастват със 17,2%, достигайки 14,1% от общите продажби на Групата, със силен импулс в повечето категории, по-специално кафето, храните за домашни любимци с марката Purina и готварските продукти. Органичният ръст в каналите извън дома е 22,8%, подпомогнат от допълнителното облекчаване на ограниченията за движение в някои географски области.

Нетните изтегляния на инвестиции намаляват продажбите с 3,3%, което до голяма степен е свързано със сделките с Nestlé Waters в Северна Америка, Yinlu и Herta. Изтеглянията на инвестиции са частично компенсирани от придобивания, включително Freshly и основните марки на The Bountiful Company. Отрицателното въздействие върху продажбите от международна търговия е умерено до 2,0%. Общите отчетени продажби се увеличават с 2,2% до 63,3 милиарда швейцарски франка.

Управление на портфолиото

Нестле трансформира своя глобален бизнес с водите, изостряйки фокуса си върху международните премиум марки и минералната вода и здравословните продукти за хидратация. През март Нестле завърши придобиването на Essentia Water, първокласна функционална марка вода в САЩ, и продажбата на своите регионални марки изворна вода, бизнес с пречистена вода и услуга по доставка на напитки в САЩ и Канада.

Nestlé Health Science продължава да се фокусира върху изграждането на стожер на храненето и здравето. На 9 август 2021 г. Нестле завърши придобиването на основните марки на The Bountiful Company за 5,75 милиарда щатски долара. Дружеството Bountiful е лидер номер едно в изключително атрактивната и нарастваща глобална категория храни и добавки. През юли Нестле завърши придобиването на Nuun, водещо дружество на бързо разрастващия се пазар за функционална хидратация, и сключи споразумение със Seres Therapeutics за съвместна търговия със SER-109, изследователска терапия с перорални микробиоми в САЩ и Канада.

Въз основа на успешния глобален алианс за кафето, Нестле продължава да разширява обхвата на продуктите кафе и чай на марката Starbucks извън търговските обекти на Starbucks. През юли Нестле и Starbucks обявиха ново сътрудничество, с което да се предлагат готови кафени напитки на Starbucks на избрани пазари в Югоизточна Азия, Океания и Латинска Америка.