Sort by
Sort by

Глобални младежки инициативи – Nestlé needs YOUth

В "Нестле" смятаме, че общностите не могат да процъфтяват, ако не могат да предложат бъдеще за по-младите поколения. Според Международната организация на труда (МОТ) двама от всеки пет младежи са безработни или имат работа, която ги държи в бедност. Като глобална компания сме решени да помогнем на младите хора да развият уменията си и да придобият опит, за да намерят работа или да създадат собствен бизнес.

Искаме да помогнем на следващото поколение да се подготвят за работа, да станат творчески лидери в нашата компания, успешни агропреработватели, предприемачи и да променят нещата, независимо от тяхната област или ниво на опит. Ние ще спомогнем за изграждането на процъфтяващи, устойчиви общности и ще подкрепим целите на ООН за устойчиво развитие.

Ето защо разширяваме нашата инициатива Нестле се нуждае от младите хора (Nestle needs YOUth), за да обхване цялата ни верига, от снабдяването със суровини до производството и дистрибуцията на нашите продукти.

Нашата амбиция

Нашата амбиция е да помогнем на 10 милиона млади хора по света да имат достъп до икономически възможности до 2030 г.

Нашите действия

През последното десетилетие нашите глобални и местни действия помогнаха да се подготвят стотици хиляди младежи за работа; обучихме и подпомогнахме над 4 милиона фермери по света и развихме бизнес уменията на 2 милиона жени

Работейки за постигане на нашата цел до 2030 г., ние ще се съсредоточим върху три ключови области:

Заетост и подготовка за работa

apprentice

Ние сме решени да помогнем на младите хора да развият своите умения, така че да могат да намерят работа чрез нашите дейности като "Get Hired', 'Get Skilled', 'Get Support' и 'Get more opportunities'. Прочетете нашия ангажимент и намерете повече информация в секция Кариери.

Агропреработватели

young rice farmer

Ние помагаме на следващото поколение агропреработватели, като подкрепяме и подпомагаме младите земеделски стопани да подобрят икономическата възвращаемост от своите култури и да станат лидери в селското стопанство. Те са фермерите, които ще отглеждат суровините, от които се нуждаем, за да произвеждаме нашите продукти. Искаме да ги насърчим чрез предизвикателството на отворената иновационна платформа на HENRi @ Nestlé.

Предприемачи

young entrepreneur

Ние стимулираме предприемачеството, като идентифицираме и подхранваме талантите на младите хора. Те ще ни помогнат да достигнем до нови пазари и потребители. Те са иноваторите, които ще намерят решения за бизнес предизвикателството на бъдещето.

До 2025 г. в рамките на тази инициатива в световен мащаб ще предоставим 20 000 възможности за първа работа и ще предложи 20 000 стажове и практики.
От стартирането на „Нестле за нуждае от младите“ през 2013 г., вече сме осигурили повече от 26 000 стажове и обучения. В България повече от 11 600 млади хора са подкрепени от Нестле България от 2014 г. досега в техния професионален път – чрез повече от 330 стажантски програми и практики. Нестле България е от първите компании, които взимат участие в проекта DOMINO – за дуално обучение на ученици от технически училища – включва се през 2016 г.