Sort by
Sort by

Нестле и Кръглата маса за устойчиво палмово масло

palm oil

Каква е позицията Ви относно приемането на преразгледаните Принципи и критерии на Кръглата маса за устойчиво палмово масло?

Ние приветстваме приемането на преразгледаните Принципи и Критерии на Кръглата маса за устойчиво палмово масло. Активно участвахме в консултациите за укрепване на стандарта и вярваме, че преработената версия запълва ключови пропуски, свързани със обезлесяването; да няма засаждане на никаква дълбочина торфена почва; защита на общността и труда.

Тези критерии вече са част от Стандарта на Нестле за отговорно снабдяване (pdf, 2Mb), които определя детайлни изисквания, фокусиращи се върху критични социални, екологични, икономични и свързани с благосъстоянието на животните предизвикателства, способни да засегнат снабдяването, поминъка и устойчивостта в нашите дейности за снабдяване.

Все още предстои да се решават допълнителни предизвикателства. Те включват приемането на подход за превенция на обезлесяването на райони с висока горска покривка и на опростен стандарт за дребните земеделски производители, които произвеждат 40% от производството на палмово масло в световен мащаб.

Ние ще продължим да имаме водеща роля в Кръглата маса за устойчиво палмово масло, за да помагаме за положителната промяна в целия сектор на палмовото масло.

Какви действия предприехте, за да се преквалифицирате като член на Кръглата маса за устойчиво палмово масло?

В следствие от редица дискусии с Кръглата маса за устойчиво палмово масло (КУПМ), представихме времево обвързан план за постигане на 100% сертифицирано от КУПМ устойчиво палмово масло до 2023 година.

Планът се съсредоточава върху увеличаване на проследимостта предимно чрез сегрегирано от КУПМ палмово масло. Като допълнение Нестле ще продължи да изпълнява съществуващите си ангажименти за обезлесяване (pdf, 300Kb) , включително работа с други партньори за постигане на трансформация в регионите, където се добива палмово масло.

Планът разглежда опасенията на КУПМ и очакваме с нетърпение да продължим да работим с тях, за да трансформираме индустрията за палмово масло за устойчиво бъдеще.

КУПМ има важна роля в подкрепа на промяната на индустрията към устойчиво палмово масло. Ние осъзнаваме колко е важно да запазим членството си и да споделим опита си, за да помогнем за това.

Защо давате приоритет на сегрегираното палмово масло?

Сегрегираното палмово масло се държи отделно от обикновеното палмово масло по цялата верига на доставка. Тъй като нашата цел е да се постигне цялостно проследяване на веригата ни за снабдяване с палмово масло, ние се фокусираме върху закупуването на сегрегирано палмово масло.

Каква е разликата между Вашия ангажимент да постигнете 100% отговорно произведено палмово масло до 2020 и този, да постигнете 100% сертифицирано от КУПМ палмово масло до 2023?

Ние сме напълно отдадени да постигнем 100% отговорно произведено палмово масло до 2020. Това се отнася до 100% спазване на нашия Стандарт за отговорно снабдяване (pdf, 2Mb) от доставчиците ни. За да изпълним ангажимента ни, използваме комбинация от инструменти, включително сателитен мониторинг, помощни програми за работниците, проекти за включване на малките собственици и инициативи за ландшафт, в допълнение на сертифицирането. На път сме да постигнем целта си и ще продължим публично да докладваме за нашия напредък (pdf, 662Kb).

Отвъд това също така представихме времево обвързан план за постигане на 100% сертифицирано от КУПМ устойчиво палмово масло до 2023 година. Отнема време да се гарантира, че дребните фермери, които са част от нашата верига за доставки, биха могли също да постигнат сертифициране. Това е признато от КУПМ, който работи по специфичен стандарт за дребните собственици - развитие, за което се застъпваме.