Sort by
Sort by

Какво прави Нестле, за да подобри снабдяването с палмово масло?

responsible palm oil sourcing

Използва ли Нестле палмово масло и какво количество купувате?

Нестле използва палмово масло като съставка в редица от нашите продукти. В същото време отговаряме на търсенето на избор в нашата продуктова гама, където е възможно, с рецепти без палмово масло.

Купихме около 460,000 тона палмово масло през 2016. Закупуваме го от преработвателни предприятия, които се снабдяват с него от Малайзия, Индонезия, Латинска Америка и Западна Африка.

Какво прави Нестле, за да се снабдява с устойчиво палмово масло?

Нестле работи за увеличаване количеството палмово масло от отговорни източници във веригата ни за доставки и за гарантиране, че доставчиците ни спазват нашия стандарт за отговорно снабдяване (pdf, 2Mb).

Стандартът на Нестле за отговорно снабдяване дава изрични разпоредби за защита на торфища и земя с високо съдържание на въглерод, които са от решаващо значение за борбата с обезлесяването и за предотвратяване на социални конфликти, произтичащи от потенциални спорове относно правата на земята и придобиването на земя.

Всички наши доставчици трябва да спазват местните закони и регулации. Те не трябва да култивират палмово масло или да го добиват от райони, изчистени от естествени гори след 31 декември 2015 година. Трябва да уважават свободното, предварителното и информираното съгласие на местните и коренните общности, както и защитата на гори с висока въглеродна стойност и торфища.

С нашите партньори Earthworm Foundation понастоящем картографираме веригата ни за снабдяване с палмово масло. Сега можем да проследим повече от 90% от палмовото масло, което получаваме, обратно към завода на произход и почти наполовина обратно до насажденията. Амбицията ни е да постигнем 100% отговорно произведено палмово масло до 2020.

Нестле също така се фокусира върху програми за техническа помощ за дребните земеделски производители, включително Инициатива „Реалност“ на Earthworm Foundation. Този фокус върху дребните фермери е директен път към подобряването на нашето отговорно снабдяване с палмово масло и към направата на реална промяна в поминъка на земеделските производители, които ни доставят.

Какво прави Нестле за справяне с нарушенията на трудовите и човешките права?

Нарушенията на човешките права нямат място в нашата верига за снабдяване с палмово масло, но са ендемични в сектора на палмовото масло. За да се справим с тях систематично, са необходими силни и колективни действия за трансформиране на индустрията и повишаване на стандартите. Ние сме ангажирани да се справим с всякакви злоупотреби, които се случат, като работим в сътрудничество с другите.

През април 2018 пуснахме нашия световен план за действие, който да се занимае с въпроса за трудовите права в нашата верига за доставки на палмово масло. Той определя целите, дейностите и намесите, върху които ще се фокусираме с нашите партньори и други участнци в индустрията, за да се справим с трудови нарушения. Редовно ще предоставяме публични актуализации за напредъка ни.

Публикувахме нашия план за действие (pdf, 400Kb), заедно с Оценка на трудовите права на нашата верига за доставки на палмово масло в Индонезия, които поръчахме от Датския институт за човешки права (ДИПЧ) и Earthworm Foundation през 2017 г. Тя се съсредоточи главно върху трудовите права на работниците и екипите на ДИПЧ и Earthworm Foundation интервюираха над 200 човека, включително работници в заводи и насаждения, дребни фермери и членове на местната общност.

Чрез тази оценка Нестле се опита да придобие по-голямо разбиране относно актуалното и потенциалното въздействие върху труда в нашата верига за доставки на палмово масло в Индонезия. Също така се фокусирахме върху разработването на препоръки относно ролята, която ние и други участници в индустрията трябва да играем, за да се справим с проблемите.

Тези други участници включват правителството, гражданското общество, национални и международни органи за сертифициране на устойчивостта като например Индонезийското устойчиво палмово масло и Кръгла маса за устойчивото палмово масло, международни организации и купувачи на палмово масло.

Планът за действие е следващата стъпка в нашата работа за постигане на устойчива верига за снабдяване, надграждайки над съществуващата ни програма за отговорно снабдяване. Пътят към постигане на трансформация в сектора на палмовото масло е дълъг и все още предстои много работа. Но като работим заедно, ние вярваме, че можем да осъзнаем промяната, която искаме да видим.

Какъв е Вашият отговор на доклада на Грийнпийс „Последно броене“?

Обезлесяването е сериозен и комплексен проблем. Цялата индустрия за палмово масло трябва да работи заедно, за да се справи с него чрез по-голяма прозрачност, приобщаване, пряка ангажираност във веригата за доставки и изграждане на капацитет.

Нашата амбиция е до края на 2020 всичкото палмово масло, което използваме, да е от отговорни източници (pdf, 1Mb) и продължаваме да работим за тази цел, като гарантираме, че доставчиците на Нестле се придържат към нашите стандарти.

Ние сме притеснени от откритията в доклада на Грийнпийс, отнасящи се до Wilmar, и работим в сътрудничество с компанията и нашия партньор Earthworm Foundation, за да се справим с тези проблеми и да гарантираме, че се предприемат бързи действия, когато се налага. Приветстваме обявлението на Wilmar, че си е поставила целта да получи 100% независимо верифицирана верига за доставки до 2020 година, съвместима с липсата на обезлесяване, торф и експлоатация (pdf, 104Kb).

Заедно с Earthworm Foundation непрекъснато картографираме веригата ни за доставки и помагаме на доставчиците ни да отговарят на нашия Стандарт за отговорно снабдяване. Ако те не го направят, ще предприемем решителни действия, включително потенциално спиране на търговските ни връзки.

Въведохме допълнителни мерки, за да подобрим прозрачността и практиките на доставчиците. През февруари 2018 публикувахме пълен списък на всички наши Доставчици на палмово масло от първи ред и списък на всички заводи, до които можем да проследим доставката ни.

До края на 2018 също така ще се превърнем в първата световна компания за храни, която да приложи Starling, сателитна услуга, разработена от Airbus и Earthworm Foundation, за да наблюдава 100% от нашите световни вериги за доставки на палмово масло. Предназначението на тази система е да идентифицира потенциално обезлесяване в ранен етап.

Как ще отговорите на доклада на Amnesty International за палмовото масло?

Докладът на Amnesty International „Индонезия, Големият скандал с палмово масло“  установи предполагаеми нарушения на правата на човека в Индонезия, които нямат място в нашата верига за доставки на палмово масло. Те се отнасяха до Wilmar, един от доставчиците ни. Работим в сътрудничество с Wilmar, за да се справим с този проблем.

Нестле активно си сътрудничи с Amnesty по време на изготвянето на доклада им и предостави детайлна информация за връзката ни с Wilmar. Ние отговорихме публично на четирите различни писма от октомври 2016, изпратени до нас от Amnesty, и се срещнахме с тях, за да обсъдим ситуацията и напредъка на място.

Някои от проблемите, които Amnesty установява, са комплексни. Затова ефективните средства за защита, подобрените практики на работа и, в крайна сметка, системната промишлена промяна не се случват за една нощ.

За шест години сме работили с партньори, включително Earthworm Foundation, за да подобрим прозрачността, проследимостта и отношението на доставчиците в индустрията за палмово масло. Нашият Стандарт за отговорно снабдяване включва строги правила относно трудовите права. Ще преустановим работа с всички доставчици, които не отговарят на тези изисквания.

Какво правите, за да прекратите обезлесяването във вашата верига за доставки на палмово масло?

Нестле е ангажирана да гарантира, че не се осъществява никакво обезлесяване на местата, от които се снабдяваме с нашите съставки и опаковъчни материали, до 2020 година. Поехме този ангажимент през 2010 и той беше първият по рода си за хранителна компания.

Ние обещахме да прекратим обезлесяването във веригата ни за доставки на палмово масло и сме съсредоточени върху това, да подобрим проследимостта, работейки с нашите доставчици, за да разберем от къде точно идва палмовото ни масло.

През септември 2018 станахме първата световна компания за храни, която да приложи Starling, сателитна услуга, разработена от Airbus и Фондация Earthworm, за наблюдение на 100% от нашите глобални вериги за доставки на палмово масло. Ще разширим програмата през 2019, за да покрие веригите ни за доставки на целулоза и хартия, както и на соя на по-късен етап.

Нестле също така публикува Табло за прозрачност през април 2019, което използва данни от Starling, за да предостави информация за тенденциите за обезлесяване, наблюдавани в близост до заводите за палмово масло, от които то произхожда.

Използвайки цялата тази информация, ние непрекъснато увеличаваме нашата част палмово масло от отговорни източници. Това е палмово масло, с което се снабдяваме от доставчици, които напълно отговарят на нашия Стандарт за отговорно снабдяване. Този документ абсолютно забранява обезлесяване във веригата ни за доставки.

Сега можем да проследим повече от 90% от палмовото масло, което получаваме, обратно към завода на произход и почти наполовина обратно до насажденията. Амбицията ни е да постигнем 100% отговорно произведено палмово масло (в пълно съответствие с нашите насоки) до 2020.

По-общо, Нестле подкрепя ангажимента на Форума за потребителски стоки за постигане на нулево нетно обезлесяване до 2020 година. Ние сме подписали Нюйоркската декларация за горите и сме активен член на Алианс за тропическите гори 2020, партньорство, посветено на прекратяването на обезлесяването заради палмово масло.

Какво прави Нестле, за да не се снабдява с палмово масло, идващо от компании, участващи в изсичането на тропическите гори в индонезийската екосистема Люсър?

Ние сме много притеснени от продължаващото обезлесяване в индонезийската екосистема Люсър и твърденията на компаниите за палмово масло, участващи в него.

Нашите преки доставчици са работили с всички свои под-доставчици, опериращи в рамките на 50 км от екосистемата Люсър, и са провели няколко семинара в региона, за да повишат осведомеността за важността на тази екосистема и необходимостта от колективни действия за нейното опазване.

Със започването на нашата работа със Starling, сателитно проследяване на повече от 100% на нашите световни вериги за снабдяване с палмово масло, от края на 2018 контролираме отблизо промяната на горската покривка в близост до всички обекти в нашата верига за доставки.

Тъй като обезлесяването няма да се разреши само като се справим с него в нашата верига, ние също така работим с Earthworm Foundation и множество доставчици, снабдяващи в Ачех Тамианг, Индонезия, за да го елиминираме на ландшафтово ниво. Този пейзаж припокрива екосистемата Люстър. Инициативата има за цел да допринесе за процесите на планиране на земеползването на правителството, за да се създадат устойчиви и процъфтяващи екосистеми и общности чрез сътрудничество с много заинтересовани страни. Ако бъде успешна, ще я използваме като модел за бъдещи подходи за справяне с обезлесяването.

Две от компаниите, идентифицирани в последните кампании по този въпрос, PT Agra Bumi Niaga и PT Surya Panen Subur II, бяха под-доставчици на нашите директни доставчици в миналото. Понастоящем работим с директните ни доставчици, за да гарантираме, че те са премахнали тези компании и всички други, обвързани с продължително обезлесяване, от нашата верига на снабдяване.

Получава ли Нестле палмово масло от IOI Group?

Нестле преустанови поръчките си от IOI Group през март 2016, веднага след като тя беше премахната от Кръглата маса за устойчиво палмово масло след обвинения за нарушения на човешките права и обезлесяване.

От тогава се обвързахме с IOI в техните усилия да подобрят своите практки за отговорно снабдяване. План за действие беше развит, за да определи целите за проследимост до насажденията, управление на доставчици от трети страни и широкообхватни системи за управление на околната среда и социалното управление.

Откакто бяха премахнати от Кръглата маса, IOI направиха напредък в систематичното преоформяне на начина, по които техният бизнес работи по отношение на устойчивостта. Като признание за това, Кръглата маса за устойчиво палмово масло премахна отстраняването им и Грийнпийс спря кампанията си. Ние решихме да продължив възобновим закупуването от IOI през юни 2017 и да продължим да се ангажираме и наблюдаваме техния прогрес в плана им на действие, включително мониторинг на работата на IOI за разрешаване на случая с Pelita за оспорвани земи с местните общности.

Какво правите, за да се справите с опасенията за снабдяването на Indofood с палмово масло?

През декември 2016 Нестле и Indofood Group се споразумяха в Индонезия, че ще поемем доставката на палмово масло за продуктите на Нестле, произведени в рамките на това съвместно предприятие - процес, завършен в началото на 2018 г.

Нестле и Indofood Group постигнаха съгласие да закрият съвместното предприятие през септември 2018 г. по търговски причини.

Какво ще кажете относно палмовото масло и опасенията за здравето?

Нестле използва рафинирано палмово масло като съставка в редица продукти. Правим го в строго съответствие с, и често отвъд, всички приложими регулации и закони относно безопасността на храните в страните, в които работим.

Справяме се с опасенията за MCPD естери в рафинираното палмово масло и други рафинирани растителни мазнини чрез работата ни с нашите доставчици, за да гарантираме, че нивата са колкото се може по-ниски. Качеството и безопасността на нашите продукти са приоритети, неподлежащи на договаряне.