Sort by
Sort by

Каква е същината на връзката на Нестле с Л‘Ореал?

В продължение на много години участието на Нестле в Л‘Ореал беше полезно за двете компании. Л‘Ореал знае, че има пълната подкрепа на двата си най-големи акционери, Нестле и семейство Бетънкорт, докато Нестле получаваше много добра възвръщаемост на инвестициите си в дългосрочен план. Освен това Нестле и Л‘Ореал получиха ползи от сътрудничеството си чрез две успешни съвместни предприятия - Galderma и Laboratoires Innéov, както и чрез съвместни усилия в областта на научните изследвания.

Условията на споразумение между Нестле и семейство Бетънкорт са публични. Основните условия са, че страните не могат да увеличат дела си в Л‘Ореал, докато г-жа Лилиан Бетънкорт е жива, и шест месеца след това. От 29 април 2009 страните са свободни да продават акциите си, като всяка от тях е предоставила на другата право на отказ до 28 април 2014 година. След тази дата страните са свободни да предлагат акциите на всяка друга трета страна.

След обявяването на продажбата за отмяна на 48,5 милиона акции на Л‘Ореал на Л‘Ореал на 11 февруари 2014 г., собствеността на Нестле в Л‘Ореал намаля от 29,4% на 23,29%. Собствеността на семейството Бетънкорт се е увеличи от 30,6% на 33,31%. Броят на представителите на Нестле в Съвета на директорите на Л‘Ореал се промени от 3 на 2.

На 15 февруари 2018 Нестле публикува следното медийно изявление: „Нашето акционерство в Л‘Ореал продължава да бъде важна инвестиция за нас и оставаме ангажирани към компанията, която ни даде много добра възвръщаемост през годините. Ние имаме пълно доверие в управлението и стратегическата посока на Л‘Ореал. Споразумението между акционерите Нестле и семейство Бетънкорт трябва да изтече на 21 март 2018 година. За да запазим всички налични опции в полза на акционерите на Нестле, Бордът на директорите реши да не подновява това споразумение. Не възнамеряваме да увеличаваме нашия дял в Л‘Ореал и сме отдадени на запазването на конструктивни отношения със семейство Бетънкорт.“