Sort by
Sort by

Каква е позицията на Нестле за генетично модифицираните съставки?

Какво е ГМО?

Фермерите са използвали техники като селективно размножаване, кръстосано опрашване или хибридизация с години, за да подобрят своите култури. Съставките, получени от ГМО (генно модифицирани организми), се различават, защото процесът включва учени, които избират желаната генетична черта и я поставят в рзлични растителни видове.

Към широко отглежданите генно модифицирани култури спадат царевица, соя, рапица и захарно цвекло.

Безопасни ли са съставките, получени от ГМО?

ГМО култури, които са преминали през строги регулаторни и разрешителни за безопасност, са също толкова безопасни, колкото и конвенционалните култури. ГМО съставките“ имат потенциално важна роля в увеличаването на производството на храна, за да подпомогнат устойчиво селско стопанство и изхранването на нарастващото световно население.

Използвате ли генетично модифицирани съставки във Вашите продукти?

Понякога, да. Ние подкрепяме отговорната употреба на всяка иновативна и безопасна технология. Решаваме дали да използваме продукти, получени от ГМО, на регионално ниво, в отговор на загрижеността на потребителите.

Произвежда ли Нестле генно модифицирани култури?

Не, Нестле не отглежда ГМО култури.

Подкрепяте ли правата на потребителите да знаят какво съдържа тяхната храна?

Да, напълно подкрепяме правото на хората да знаят какво има в храната им и сме ангажирани с предоставянето на информация относно употребата на съставки, получени от ГМО, в продуктите на Нестле по цял свят.

Нестле в полза на ГМО етикетирането ли е, или на разпоредбите за разкриване?

Ние напълно подкрепяме разкриването на съставки, получени от ГМО, в продуктите на Нестле, за да помогнем на хората да правят информирани избори за храните, които купуват. Стриктно спазваме националните закони и регулации, свързани с етикетирането на съставки, получени от генетично модифицирани култури.