Sort by
Sort by

Теодор Георгиев е новият ръководител на правния отдел на Нестле България

Георгиев е юрист и икономист със специализации в конкурентното, търговското и трудово право
теодор георгиев
Назад

Теодор Георгиев е новият ръководител на правния отдел на Нестле България. На тази позиция той ще следи за съответствието на дейността на компанията с българско и европейско право и регулаторни практики.

Георгиев е юрист и икономист, завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и „Финанси“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализирал е в Академията по европейско право в гр. Трир, Германия. Владее английски и немски език. Специализирал е предимно в областта на конкурентното, търговско и трудово право.

Кариерата му започва през 2014 г. като юрисконсулт в Комисията за защита на конкуренцията, а от 2016 г. заема длъжността директор на правната дирекция. Като директор Теодор ръководи екип от десет служители, консултира и защитава пред съда едни от знаковите антитръстови разследвания на Комисията на пазарите на електроенергия, горива, храни и медийни услуги, и участва в транспонирането на няколко директиви в българското законодателство. През 2018 г. Теодор се присъединява към правния екип на медийната група на Нова телевизия, където осъществява цялостно правно обслужване на телевизионния, радио-, дигиталния и вестникарския бизнес на медията.

Професионалният успех на Теодор е базиран на способността му да анализира и разбира както глобалната, така и локалната среда и да се адаптира към нея. Теодор умело изгражда доверие сред вътрешни и външни аудитории, благодарение на прозрачността и автентичността на характера си. Лидерският му стил, в съчетание с умело общуване в екип, хармонично допълва лидерския състав на Нестле България.

Нестле е най-голямата компания в света за храни и напитки, с повече от 2000 марки, вариращи от глобални икони до местни фаворити, присъстващи в 190 страни по света. Компанията се стреми да допринесе за едно по-здраво и устойчиво бъдеще и да вдъхновява хората да усвоят по-здравословни практики в своето ежедневие и по този начин да участват в създаването на по-балансиран живот.