Sort by
Sort by

ПРОДАЖБИ НА НЕСТЛЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ: 3,9 ОРГАНИЧЕН РЪСТ, 3,0% РЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЪСТ, ПОТВЪРДЕНА ПРОГНОЗА ЗА ГОДИНАТА

   •   Продажби в размер на 20,9 милиарда шв. франка, негативно повлияни от разликите във валутните курсове в размер на −2,8%.

   •   3,9 органичен ръст, 3,0% реален вътрешен ръст, 0,9% разлика в ценовите нива.

   •   Органичният ръст беше 2,5% на развитите пазари и 5,6% - на възникващите пазари.

   •   Непроменена прогноза за годината: органичен ръст, подобен на този през 2015 г., с подобряване на маржа на оперативната търговска печалба и дохода на акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.

 

Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле: „Както се очакваше, първото тримесечие продължи положителните резултати при реалния вътрешен ръст, с по-меко ценообразуване. Увеличихме пазарния си дял в по-голямата част от нашите бизнес категории. Най-добри резултати бяха отчетени в Европа, Югоизточна Азия и Африка, както и при Nescafé, Nespresso и храните за домашни любимци. Бизнесът ни със замразени храни в САЩ също се представя добре. Тенденциите, наблюдавани през последните няколко тримесечия, показват значимостта на инвестициите ни и ни позволяват да потвърдим прогнозата за годината.“

 

Преглед на продажбите

 

   •   Продажби в размер на 20,9 милиарда швейцарски франка, негативно повлияни от разликите във валутните курсове в размер на −2,8%. Придобиванията нетно от ликвидациите повлияват негативно продажбите с 1,0%.

   •   Органичният ръст е в размер на 3,9%, съставен от 3,0% реален вътрешен ръст и 0,9% ръст, вследствие на ценовата политика. Той е на широка основа в различните географски зони и категории.

        o   5,5% в Северна и Южна Америка (AMS);

        o   3,0% в Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA);

        o   2,3% в Азия, Океания и Субсахарска Африка (AOA).

   •   Реалният вътрешен ръст продължи своята положителна инерция.

       o   3,5% в AMS;

       o   3,0% в EMENA;

       o   2,4% в AOA.

   •   Добри резултати на развитите пазари с органичен ръст от 2,5% (реален вътрешен ръст от 2,9%) и на възникващите пазари от 5,6% (реален вътрешен ръст от 3,2%).

   •   Както се очакваше, ръстът, вследствие на ценовата политика, беше нисък, в резултат на дефлацията в развитите пазари и неравномерните цени на суровините.

 

Зона Америка

 

Продажбите на стойност 5,8 милиарда швейцарски франка, 5,0% органичен ръст, 2,7% реален вътрешен ръст.

   •   Годината започна с ускорение на реалния вътрешен ръст в Северна Америка, устойчивост в Южна Америка и увеличение на пазарния дял в цялата зона.

   •   Бизнесът със замразени храни доведе до стабилен ръст в Северна Америка. Иновациите и успешната нова комуникационна кампания увеличи продажбите на Lean Cuisine и Stouffer’s. Добри резултати отчетоха сладоледите и Coffee-mate. Храните за домашни любимци доведоха до положителни резултати с Purina One и Pro Plan.

   •   В Южна Америка резултатите бяха смесени. Налице беше двуцифрен ръст на широка основа в Мексико и добри резултати в Чили, Колумбия и региона Плата. И Nescafé Dolce Gusto, и храните за домашни любимци продължиха силната си инерция. Бразилия се представи добре, въпреки влошаващата се макроикономическа обстановка.

 

Зона Европа

 

Продажби на стойност 4,0 милиарда швейцарски франка, 3,2% органичен ръст, 3,1% реален вътрешен ръст

   •   Добрият реален вътрешен ръст доведе до увеличение на пазарния дял в цялата зона. Повечето категории се представиха добре, докато ръстът, вследствие на ценовата политика, остана непроменен.

   •   В Западна Европа беше отчетен добър ръст, въпреки дефлацията, благодарение на резултатите в Германия, Великобритания, Испания и Италия. Nescafé, храните за домашни любимци, замразената пица и сладоледите също отчетоха добри резултати.

   •   В Централна и Източна Европа, Русия отчете двуцифрен реален вътрешен и органичен ръст. Това се дължи най-вече на Nescafé, шоколадите и храните за домашни любимци.

   •   Нестабилността в голяма част от Близкия Изток и Северна Африка продължава да се отразява на нашия бизнес, въпреки че Турция отчете двуцифрен ръст с добри резултати от Nescafé.

 

Зона Азия, Океания и Африка

 

Продажби на стойност 3,6 милиарда швейцарски франка, 2,1% органичен ръст, 1,7% реален вътрешен ръст

   •   Много от бизнесите в зоната отчетоха устойчив ръст. Индия се възстановява по-бързо от очакваното, въпреки че все още оказва негативно влияние върху цялостното представяне на зоната, наред с Yinlu.

   •    В Китай бяха отчетени добри резултати от разтворимото и готово за пиене кафе на Nescafé, захарните изделия и кулинарните продукти. Продажбите на фъстъчено мляко Yinlu и конджи си остават предизвикателство.

   •   В Индия бизнесът със спагетини на Maggi възвръща пазарния си дял, но резултатите все още са засегнати от неблагоприятните сравнителни данни.

   •   Югоизточна Азия отчете висок едноцифрен ръст и повечето пазари се представиха добре, като сред акцентите бяха Виетнам и Индонезия, водени от силните резултати на Milo.

   •   Субсахарска Африка отчете двуцифрен ръст, благодарение на Централна Западна Африка и Екваториална Африка.

   •   В Япония и Океания имаше солиден старт на годината със силно представяне на Nescafé в Япония.

 

Nestlé Waters

 

Продажби на стойност 1,8 милиарда швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 5,8% реален вътрешен ръст

   •   Nestlé Waters отчете солиден ръст във всички географски зони и двуцифрен ръст на развиващите се пазари.

   •   Беше отчетен двуцифрен ръст за премиумните международни марки Perrier и S.Pellegrino. Nestlé Pure Life отчете двуцифрен ръст на развиващите се пазари. Местните марки също допринесоха за доброто представяне, особено Ozarka в САЩ, Buxton във Великобритания, Sta.María в Мексико и La Vie във Виетнам.

 

Nestlé Nutrition

 

Продажби на стойност 2,6 милиарда швейцарски франка, 2,6% органичен ръст, 2,2% реален вътрешен ръст

   •   Ниският ръст, вследствие на ценовата политика, в категорията е резултат от по-неравномерните разходи за млечни суровини.

   •   Развиващите се пазари продължиха да бъдат основният източник на растеж. Wyeth Infant Nutrition беше ключов фактор, главно поради своята премиумна марка illuma. Субсахарска Африка, Индонезия и Мексико също отчетоха добър ръст. В Северна Америка, излизането от някои регионални щатски договори с WIC и преходът към нови продуктови формати при бебешките храни забавиха растежа. Ястията и напитките се представиха добре, благодарение на Южна Америка и Франция.

 

Други

 

Продажби на стойност 3,2 милиарда швейцарски франка, 5,2% органичен ръст, 4,5% реален вътрешен ръст

   •   Nestlé Professional реализира ръст на възникващите и развитите пазари, въпреки че Европа беше предизвикателство. Добър старт на годината беше отчетен в Северна Америка и в по-голямата част от Южна Америка. Стратегическите направления, както и решенията в областта на напитките и пикантните аромати, продължиха да се представят добре.

   •   Nespresso запази положителният си ръст във всички региони и продължи да гради върху силните си позиции в Европа. Успехът на системата VertuoLine в Северна Америка, продължаващите иновации и новата кампания там за изграждане на популярността на марката също допринесоха за растежа. Компанията продължава своята географска експанзия, отваряйки нови бутици и стартирайки нови ограничени издания на кафето Grand Crus.

   •   Резултатите на Nestlé Health Science бяха вследствие на двуцифрения ръст на обслужването на клиенти, благодарение на бутилката Boost и напитката Carnation Breakfast Essentials. Медицинските храни реализираха добър ръст в повечето географски зони. В звеното „Novel Therapeutic Nutrition“ стратегическите инвестиции в микробиомната терапевтика (Seres Therapeutics) и в протеиновите технологии (Pronutria Biosciences) бяха завършени.

   •   Ръстът на Nestlé Skin Health се дължи на иновациите и продължаваща географска експанзия. Стартът на продукта за лечение на розацея Soolantra и по-силният продукт за лечение на акне Epiduo Forte допринесоха за силното представяне на продуктите с рецепта. Продуктите Cetaphil за самолечение също реализираха много добър ръст. Беше обявено придобиването на водещата марка против акне Proactiv.

 

Прогноза

 

Потвърждаваме нашата прогноза за годината: органичен ръст, подобен на този през 2015 г., с подобряване на маржа на оперативната търговска печалба и дохода на акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.

 

ПРОДАЖБИ НА НЕСТЛЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

 

 

 

 

 

Януари-декември 2016

Продажби в млн. шв. франка

Януари-декември 2015

Органичен ръст (%)

Януари-декември

Органичен ръст 2016 (%)

Януари-декември реален вътрешен ръст 2015 (%)

По оперативни звена

Храни и напитки

Зона Америка

5’835

5’844

+5.0

+2.7

Зона Европа

3’990

3’910

+3.2

+3.1

Зона Азия, Океания и Африка

3’554

3’574

+2.1

+1.7

Nestle Waters

1’779

1’697

+5.3

+5.8

Nestle Nutrition

2’588

2’631

+2.6

+2.2

Други

3’188

3’262

+5.2

+4.5

Общо за Групата

20’934

20’918

+3.9

+3.0

По продуктови категории

Напитки

4’722

4’584

+6.3

+5.2

Вода

1’670

1’589

+5.7

+6.2

Млечни продукти и сладолед

3’217

3’321

+1.5

+2.2

Nutrition & HealthCare

3’518

3’544

+3.8

+2.8

Кулинарни продукти

2’915

3’037

+1.5

+0.7

Шоколадови продукти

1’967

2’087

+2.8

+0.3

Храни за домашни любимци

2’925

2’756

+5.1

+3.6

Общо за Групата

20’934

20’918

+3.9

+3.0