Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ПРОДАЖБИ НА НЕСТЛЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ: 3,9 ОРГАНИЧЕН РЪСТ, 3,0% РЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН РЪСТ, ПОТВЪРДЕНА ПРОГНОЗА ЗА ГОДИНАТА

<span style="text-align:justify">
<span lang="RU" style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">   •   Продажби в размер на 20,9 милиарда шв. франка, негативно повлияни от разликите във валутните курсове в размер на −2,8%.
<p>   •   3,9 органичен ръст, 3,0% реален вътрешен ръст, 0,9% разлика в ценовите нива.
</p>
<p>   •   Органичният ръст беше 2,5% на развитите пазари и 5,6% - на възникващите пазари.
</p>
<p>   •   Непроменена прогноза за годината: органичен ръст, подобен на този през 2015 г., с подобряване на маржа на оперативната търговска печалба и дохода на акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле:</strong> „Както се очакваше, първото тримесечие продължи положителните резултати при реалния вътрешен ръст, с по-меко ценообразуване. Увеличихме пазарния си дял в по-голямата част от нашите бизнес категории. Най-добри резултати бяха отчетени в Европа, Югоизточна Азия и Африка, както и при Nescafé, Nespresso и храните за домашни любимци. Бизнесът ни със замразени храни в САЩ също се представя добре. Тенденциите, наблюдавани през последните няколко тримесечия, показват значимостта на инвестициите ни и ни позволяват да потвърдим прогнозата за годината.“
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Преглед на продажбите</strong>
</p>
<p> </p>
<p>   •   Продажби в размер на 20,9 милиарда швейцарски франка, негативно повлияни от разликите във валутните курсове в размер на −2,8%. Придобиванията нетно от ликвидациите повлияват негативно продажбите с 1,0%.</p>
<p>
   •   Органичният ръст е в размер на 3,9%, съставен от 3,0% реален вътрешен ръст и 0,9% ръст, вследствие на ценовата политика. Той е на широка основа в различните географски зони и категории.
</p>
<p>        o   5,5% в Северна и Южна Америка (AMS);
</p>
<p>        o   3,0% в Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA);
</p>
<p>        o   2,3% в Азия, Океания и Субсахарска Африка (AOA).
</p>
<p>   •   Реалният вътрешен ръст продължи своята положителна инерция.
</p>
<p>       o   3,5% в AMS;
</p>
<p>       o   3,0% в EMENA;
</p>
<p>       o   2,4% в AOA.
</p>
<p>   •   Добри резултати на развитите пазари с органичен ръст от 2,5% (реален вътрешен ръст от 2,9%) и на възникващите пазари от 5,6% (реален вътрешен ръст от 3,2%).
</p>
<p>   •   Както се очакваше, ръстът, вследствие на ценовата политика, беше нисък, в резултат на дефлацията в развитите пазари и неравномерните цени на суровините.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Зона Америка</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Продажбите на стойност 5,8 милиарда швейцарски франка, 5,0% органичен ръст, 2,7% реален вътрешен ръст.
</p>
<p>   •   Годината започна с ускорение на реалния вътрешен ръст в Северна Америка, устойчивост в Южна Америка и увеличение на пазарния дял в цялата зона.
</p>
<p>   •   Бизнесът със замразени храни доведе до стабилен ръст в Северна Америка. Иновациите и успешната нова комуникационна кампания увеличи продажбите на Lean Cuisine и Stouffer’s. Добри резултати отчетоха сладоледите и Coffee-mate. Храните за домашни любимци доведоха до положителни резултати с Purina One и Pro Plan.
</p>
<p>   •   В Южна Америка резултатите бяха смесени. Налице беше двуцифрен ръст на широка основа в Мексико и добри резултати в Чили, Колумбия и региона Плата. И Nescafé Dolce Gusto, и храните за домашни любимци продължиха силната си инерция. Бразилия се представи добре, въпреки влошаващата се макроикономическа обстановка.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Зона Европа</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Продажби на стойност 4,0 милиарда швейцарски франка, 3,2% органичен ръст, 3,1% реален вътрешен ръст
</p>
<p>   •   Добрият реален вътрешен ръст доведе до увеличение на пазарния дял в цялата зона. Повечето категории се представиха добре, докато ръстът, вследствие на ценовата политика, остана непроменен.
</p>
<p>   •   В Западна Европа беше отчетен добър ръст, въпреки дефлацията, благодарение на резултатите в Германия, Великобритания, Испания и Италия. Nescafé, храните за домашни любимци, замразената пица и сладоледите също отчетоха добри резултати.
</p>
<p>   •   В Централна и Източна Европа, Русия отчете двуцифрен реален вътрешен и органичен ръст. Това се дължи най-вече на Nescafé, шоколадите и храните за домашни любимци.
</p>
<p>   •   Нестабилността в голяма част от Близкия Изток и Северна Африка продължава да се отразява на нашия бизнес, въпреки че Турция отчете двуцифрен ръст с добри резултати от Nescafé.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Зона Азия, Океания и Африка</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Продажби на стойност 3,6 милиарда швейцарски франка, 2,1% органичен ръст, 1,7% реален вътрешен ръст
</p>
<p>   •   Много от бизнесите в зоната отчетоха устойчив ръст. Индия се възстановява по-бързо от очакваното, въпреки че все още оказва негативно влияние върху цялостното представяне на зоната, наред с Yinlu.
</p>
<p>   •    В Китай бяха отчетени добри резултати от разтворимото и готово за пиене кафе на Nescafé, захарните изделия и кулинарните продукти. Продажбите на фъстъчено мляко Yinlu и конджи си остават предизвикателство.
</p>
<p>   •   В Индия бизнесът със спагетини на Maggi възвръща пазарния си дял, но резултатите все още са засегнати от неблагоприятните сравнителни данни.
</p>
<p>   •   Югоизточна Азия отчете висок едноцифрен ръст и повечето пазари се представиха добре, като сред акцентите бяха Виетнам и Индонезия, водени от силните резултати на Milo.
</p>
<p>   •   Субсахарска Африка отчете двуцифрен ръст, благодарение на Централна Западна Африка и Екваториална Африка.
</p>
<p>   •   В Япония и Океания имаше солиден старт на годината със силно представяне на Nescafé в Япония.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Nestlé Waters</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Продажби на стойност 1,8 милиарда швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 5,8% реален вътрешен ръст
</p>
<p>   •   Nestlé Waters отчете солиден ръст във всички географски зони и двуцифрен ръст на развиващите се пазари.
</p>
<p>   •   Беше отчетен двуцифрен ръст за премиумните международни марки <em>Perrier</em> и <em>S.Pellegrino. Nestlé Pure Life</em> отчете двуцифрен ръст на развиващите се пазари. Местните марки също допринесоха за доброто представяне, особено <em>Ozarka</em> в САЩ, <em>Buxton</em> във Великобритания,<em> Sta.María</em> в Мексико и <em>La Vie</em> във Виетнам.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Nestlé Nutrition</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Продажби на стойност 2,6 милиарда швейцарски франка, 2,6% органичен ръст, 2,2% реален вътрешен ръст
</p>
<p>   •   Ниският ръст, вследствие на ценовата политика, в категорията е резултат от по-неравномерните разходи за млечни суровини.
</p>
<p>   •   Развиващите се пазари продължиха да бъдат основният източник на растеж. <em>Wyeth Infant Nutrition</em> беше ключов фактор, главно поради своята премиумна марка <em>illuma</em>. Субсахарска Африка, Индонезия и Мексико също отчетоха добър ръст. В Северна Америка, излизането от някои регионални щатски договори с WIC и преходът към нови продуктови формати при бебешките храни забавиха растежа. Ястията и напитките се представиха добре, благодарение на Южна Америка и Франция.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Други</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Продажби на стойност 3,2 милиарда швейцарски франка, 5,2% органичен ръст, 4,5% реален вътрешен ръст
</p>
<p>   •   Nestlé Professional реализира ръст на възникващите и развитите пазари, въпреки че Европа беше предизвикателство. Добър старт на годината беше отчетен в Северна Америка и в по-голямата част от Южна Америка. Стратегическите направления, както и решенията в областта на напитките и пикантните аромати, продължиха да се представят добре.
</p>
<p>   •   Nespresso запази положителният си ръст във всички региони и продължи да гради върху силните си позиции в Европа. Успехът на системата VertuoLine в Северна Америка, продължаващите иновации и новата кампания там за изграждане на популярността на марката също допринесоха за растежа. Компанията продължава своята географска експанзия, отваряйки нови бутици и стартирайки нови ограничени издания на кафето <em>Grand Crus</em>.
</p>
<p>   •   Резултатите на Nestlé Health Science бяха вследствие на двуцифрения ръст на обслужването на клиенти, благодарение на бутилката Boost и напитката Carnation Breakfast Essentials. Медицинските храни реализираха добър ръст в повечето географски зони. В звеното „Novel Therapeutic Nutrition“ стратегическите инвестиции в микробиомната терапевтика (Seres Therapeutics) и в протеиновите технологии (Pronutria Biosciences) бяха завършени.
</p>
<p>   •   Ръстът на Nestlé Skin Health се дължи на иновациите и продължаваща географска експанзия. Стартът на продукта за лечение на розацея Soolantra и по-силният продукт за лечение на акне Epiduo Forte допринесоха за силното представяне на продуктите с рецепта. Продуктите <em>Cetaphil</em> за самолечение също реализираха много добър ръст. Беше обявено придобиването на водещата марка против акне <em>Proactiv</em>.
</p>
<p> </p>
<p><strong>
Прогноза</strong>
</p>
<p> </p>
<p>
Потвърждаваме нашата прогноза за годината: органичен ръст, подобен на този през 2015 г., с подобряване на маржа на оперативната търговска печалба и дохода на акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.
</p>
<p> </p>
<p align="center"><strong>
</strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"><strong>ПРОДАЖБИ НА НЕСТЛЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ</strong></span></p>
<p align="center"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"><strong></strong></span> </p>
<table width="671" style="margin:auto auto auto 5.4pt;border:currentColor;border-collapse:collapse" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:1pt 1.5pt 1pt 1pt;border-style:solid double solid solid;border-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent" rowspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;text-align:justify;line-height:150%;-ms-text-justify:inter-ideograph"><em><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></em></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" style="border-width:1pt 1pt 0px 0px;border-style:solid solid none none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p align="center" style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;text-align:center;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" style="border-width:1pt 1.5pt 0px 0px;border-style:solid double none none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p align="center" style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;text-align:center;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="270" style="border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:solid solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:202.85pt;background-color:transparent" colspan="3"><font face="Times New Roman">
</font>
<p align="center" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-align:center;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:71.6pt">
<td width="94" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;height:71.6pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Януари-декември</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2016</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Продажби</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">в</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">млн.</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">шв.</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">франка</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:71.6pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Януари-декември</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2015</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Органичен</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">ръст</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">(%)</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;height:71.6pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Януари-декември</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Органичен ръст </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2016 (%)</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:solid solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:71.6pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Януари-декември</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> реален вътрешен ръст </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2015</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">(%)</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="671" valign="top" style="border-width:0px 1pt;border-style:none solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:503.25pt;background-color:transparent" colspan="7"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;text-align:justify;line-height:150%;-ms-text-justify:inter-ideograph"><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">По</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">оперативни</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">звена</span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:1pt 1.5pt 0px 1pt;border-style:solid double none solid;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Храни</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">и</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">напитки</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;text-align:justify;line-height:150%;-ms-text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Зона</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Америка</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 0px 0px;border-style:solid solid none none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">5’835 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:1pt 1.5pt 0px 0px;border-style:solid double none none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">5’844 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 0px 0px;border-style:solid solid none none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.0 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 0px 0px;border-style:solid solid none none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.7 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:1pt 1.5pt 1pt 1pt;border-style:dashed double dashed solid;border-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Зона</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Европа</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:dashed solid dashed none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’990 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:1pt 1.5pt 1pt 0px;border-style:dashed double dashed none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’910 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:dashed solid dashed none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.2 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:dashed solid dashed none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.1 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Зона</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Азия,</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Океания</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">и</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Африка</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’554 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’574 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.1 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+1.7 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Nestle</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Waters</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">1’779 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">1’697 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.3 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.8 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Nestle</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Nutrition</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2’588 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2’631 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.6 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.2 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1.5pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Други</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="94" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.55pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’188 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1.5pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’262 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="110" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82.35pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.2 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+4.5 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" valign="top" style="background:rgb(242, 242, 242);border-width:0px 1.5pt 1.5pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Общо</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">за</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Групата</span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="background:rgb(242, 242, 242);border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">20’934 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="background:rgb(242, 242, 242);border-width:0px 1.5pt 1.5pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">20’918 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="background:rgb(242, 242, 242);border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.9 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="background:rgb(242, 242, 242);border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.0 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:16.3pt">
<td width="671" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:503.25pt;height:16.3pt;background-color:transparent" colspan="7"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">По</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> продуктови </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">категории</span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:11.65pt">
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;text-align:justify;line-height:150%;-ms-text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Напитки</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">4’722 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">4’584 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+6.3 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.2 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:11.65pt">
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Вода</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">1’670 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">1’589 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.7 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+6.2 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:11.65pt">
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Млечни</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">продукти</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">и</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">сладолед</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’217 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’321 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+1.5 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.2 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:11.65pt">
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;text-align:justify;line-height:150%;-ms-text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Nutrition &amp; HealthCare</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’518 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:11.65pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’544 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.8 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:11.65pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.8 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:19.2pt">
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;height:19.2pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Кулинарни</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">продукти</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;height:19.2pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2’915 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:19.2pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">3’037 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;height:19.2pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+1.5 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:19.2pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+0.7 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Шоколадови</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">продукти</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">1’967 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2’087 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+2.8 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+0.3 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="198" style="border-width:0px 1.5pt 1.5pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%;-ms-layout-grid-mode:char"><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Храни</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">за</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">домашни</span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">любимци</span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2’925 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="border-width:0px 1.5pt 1.5pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;background-color:transparent" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">2’756 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+5.1 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1.5pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;background-color:transparent"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.6 </span></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr style="height:16.45pt">
<td width="198" valign="top" style="background:rgb(217, 217, 217);border-width:0px 1.5pt 1pt 1pt;border-style:none double solid solid;border-color:rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:148.85pt;height:16.45pt"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Общо</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">за</span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"> </span></strong><strong><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">Групата</span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="95" valign="top" style="background:rgb(217, 217, 217);border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:70.9pt;height:16.45pt" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">20’934 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="108" valign="top" style="background:rgb(217, 217, 217);border-width:0px 1.5pt 1pt 0px;border-style:none double solid none;padding:0cm 5.4pt;width:81pt;height:16.45pt" colspan="2"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">20’918 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="109" valign="top" style="background:rgb(217, 217, 217);border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:82pt;height:16.45pt"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.9 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
<td width="161" valign="top" style="background:rgb(217, 217, 217);border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;padding:0cm 5.4pt;width:120.5pt;height:16.45pt"><font face="Times New Roman">
</font>
<p style="margin:0cm 0cm 6pt;line-height:150%"><strong><span style="color:windowtext;line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt">+3.0 </span></strong></p>
<font face="Times New Roman">
</font></td>
</tr>
<tr height="0">
<td width="198" style="background-color:transparent"></td>
<td width="95" style="background-color:transparent"></td>
<td width="0" style="background-color:transparent"></td>
<td width="107" style="background-color:transparent"></td>
<td width="0" style="background-color:transparent"></td>
<td width="109" style="background-color:transparent"></td>
<td width="160" style="background-color:transparent"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:justify;line-height:150%;-ms-text-justify:inter-ideograph"><font face="Times New Roman" size="3">
</font> </p>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%"><em><span style="line-height:150%;font-family:&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size:11pt"></span></em> </p>
</span>
<p style="margin:0cm 7.1pt 6pt 0cm;line-height:150%"><font face="Times New Roman" size="3"></font> </p>
</span>

Назад
Apr 13, 2016
Article Type