Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

НАША ЗАДАЧА Е ДА ОПАЗВАМЕ ВОДНИТЕ РЕСУРСИ: ЕТО КАК ГО ПРАВИМ

Назад

„Добра Храна, Добър Живот“ е обещанието, което даваме на милярди консуматори по цял свят.

За да изпълним това наше обещание, ние осигуряваме високо качество и безопасност на нашите продукти и услуги.

Също така, признаваме нашата отговорност да подсигуряваме колкото се  може по-ефективното използване на водата.

В световен мащаб, изпозлването на вода от индустрията, от селското стопанство и от общностите се предвижда да надвиши снабдяването с 40%  до 2030 година, според Групата за Водните ресурси 2030 (2030 Water Resources Group).

Като най-голямата в света компания за храни и напитки, ние може да дадем значителен принос в помощ на това този проблем да стои на дневен ред, не само в нашите фабрики, но и в нашите вериги за снабдяване, както и в другите наши звена.

Всяка иновация е стъпка напред към по-устойчиво бъдеще за нашия бизнес и за общностите, в които оперираме, което и част от това, което ние наричаме Създаване на Споделена Стойност (Creating Shared Value).

Ние знаем, че да опазваме водните ресурси е наша задача. Ето и десет начина, по които го правим.

 

1) Намаляване на количеството вода, използвано за производството на един тон продукт.

Днес, количеството вода, използвано за производство на един тон продукт е 41% по-малко от това, използвано преди десет години. 362 проекта за спестяване на вода в нашите фабрики са предвидени да спестят още 1,7 милиона кубични метра вода на година.

2) Създаване на „нула количество вода“ фабрика в Калифорния

Трансформираме нашата фабрика за млечни продукти в Модесто,Калифорния, с цел използването на всичката вода, която се извлича от млякото, което преработваме, и след това тя да се рециклира. Докрая на 2016 г. ще спестим 98000 кубични метра вода на година.

3) Използване на нови технологии за охлаждане на нашите фабрики

Нова система за охлаждане в нашата фабрика за млечни продукти на Азорските острови означава, че повече няма да ни се налага да използваме големи количества морска вода за охлаждането на оборудването за производство на сухо мляко. Спестеното количество вода за цялата минала година беше равно на количеството вода необходимо да се напълнят повече от 240 басейна с олимпийски размери.

 

4) Рециклиране или повторно използване в нашите операции.

Отпадъчната вода в нашата фабрика за кафе във Виетнам се филтрира и се използва отново в производството. Рециклирахме или повторно използвахме 7,7 млн. кубични метра вода в хода на всичките ни операции през 2015 г., което се равнява на 5,5% от използваната от нас вода в световен мащаб. 

5) Работим съвместно с партньори, за да популяризираме стопанисването на водата

Фабриката ни в индийския щат Карнатака работи с местното правителство и фермерите по пилотни проекти с фокус производителите ма ориз и захарна тръстика, с цел да им се помогне да въведат в използвне по-ефетивни техники за отглеждане на тези, изискващи обилно напояване, култури.

 

6) Поемаме въвеждане на нови методи и технологии.

Във Виетнам обучихме производителите на кафе да използват конвенционални методи на напояване и да записват количеството вода, което използват за напояване на техните култури. Също така, работим с местни учени върху модел за краткосрочно прогнозиране на времето, който да актуализира за фермерите прогнозата за времето на всеки шест часа.

7) Помагаме на фермерите да запазват водата

В Панама спомогнахме за изграждането на водни колектори във фабриките ни за млечни продукти. Това означава, че фермерите могат да запазят кравите и телетата в по-добро физическо състояние по време на сухия сезон, което доведе до увеличаване на млеконадоя с 10%.

 

8) Подобряване на достъпа до вода и канализация

Нестле Пакистан изгради седем съоръжения за питейна вода в близост до фабриките ни. В световен мащаб, като положили подпис под конвенцията за Вода, Канализация и Хигиена (WASH pledge), ние подсигуряваме всеки Нестле служител да има достъп до безопасна вода, канализация и хигиена според един подходящ стандарт на работното място.

 

9) Образоваме следващото поколение

В Аржентина, нашата местна марка за бутилиране на вода Eco de los Andes увеличава запознатостта за това как да се запазва водата в училищата посредством програмата Зелена панделка (Green Ribbon). През цялата година доброволци-служители на Nestlé Waters посещават училищата, за да помогнат на учителите в уроците за устойчиво използвне на околната среда.

 

10) Доставяне на чиста вода и канализация

Близо 23000 души в регионите на Кот д`Ивоар, в които се отглежда какао, сега имат по-добър достъп до чиста вода, канализация и хигиена, благодарение на нашата работа с Международната федерация на червения кръст и Общностите на червения полумесец. Работим с МФЧК (IFRC) от 2002 г. и подновихме партньорството ни за още пет години през 2014г.

Повече информация за всеки един от тези примери, можете да намерите в Нестле в обществото:  Доклад  за 2016г. за Създаване на Споделена Стойност и  изпълняване на нашите ангажименти (Nestlé in society: Creating Shared Value and meeting our commitments report 2016).