Sort by
Sort by

NESTLÉ PURINA И JA БЪЛГАРИЯ ПРОВЕДОХА ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВЕТЕРИНАРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Бъдещите ветеринарни лекари предложиха комплексна концепция за повече възможности за практикуване и работа по време на обучението им по ветеринарна медицина
Назад

 

Студенти от ветеринарни специалности от Лесотехническия университет в София и Тракийския университет в Стара Загора се включиха в иновационния лагер, организиран от Nestlé PURINA® и JA България. Участваха 30 студенти, които бяха разделени в екипи по 5 души, за да работят по предварително подготвен казус, а като резултат от работата им – да предложат цялостна концепция за подобряване на взаимодействието между бизнеса (ветеринарни клиники и амбулатории, фармацевтични компании, компании в сектор „Производство и търговия на храни за домашни любимци“), университетите и студентите по ветеринарна медицина.

Предизвикателството, пред което студентите се изправиха, е как да натрупат практика по време на студентските години, като междувременно имат възможност за допълнителни доходи, с които да си помагат за своето обучение. Проблематиката, която студентите адресираха, се допълва и от предизвикателството пред бизнеса – необходимостта от квалифицирани кадри, които да бъдат подготвени и да могат самостоятелно да работят в реална среда.

Иновационния лагер откри Петър Стоилов, Бизнес Мениджър на PURINA®: „Щастлив съм, че виждам толкова млади хора в залата, които се интересуват и искат да променят своето настояще. Усилията на Nestlé PURINA® в България са насочени към вас младите специалисти за осигуряване на по-добри условия за обучение във ветеринарните специалности в България. Стараем се да поддържаме стабилна връзка с клиники и университетите в България, за да изградим заедно цялостна екосистема за обучение по ветеринарна медицина.“ Като домакин и инициатор на инициативата участниците приветстваха и Милена Стойчева, Изпълнителен Директор на JA Bulgaria. В разрешаване на поставения казус студентите можеха да разчитат на ментори в лицето на Д-р Пеньо Хаджийски – Мениджър Специализиран Канал, PURINA®; Д-р Георги Харизанов – Авенди; доц. Танджу Мехмедов - Лесотехнически университет – София; д-р Любомир Маламов – CEVA, Маркетинг мениджър; д-р Цветан Велев – главен лекар, ветеринарна клиника Син кръст.

В края на деня студентите представиха своите концепции пред жури в състав доц. д-р Надя Златева, Ръководител катедра "Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология", Лесотехнически университет – София; д-р Боян Габерков, Управител, CEVA, Ивелина Василева, Мениджър Бизнес Развитие, Nestle PURINA®; Д-р Пеньо Хаджийски – Мениджър Специализиран Канал, Nestle PURINA®; Милена Стойчева, Изпълнителен Директор, JA Bulgaria.

На първо място журито класира отбор с „VET Youth“, който предложи цялостна концепция за балансирано развитие в сферата на ветеринарната медицина и осигуряване на тясна връзка с бизнеса за изграждане на трудови навици. Отборът съставен от Рада Узунова, Симона Андреева, Мария Найденова, Цветина Найденова, Петър Миленков предложи анализ, базиран на дървото на проблемите и решенията, както и решения за всяка целева група, а именно студенти, университет и бизнес. Сред решенията бяха заимстване на добри практики от други страни, както и сключване на договори за сътрудничество с бизнеса. Предложената концепция включва създаване на платформа за директна връзка и учредяване на асоциация на студентите по ветеринарна медицина, която да спомага изграждането на мрежа и стабилна връзка между университета, студентите и бизнеса.

Второто място журито отреди на идеите на отбор Teamcare, който предложи платформа за ефективна комуникация между университетите, студентите и бизнеса (ветеринарни клиники, компании за производставо на храни за домашни любимци, фармацевтични компании), както и отбор КЕФ, който предложи концепция за организиране на повече събития, таргетирани за ветеринарни специалисти и оптимизиране на учебната програма.

Симона Андреева от Лесотехнически университет - София сподели, че иновационния лагер е дало гласност на студентите, за да представят своята гледна точка и идеи, както и да бъдат чути от страна на бизнеса, университетите, клиниките като добави: „Организацията беше много добра, а формата безкрайно динамичен и интерактивен, даващ възможност за учене по между си и от нашите ментори. В допъление, Петър Миленков от Лесотехнически университет - София сподели: „Беше много интересно, не очаквахме какво ще се случи и какво предстои. Беше изцяло нов опит за мен да работя в отбор по поставен практически казус и тема свързана с моята специалност. Участието на менторите беше изключително полезно, тъй като ни помогнаха да открием възможности, които не сме виждали преди.

Денят завърши с награждаване и обратна връзка към участниците относно тяхното представяне. Иновационният лагер е част от дългосрочната инициатива на Нестле, насочена към младите хора, Nestle Needs Youth.

Повече за PURINA®

С повече от 85 години професионален опит зад гърба си, PURINA® произвежда марките храни за домашни любимци, радващи се на най-голяма популярност и доверие. PURINA® е експерт по отношение на хранителните нужди на животните и създаването на вкусни рецепти, които допринасят за едно добро здравословно състояние, дълголетие и добра форма.

В България PURINA® осъществява инициативи, които са свързани не само с балансираното хранене при животните, но и с тяхното здраве и активен начин на живот. Брандът инвестира в изграждането на специализирани площадки за кучета в градовете Пловдив, Варна, Бургас и София. В сътрудничество с общините, марката се фокусира и върху здравата и пълноценна връзка между домашните любимци и техните собственици, организирайки училища за кучета, благотоворителен маратон и множество игри на открито за домашни любимци. PURINA®, в партньорство с програмата „Нестле за по-здрави деца“, организира уроци в столични училища, където децата се учат да бъдат отговорни към домашните си любимци и да се грижат за тях с внимание и любов.

В партньорство с множество ветеринарни клиники, PURINA® организира серия от онлайн базирани образователни лекции, посветени на здравословните проблеми и сезонните предизвикателства, пред които се изправят собствениците на домашни любимци. По време на обучителните сесии ветеринарните лекари разясняват кои са основните симптоми на заболяванията при животните и как собствениците да предотвратят появата им, както и спецификите при хранене на домашния им любимец.

Nestle needs YOUth:

Нестле има дългосрочни традиции в подкрепата и наемането на млади хора на работа и вече над 20 години развива стажантските си програми. В рамките на инициативата „Нестле се нуждае от младите хора“ в България над 400 младежи под 30-годишна възраст имаха възможността да започнат постоянна работа, стаж или практика на различни нива и в различни отдели на компанията за периода 2014-2016 г. Нестле България пое ангажимент да продължи със стажантските програми, обучения и подготовка за работа до 2020 г., като предложи възможности за работа и учене на още над 300 млади хора.

В глобален план до 2020 г. Nestlé ще предложи на младите хора 15 000 стажантски програми и обучения като част от цялостния си ангажимент да осигури 35 000 работни места за младежите в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. За периода 2014-2016 в Европа компанията вече е осигурила над 32 000 възможности за работа и стаж, надхвърляйки първоначалната си цел от 20 000.

За JA България

Вече 20 години JA България е водеща нестопанска международна организация у нас, с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството. Екипът на организацията вярва и работи за каузата „От предприемчиви хора към щастлива нация“. JA България е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 30,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.