Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Продажбите на Нестле за първото тримесечие потвърждават прогнозите за добро годишно представяне

Назад
Веве, Швейцария,
  • Продажбите на компанията, в размер на 25,2 милиарда швейцарски франка, бележат 3.8% ръст и 0.3% реален вътрешен ръст;
  • 7% ръст за развиващите се пазари и 2% ръст за развитите пазари;
  • Прогнозите за цялата година са за ръст, достигащ поне 5%, заедно с по-нататъшно повишение на маржа на печалбата преди лихви и данъци при фиксирани валути.
 
Пол Булке, Изпълнителен директор на Нестле: "Групата постигна положителен ръст в първото тримесечие на 2009 г., въпреки сравнението от миналогодишните резултати на Нестле за същия период през 2008 г., които бележат приблизително 10% ръст. Нашият отговор на предизвикателната икономическа ситуация през 2009 г. беше да се възползваме от новите възможности чрез развитие на ключовите инициативи в областите достъпност на продуктите, иновации и обновяване, както и ефективност на разходите. Нарастващата сила, която набираме от такива инициативи, както и силата на нашите марки и присъствието ни в целия свят ми дава възможност да подкрепям стила ни на управление през 2009 г. като цяло“.
 
 
Веве, 22 април 2009 г. - През първото тримесечие на 2009 г. Нестле постигна ръст от 3.8%, включително и реален вътрешен ръст от 0.3%. Придобиванията, без частичната ликвидация, имаха негативно влияние от – 0,7% върху продажбите на Групата, а в същото време беше отбелязано и негативен валутен ефект в размер на – 5,2%, в следствие на силните позиции на швейцарския франк в сравнение с другите валути. Тези два фактора повлияха за намаляване размера на продажбите на Нестле до 25,2 милиарда швейцарски франка.
 
 
Продажби по зони и бизнес подразделения
 
През първото тримесечие на 2009 г. ръстът на целия бизнес с храни и напитки на Нестле (включително отделните зони и глобално ръководените бизнеси като: Nestlé Waters, Nestlé Nutrition, Nestlé Professional, Nespresso, както и джойнтвенчърните компании за храни и напитки) се равнява на 3.6%, 0.7% ръст в Европа, 5.0% в Северна и Южна Америка и 6.5% в Азия, Океания и Африка.
 
 
 
януари-март 2009
продажби
(милиарда швейцарски франка)
януари – март 2008
продажби
(милиарда швейцарски франка)
януари-март 2009
реален вътрешен ръст (%)
януари-март 2009
ръст (%)
Храни и напитки
- Зона Европа
 
5 241
 
5 953
 
- 1.3%
 
+ 0.5%
- Зона Америка
7 487
7 095
+ 2.0%
+ 7.1%
- Зона Азия, Океания и Африка
3 744
3 782
+ 0.8%
+ 5.8%
Nestlé Waters
2 068
2 164
- 4.0%
- 2.5%
Nestlé Nutrition
2 420
2 577
- 4.3%
0.0%
Други храни и напитки
2 338
2 373
+ 3.1%
+ 6.8%
Тотал на бизнеса с храни и напитки
23 298
23 944
- 0.1%
+ 3.6%
Лекарства
1 876
1 773
+ 6.1%
+ 5.4%
Тотал на Групата
25 174
25 717
+ 0.3%
+ 3.8%
 

Всички изчисления за базирани на незакръглени цифри
 

Глобално ръководените дейности на Nestlé Professional бяха изнесени от Зоните и включени „Други храни и напитки“. Сравненията с 2008 бяха заявени повторно
 

Зона Европа: продажби на стойност 5,2 милиарда швейцарски франка, ръст 0.5% и 1.3% реален вътрешен ръст. Потребителското търсене спадна в Западна Европа, докато представянето на Зоната като цяло бе повлияно от сравнението със силните резултати за първото тримесечие на 2008 г. и късното начало на сезона за сладоледите. Франция и Обединеното Кралство се представиха най-добре. В Централна и Източна Европа цените се повлияха от девалвацията на валутите и това бе основна причина за ръста на компанията. Като цяло, най-голям ръст беше отчетен при разтворимото кафе и храните за домашни любимци.
 

Зона Америка: продажбите достигат 7,5 милиарда швейцарски франка, със 7,5 милиарда ръст и 7,1 реален вътрешен ръст. И Северна, и Южна Америка се представиха добре, постигайки среден едноцифрен ръст.
 

Зона Азия, Африка и Океания: продажби, достигащи 3,7 милиарда швейцарски франка, 5,8% ръст и 0,8% реален вътрешен ръст. Мнозинството от развиващите се пазари в Зоната постигнаха положителен ръст, въпреки обявения спад на цените. Сред развиващите се пазари силно представяне имаше Океания, докато представянето на Япония бе по-слабо. Като цяло, разтворимото кафе, храните за домашни любимци и шоколадовите продукти постигнаха двуцифрен ръст.
 

Продажби по продуктови категории
 
 
 
януари-март 2009
продажби
(милиарда швейцарски франка)
януари – март 2008
продажби
(милиарда швейцарски франка)
януари-март 2009
реален вътрешен ръст (%)
януари-март 2009
ръст (%)
Енергийни и течни напитки
4 437
4 373
+ 4.7%
+ 9.7%
Вода
2 069
2 165
- 4.1%
- 2.5%
Млечни продукти и сладолед
4 285
4 627
- 3.0%
- 0.2%
Храни и хранене
2 421
2 579
- 4.3%
0.0%
Готови ястия и готварски добавки
4 119
4 310
- 0.5%
+ 1.0%
Шоколадови изделия
2 747
2 968
- 1.1%
+ 4.3%
Храни за домашни любимци
3 220
2 922
+ 5.0%
+ 11.5%
Група Храни и напитки
23 298
23 944
- 0.1%
+ 3.6%
Фармацевтични продукти
1 876
1 773
+ 6.1%
+ 5.4%
Тотал на Групата
25 174
25 717
+ 0.3%
+ 3.8%
 

Всички изчисления за базирани на незакръглени цифри