Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Силно представяне за 2011 г.: 7,5% органичен ръст и увеличен марж на печалбата преди лихви и данъци с 60 базисни точки

Назад
Vevey,
 • Продажби на стойност 83,6 милиарда швейцарски франка, 7,5% органичен ръст, 3,9% реален вътрешен ръст;
 • Оперативна печалба от 12,5 милиарда швейцарски франка;
 • Засилени пазарни позиции в световен план, с 13,3% ръст на развиващите се пазари и 4,3% ръст на развитите пазари;
 • Продължаващи инвестиции в иновации;
 • Реален доход от акция в размер на 3,08 швейцарски франка, ръст от 7,8% във фиксирани валути;
 • Предложен дивидент в размер на 1,95 швейцарски франка на акция;
 • Положителни очаквания за 2012 г.: органичен ръст от 5-6%, повишаване на маржа и реалния доход от акция във фиксирани валути.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Постигнахме добро представяне както на развиващите се, така и на развитите пазари. 2011 беше година пълна с предизвикателства и не очаквам 2012 г. да е по-лесна. Продължихме да инвестираме в бъдещето и засилихме позициите си в целия свят. Иновациите, които направихме, създават нови възможности за всички продуктови категории, в това число привличането на нови потребители към нашите марки на развиващите се пазари и надграждане на  лоялността към нашите марки в развития свят. Служителите на компанията работят усилено в постигане на поставените цели и стратегии, съобразени с днешната нова реалност, което ще доведе до подобряване на дългосрочното ни представяне. Ето защо сме уверени, че сме в позиция през 2012 г. да постигнем заложените в модела на Нестле цели – органичен ръст между 5% и 6%, както и повишение на маржа на печалбата преди отчитане на лихви и данъци и реалния доход от акция във фиксирани валути.

Забележка: Както беше анонсирано, Нестле предприе промени в отчитането на доходите и оперативната печалба, считано от януари 2011 г., които не оказват влияние върху нетната печалба и дохода на акция. Резултатите, постигнати през 2010 г. бяха преизчислени съобразно тези промени в отчитането, за да могат да бъдат съпоставими, като беше изключено отчитането на резултатите на Alcon, освен при калкулиране на дохода на акция и паричния поток, които включват принос на Alcon.

Веве, 16 февруари 2012 г. – За 2011 г. Нестле Групата отчете продажби в размер на 83,6 милиарда швейцарски франка и бележи 7,5% органичен ръст върху добрите резултати, постигнати в последните години. Органичният ръст е обусловен от 3,9% реален вътрешен ръст и 3,6% ръст в следствие ценова политика. Промяната във валутните курсове има негативен ефект от 13,4%, а частични ликвидации, без придобиванията, допринесоха с още 4,2%, главно благодарение на Alcon. Като се изключи ефекта от продажбата на Alcon, продажбите бележат спад от 4,8%.

 • Групата реализира оперативна търговска печалба от 12,5 милиарда швейцарски франка. Маржът на печалбата се покачи с 60 базисни точки (+90 базисни точки във фиксирани валути), достигайки до 15,0%;
 • Проектът „Nestle Continuous Excellence” реализира значителни спестявания,  помагайки на компанията частично да поеме натиска при цените на основните суровини;
 • Повишаването на цените на основните суровини доведе до повишаване на цените на реализираните стоките със 190 базисни точки;
 • Общите маркетингови разходи бяха намалени със 100 базисни точки, главно в резултат на оптимизиране на търговски и маркетингови активности. Маркетингът, насочен директно към потребителите, запази почти същите нива след две години с двуцифрено увеличение, което ни позволи да изградим пазарните си позиции в повечето продуктови категории.
 • Административните разходи бяха намалени с 80 базисни точки.
 • Беше отчетена нетна печалба в размер на 9,5 милиарда швейцарски франка, бележеща ръст от 8,1%.
 • Реалният доход на акция отбеляза ръст от 7,8% във фиксирани валути.
 • Компанията отчита оперативен паричен поток в размер на 9,8 милиарда швейцарски франка, съпоставим с отчетения през 2010 г., като не се взимат под внимание паричният поток, генериран от Alcon през 2010 г. и резултатите от движението на валутните курсове през 2011 г.

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА

 • Нестле Групата продължи да бележи ръст във всички региони по света, отчитайки 5% органичен ръст в Европа, 6,4% в Северна и Южна Америка и 13,1% в Азия, Океания и Африка. Отчетен е ръст от 13,3% на развиващите се пазари и 4,3% на развитите пазари.
 • Маржът на оперативната търговска печалба на Групата като цяло, както и в по-голямата част от бизнесите, бележи ръст, имайки предвид, че 2011  беше година, характеризираща се със силен ценови натиск и засилена конкуренция в целия свят.
 • Продължихме да изграждаме нашите мощности, инвестирайки в сектори с възможности за бъдещ ръст. Новите ни партньорства с Yinlu и Hsu Fu Chi ще затвърдят нашите позиции сред китайските потребители. Нестле Здравни Науки и института за здравни науки на Нестле стартираха успешно през първата си година. Тези две инициативи, заедно с няколко други инвестиции, формират основната платформа за инвестиции в бъдещето на компанията.

 

Храни и напитки - Северна и Южна Америка

Продажби в размер на 26,8 милиарда швейцарски франка, 6,2% органичен ръст, 1,1% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 18,4%,  30 базисни точки.
 
 

 

Храни и напитки - Европа

Продажби в размер на 15,2 милиарда швейцарски франка, 4,0% органичен ръст, 1,8% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 15,6%, +230 базисни точки
 
 

 

Храни и напитки - Азия, Океания и Африка

Продажби в размер на 15,3 милиарда швейцарски франка, 11,9% органичен ръст, 7,9% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 18,9%, +90 базисни точки
 

 

Nestle Waters

Продажби в размер на 6,5 милиарда швейцарски франка, 5,2% органичен ръст, 3,4% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 8,0%, +90 базисни точки
 

 

Nestle Nutrition

Продажби в размер на 7,2 милиарда швейцарски франка, 7,3% органичен ръст, 4,5% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 20,0%,  30 базисни точки
 

 

Други

Продажби в размер на 12,6 милиарда швейцарски франка, 11,4% органичен ръст, 8,3% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 16,8%, без промяна
 

 

Прогнози

Предвид продължаващата икономическа несигурност и нестабилност, не се очаква 2012 г. да бъде по-лесна в сравнение с предишните години. Но Нестле продължава да инвестира в бъдещето и да засилва позициите си по света. Иновациите  създават нови възможности за всички продуктови категории, в това число привличането на нови потребители към нашите марки на развиващите се пазари и надграждане на лоялността към нашите марки в развития свят. Служителите на компанията работят усилено в постигане на поставените цели и стратегии, съобразени с днешната нова реалност, което ще доведе до подобряване на дългосрочното ни представяне. Ето защо сме уверени, че сме в позиция през 2012 г. да постигнем заложените в модела на Нестле цели – органичен ръст между 5% и 6%, както и повишение на маржа на печалбата преди отчитане на лихви и данъци.
 

Преглед на целогодишните продажби и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

 
  Ян.-Дек.
2011
Продажби
в млн.
шв. франка
Ян.-Дек. 2011
Органичен ръст
(%)
маржове на ОТП
Ян.-Дек. 2011
(%)
Промяна спрямо
Ян.-Дек. 2010
По оперативни звена
Храни и напитки
- Зона Америка
26,756 + 6.2 18.4 - 30
- Зона Европа 15,243 + 4.0 15.6 + 230
- Зона Азия, Океания и Африка 15,291 + 11.9 18.9 + 90
Nestlé Waters 6,520 + 5.2 8.0 + 90
Nestlé Nutrition 7,233 + 7.3 20.0 - 30
Други 12,599 + 11.4 16.8 0
Общо за Групата / продължащави дейности 83,642 + 7.5 15.0 + 60
По категории
Напитки 18,204 + 13.0 22.7 - 20
Вода 6,526 + 5.2 8.0 + 90
Млечни продукти и сладолед 16,406 + 8.4 13.7 - 30
Nutrition & Healthcare 9,744 + 7.7 18.7 - 20
Кулинарни продукти 13,933 + 4.6 14.5 + 190
Шоколадови изделия 9,065 + 5.4 16.8 + 200
Храни за домашни любимци 9,764 + 4.3 20.6 + 20
Общо за Групата 83,642 + 7.5 15.0 + 60

2010 г. и 2011 г. не могат да бъдат директно сравнявани поради промяна в методите на отчитане, въведени от 1 януари 2011 г. и отстраняването на Alcon през Август 2010 г. Резултатите, отчетени през 2010 г., бяха преизчислени на база на приетите промени в отчитането и бяха отчетени само за продължаващите операции. Други промени включват прекласифицирането на Healthcare Nutrition, сега част от Нестле Здравна Наука, от категория „Nestle Nutritions” към категория „Други”, която също така включва Nestle Professional Nespresso и съвместни дружества, управлявани в света. В категория “Детско хранене” са включени хранителни, здравословни и фармацевтични продукти.