Sort by
Sort by

Продажби на Нестле за първото тримесечие на 2017 г.

Назад

За първото тримесечие на 2017 г. Нестле отчита:

 • Ръст на продажбите с 0.4% или отчетени 21.0 милиарда шв. франка (Тримесечие 2016: 20.9 милиарда швейцарски франка)
 • Стабилен органичен ръст от 2.3%, при 1.3% реален вътрешен ръст и 1.0% разлика в ценовите нива
 • Спад на продажбите следствие на негативното влияние на разликите във валутните курсове  (−0,4%) и нетните продажби (-1,5%)
 • Органичният ръст в размер на 0.8% на развитите пазари и 4.3% на развиващите се пазари
 • Годишната прогноза за 2017г. е потвърдена
 

 

Общо група

Зона Америка

Зона Европа

Зона Азия, Океания и Африка

Nestlé Waters

Nestlé Nutrition

Други

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

21.0

6.4

4.0

4.0

1.8

2.6

2.3

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

20.9

6.2

4.3

3.9

1.8

2.6

2.1

Реален вътрешен ръст

1.3%

-1.4%

1.7%

3.0%

2.6%

-0.4%

6.4%

Ценообразуване

1.0%

1.8%

0.0%

1.5%

0.5%

1.5%

-0.6%

Органичен ръст

2.3%

0.4%

1.7%

4.5%

3.1%

1.1%

5.8%

Нетни M&A

-1.5%

-0.8%

-5.9%

-0.5%

-0.2%

-0.4%

1.6%

Чуждестранна валута

-0.4%

3.0%

-2.7%

-3.0%

-1.8%

-0.5%

0.2%

Отчетен ръст на продажби

0.4%

2.6%

-6.9%

1.0%

1.1%

0.2%

7.6%

В сила от 1 януари 2017г., Nestlé Professional е обявен като регионално управляван бизнес, включен в зоните. Считано от същата дата, Венецуела е изключена от реалния вътрешен ръст и органичния ръст, с цел отразяване на по-добри основни бизнес резултати.

 

Марк Шнайдер, главен изпълнителен директор на Нестле: „Органичният ръст от 2.3% за това тримесечие е в рамките на нашите годишни прогнози. Поради високосната година и други сезонни влияния, началото на тази година беше изключително предизвикателно. Бяхме насърчени от ръста в Азия, както и устойчивостта на потребителските разходи в Европа. Потребителското търсене в Америка остана ниско. Нашето ценообразуване се подобри умерено. Потвърждаваме нашата прогноза за 2017 и постигнането на добър прогрес при нашите проекти за растеж и ефективност, с цел позициониране на нашата компания при увеличена стойност.“

Зона Америка (AMS)

 • 0.4% органичен ръст: -1.4% реален вътрешен ръст; 1.8% увеличение на цената
 • Продажбите в Северна Америка леко се понижиха на база органичен ръст поради отрицателния реален вътрешен ръст
 • Латинска Америка постигна нисък едноцифрен органичен ръст, дължащ се на  ценообразуването, реалния вътрешен ръст беше леко отрицателен.

Отчетените продажби в зона AMS се увеличават с 2,6% до 6,4 милиарда швейцарски франка. Органичният ръст беше понижен с 0,4% поради спад в реалния вътрешен ръст от 1,4%. Увеличението на цената от 1,8% се дължи главно на Латинска Америка, въпреки че в Северна Америка също се наблюдава леко увеличение. Нетните продажби намаляват отчетените продажби с 0,8%, а обменният курс отбеляза увеличение с 3,0%.

Зона Европа, Близък Изток и Северна Африка (EMENA)

 • 1.7% органичен ръст: 1.7% реален вътрешен ръст; 0% увеличение на цената
 • Западна Европа леко се разраства на база органичен ръст с положителен реален вътрешен ръст, но отрицателно ценообразуване
 • Централна и Източна Европа постигна среден едноцифрен органичен ръст, дължащ се на позитивен реален вътрешен ръст и увеличение на цената.
 • Подрегионът Близък изток и Северна Африка отбеляза среден едноцифрен ръст

 

 

 

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

Реален вътрешен ръст

 

Ценообразуване

 

Органичен ръст

 

Нетни M&A

 

Чуждестранна валута

 

Отчетен ръст на продажби

Зона

EMENA

CHF 4.0 bn

CHF 4.3 bn

1.7%

0.0%

1.7%

-5.9%

-2.7%

-6.9%

 

Отчетените продажби в зона EMENA намаляха с 6,9% до 4,0 милиарда швейцарски франка. Органичният ръст беше стабилен при 1,7%, на базата на еластичен реален вътрешен ръст от 1,7% и непроменена ценовата политика. Нетните продажби намалиха отчетените продажби с 5,9%, главно поради прехвърлянето на сладоледите към съвместното предприятие Froneri. Валутните промени доведоха до намаляване на продажбите с още 2,7%.

Ценообразуването се подобри главно поради увеличенията на цените на Nescafé в цялата зона. Ценовата политика има умерено въздействие върху реалния вътрешен ръст. Petcare отбеляза силен ръст в зоната, особено в Русия. Турция и Северна Африка се представиха добре, докато Близкият Изток отбеляза понижение, дължащо се на продължаващата политическа нестабилност и дефлация.

Зона Азия, Океания и Африка (AOA)

 • 4.5% органичен ръст: 3.0% реален вътрешен ръст; 1.5% увеличение на цената
 • Югоизточна Азия постига добър органичен ръст и е с най-голямо участие в реалния вътрешен ръст на зоната
 • Китай има отрицателен органичен ръст, дължащ се на Yinlu и по-ранния период на китайската Нова година
 • Индия и Африка на юг от Сахара отбелязват висок ръст
 • Океания и Япония имат солиден ръст с добър реален вътрешен ръст, частично компенсиран от отрицателно ценообразуване

Отчетените продажби в зона AOA се увеличиха с 1,0% до 4,0 милиарда швейцарски франка. Органичният ръст беше силен при 4.5%, състоящ се от 3.0% реален вътрешен ръст и 1.5% увеличение на цената. Нетните продажби намалиха отчетените продажби с 0,5%, а валутата също има отрицателно въздействие, намалявайки продажбите с 3,0%.

Nestlé Waters

 • 3.1% органичен ръст: 2.6% реален вътрешен ръст; 0.5% ценообразуване
 • САЩ постигат нисък едноцифрен органичен ръст с отрицателно ценообразуване
 • Европа постигна солиден реален вътрешен ръст и органичен ръст с леко отрицателно ценообразуване

 

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

Реален вътрешен ръст

 

Ценообразуване

 

Органичен ръст

 

Нетни M&A

 

Чуждестранна валута

 

Отчетен ръст на продажби

Nestlé Waters

CHF 1.8 bn

CHF 1.8 bn

2.6%

0.5%

3.1%

-0.2%

-1.8%

1.1%

Продажбите на Nestlé Waters в Близкия изток, Турция и Китай се намалиха, за разлика от тези в Югоизточна Азия и Латинска Америка, където са се увеличили съгласно отчети с 1.1% на 1.8 милиарда шв. франка. Органичният ръст е понижен, но остава стабилен при 3.1% с 2.6% реален вътрешен ръст и 0.5% ценообразуване. Нетните продажби и чуждестранната валута понижават продажбите съответно с 0,2% и 1,8%.

Nestlé Waters продължава да расте във всички региони, въпреки че има известно понижаване, отчасти поради предизвикателни съпоставими данни.

САЩ и Европа имаха солиден органичен ръст, въпреки че интензивната конкуренция в двата региона доведе до дефлация в ценообразуването. Сред възникващите пазари в Близкия изток, Китай и Турция има понижение, но Югоизточна Азия отбеляза добър растеж, а Латинска Америка постигна двуцифрен органичен ръст.

Nestlé Nutrition

 • 1.1% органичен ръст: -0.4% реален вътрешен ръст; 1.5% ценообразуване
 • В Китай органичният ръст се подобрява следствие на бавно повишаващото се оперативно звено
 • Увеличение на цените в САЩ, Бразилия и Мексико на база на реалния вътрешен ръст при тези пазари
 • Силен органичен ръст в Югоизточна Азия

 

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

Реален вътрешен ръст

 

Ценообразуване

 

Органичен ръст

 

Нетни M&A

 

Чуждестранна валута

 

Отчетен ръст на продажби

Nestlé Nutrition

CHF 2.6 bn

CHF 2.6 bn

-0.4%

1.5%

1.1%

-0.4%

-0.5%

0.2%

Отчетените продажби в Nestlé Nutrition са се увеличили с 0.2% на 2.6 милиарда шв.франка. Органичният ръст бе 1.1%, състоящ се от -0.4% реален вътрешен ръст и 1.5% ценообразуване. Нетните продажби и чуждестранната валута намаляват отчетените продажби съответно с  0.4% и 0.5%.

Увеличаването на цените има лек неблагоприятен ефект върху реалния вътрешен ръст в краткосрочен план. Растът в Китай се подобри умерено, благодарение на повишеното търсене на продукти и силна инерция на illumа в супер премиум сегмента. Пускането на нашия NAN Optipro продължава да осигурява добър растеж в цяла Азия.

Други бизнеси

 • 5.8% органичен ръст: 6.4% реален вътрешен ръст; -0.6% ценообразуване
 • Nespresso постигна среден едноцифров органичен ръст, подсилен отдвуцифрен растеж в Северна Америка
 • Nestlé Health Science запази среден едноцифров органичен ръст, воден изцяло от реалния вътрешен ръст
 • Nestlé Skin Health отбеляза двуцифрен органичен ръст, силно повлиян от реалния вътрешен ръст

 

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

Реален вътрешен ръст

 

Ценообразуване

 

Органичен ръст

 

Нетни M&A

 

Чуждестранна валута

 

Отчетен ръст на продажби

Други бизнеси

CHF 2.3 bn

CHF 2.1 bn

6.4%

-0.6%

5.8%

1.6%

0.2%

7.6%

Отчетените продажби при другите дейности се увеличиха с 7.6% на 2.3 милиарда шв.франка. Органичният ръст се подобри с 5.8%, като реалният вътрешен ръст от 6.4% беше частично компенсиран с 0.6% от дефлационните цени. Нетните придобивки увеличиха отчетените продажби с 1.6%, като отклонението от чуждестранната валута добави още 0.2%.

Ръстът на Nespresso беше солиден, като продължи да се увеличава в Северна Америка. Nestlé Health Science поддържа среден едноцифрен ръст, отразявайки добър растеж при Medical Nutrition. Nestlé Skin Health отбеляза силен ръст, благодарение на миналогодишните ниски съпоставими данни, както и лансирането на няколко нови продукта.

Прогноза

Потвърждаваме своята годишна прогноза за 2017 и очакваме ръст от 2.0% до 4.0%. За да стимулираме бъдещата доходност, планираме да увеличим значително разходите за преструктуриране през 2017 г. В резултат на това маржът на оперативната печалба в постоянна валута се очаква да бъде стабилен. Основните печалби на акция в постоянна валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

Анекс

Тримесечен преглед на продажбите по оперативни звена

 

Общо Групи

Зона Америка

Зона Европа

Зона Азия, Океания и Африка

Nestlé Waters

Nestlé Nutrition

Други

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

21.0

6.4

4.0

4.0

1.8

2.6

2.3

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

20.9

6.2

4.3

3.9

1.8

2.6

2.1

Реален вътрешен ръст

1.3%

-1.4%

1.7%

3.0%

2.6%

-0.4%

6.4%

Ценообразуване

1.0%

1.8%

0.0%

1.5%

0.5%

1.5%

-0.6%

Органичен ръст

2.3%

0.4%

1.7%

4.5%

3.1%

1.1%

5.8%

Нетни M&A

-1.5%

-0.8%

-5.9%

-0.5%

-0.2%

-0.4%

1.6%

Чуждестранна валута

-0.4%

3.0%

-2.7%

-3.0%

-1.8%

-0.5%

0.2%

Отчетен ръст на продажби

0.4%

2.6%

-6.9%

1.0%

1.1%

0.2%

7.6%

 

Тримесечен преглед на продажбите по продукти

 

Общо Групи

Прахообразни и течни напитки

Вода

Млечни продукти и сладолед

Хранене и здравна наука

Готови ястия и готварски помощи

Сладкарски изделия

Храни за домашни лщбимци

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

21.0

4.8

1.7

3.1

3.7

2.9

2.0

3.0

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

20.9

4.7

1.7

3.2

3.5

2.9

2.0

2.9

Реален вътрешен ръст

1.3%

2.2%

3.0%

-0.5%

2.3%

2.4%

-2.6%

0.9%

Ценообразуване

1.0%

1.4%

0.4%

1.8%

0.8%

1.8%

-0.3%

0.4%

Органичен ръст

2.3%

3.6%

3.4%

1.3%

3.1%

4.2%

-2.9%

1.3%

Продажби 3M-2017 (CHF bn)

21.0

4.8

1.7

3.1

3.7

2.9

2.0

3.0

Продажби 3M-2016 (CHF bn)

20.9

4.7

1.7

3.2

3.5

2.9

2.0

2.9

Реален вътрешен ръст

1.3%

2.2%

3.0%

-0.5%

2.3%

2.4%

-2.6%

0.9%