Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле завърши сделката по продажбата на Alcon на Novartis

Назад
Вeве, Швейцария,

Вeве, 26 август 2010 г. – Вчера Нестле приключи окончателно продажбата на оставащия си дял в Alcon, равняващ се на около 52% от капитала на компанията, като акциите бяха закупени от Novartis. Стойността на сделката e 28,3 млрд. щатски долара.

Нестле придоби Alcon през 1977 г. срещу 280 млн. щатски долара. През годините Нестле инвестираше в научноизследователската и развойна дейност на компанията, както и в международната експанзия на Alcon, постигайки значително глобално лидерство в бизнеса с офталмологични продукти. Отчитайки трите стъпки за постепенната дивестиция на Alcon – първичното публично предлагане от 23,25% през 2002 г., продажбата на 24,8% през 2008 г., както и приключилата вчера продажба на останалия дял на Нестле в Alcon на Novartis – Нестле реализира приход от 41 млрд. щатски долара и по този начин постигна пълна и реална стойност за своите акционери.

Като непосредствен резултат от сделката, Нестле ще намали значително нетната си дългова позиция, възлизаща на 29,6 млрд. шв. франка в края на юни 2010 г. Групата ще продължи да се възползва от възможности за ускорено развитие в ключови области, където компетенциите на компанията могат да бъдат оптимизирани, за поддържане на AA рейтинга на компанията (златен стандарт за кредитно качество в индустрията) чрез отговорно управление на капитала, както и за предоставянето на конкурентна възвръщаемост на акционерите.

Председателят на Борда на директорите на Нестле, Питър Брабек-Летмат заяви: „Финансовата и оперативна подкрепа на Нестле през годините позволи на Alcon и ръководството й да се фокусират върху преобразяващото развитие на компанията от малък играч до глобален лидер в офталмологията. Искам да благодаря на предишните и настоящи ръководства на Alcon и Нестле за отличната им работа по създаването на един толкова успешен бизнес.”

Главният изпълнителен директор на Нестле, Пол Булке сподели: "Щастлив съм да бъда част от този успех в създаването на стойност за акционерите на Нестле. Дивестицията на дяла ни в Alcon ще позволи на ръководството на Нестле да се съсредоточи върху ускорената трансформация на компанията в световен лидер в сферата на балансираното хранене и здравословен начин на живот, изпълнявайки обещанието ни за „Добра храна, добър живот”.