Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле завърши сделката по продажбата на Alcon на Novartis

Back to Press releases
Вeве, Швейцария,
Aug 26, 2010

Вeве, 26 август 2010 г. – Вчера Нестле приключи окончателно продажбата на оставащия си дял в Alcon, равняващ се на около 52% от капитала на компанията, като акциите бяха закупени от Novartis. Стойността на сделката e 28,3 млрд. щатски долара.

Нестле придоби Alcon през 1977 г. срещу 280 млн. щатски долара. През годините Нестле инвестираше в научноизследователската и развойна дейност на компанията, както и в международната експанзия на Alcon, постигайки значително глобално лидерство в бизнеса с офталмологични продукти. Отчитайки трите стъпки за постепенната дивестиция на Alcon – първичното публично предлагане от 23,25% през 2002 г., продажбата на 24,8% през 2008 г., както и приключилата вчера продажба на останалия дял на Нестле в Alcon на Novartis – Нестле реализира приход от 41 млрд. щатски долара и по този начин постигна пълна и реална стойност за своите акционери.

Като непосредствен резултат от сделката, Нестле ще намали значително нетната си дългова позиция, възлизаща на 29,6 млрд. шв. франка в края на юни 2010 г. Групата ще продължи да се възползва от възможности за ускорено развитие в ключови области, където компетенциите на компанията могат да бъдат оптимизирани, за поддържане на AA рейтинга на компанията (златен стандарт за кредитно качество в индустрията) чрез отговорно управление на капитала, както и за предоставянето на конкурентна възвръщаемост на акционерите.

Председателят на Борда на директорите на Нестле, Питър Брабек-Летмат заяви: „Финансовата и оперативна подкрепа на Нестле през годините позволи на Alcon и ръководството й да се фокусират върху преобразяващото развитие на компанията от малък играч до глобален лидер в офталмологията. Искам да благодаря на предишните и настоящи ръководства на Alcon и Нестле за отличната им работа по създаването на един толкова успешен бизнес.”

Главният изпълнителен директор на Нестле, Пол Булке сподели: "Щастлив съм да бъда част от този успех в създаването на стойност за акционерите на Нестле. Дивестицията на дяла ни в Alcon ще позволи на ръководството на Нестле да се съсредоточи върху ускорената трансформация на компанията в световен лидер в сферата на балансираното хранене и здравословен начин на живот, изпълнявайки обещанието ни за „Добра храна, добър живот”.

Article Type