Sort by
Sort by

Нестле продължава да подпомага младежката заетост

Назад
Нестле пое обещание да подсили своя ангажимент за подпомагане на младежката заетост и готовността за работа на младите хора в Европа, Близкия изток и Северна Африка. Фокусирайки се върху осигуряване на възможности за първа работа, Нестле се стреми да помогне на повече млади хора да преодолеят прехода от училището към реалната работна среда. Това включва и осигуряване на стажантски места като основен фактор за успешното преминаване от училището към работното място.

Компанията обяви, че ще предложи 15 000 стажантски позиции и обучения като част от цялостния ангажимент да предостави 35 000 работни места за млади хора в Европа, Близкия изток и Северна Африка до 2020 г.

Луис Кантарел, директор на Нестле за региона на Европа, Близкия изток и Северна Африка, сподели в рамките на събитието в Брюксел:
„Ние в Нестле сме уверени, че подготвяйки младите хора за пазара на труда, можем да им помогнем да изградят едно по-светло бъдеще за себе си. Вярваме, че носим отговорността за това да ги подпомогнем да придобият жизненоважните умения и опит, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в своята кариера. Възможностите за стаж, които ние им предлагаме са отлична първа крачка към техния професионалния път.“

За да създаде още по-голямо социално въздействие, през 2014 г. Нестле постави началото на инициативата „Алианс за младежта“ (Alliance for YOUth), в която взеха участие над 200 компании. Днес Алиансът обяви своя ангажимент да осигури 230 000 нови работни места за млади европейци в периода 2017-2020 г., като от 2014 г. насам обединението вече е осигурило възможности за работа и стаж на над 115 000 млади европейци.

Днешният ангажимент на Нестле е част от глобалната инициатива, посветена на младите хора, чиято цел е да помогне на младежите по света да развият своите умения и да бъдат по-конкурентни на пазара на труда. Към момента компанията е осигурила 32 000 възможности за работа и стаж в Европа, надвишавайки първоначалната си цел от 20 000 за континета.

Вижте повече за събитието, посветено на инициативата Alliance for YOUth в Европейския парламент в Брюксел още днес.