Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле подкрепя глобалното развитие на детската лека атлетика

Назад

Нестле ще спонсорира една от най-големите световни програми за развитие на младежкия спорт през следващите пет години. Като част от ангажимента си към балансирано хранене и здравословен начин на живот, компанията ще стане основен спонсор на детската програма за лека атлетика към Международната асоциация на федерациите по лека атлетика (ИААФ).

Глобалната инициатива насърчава учениците да се занимават с лека атлетика и ги учи на ползите от спорта и здравословния начин на живот. Също така инициативата има за цел да подкрепи развитието на бъдещи спортисти.


Насърчаване на здравословния начин на живот

"Световната репутация на Нестле в областта на балансираното хранене и здравословния начин на живот ще помогне да се гарантира, че основните цели на детската програма за лека атлетика са не само реализирани, но и подобрени", сподели президентът на ИААФ Ламин Диак.

"Спонсорството ще позволи на леката атлетика да достигне до милиони деца и ще им помогне да изберат по-здравословен начин на живот."


Насърчаване заниманията по лека атлетика

Детската лекоатлетическа програма е създадена през 2005 г. и в края на 2011 г. обхваща над 1,5 млн. деца в 100 страни. С помощта на Нестле, ИААФ ще стартира нови детски програми за лека атлетика или ще разшири обхвата на съществуващите такива. Също така, ще бъде осигурено допълнително обучение за треньори и инструктори по лека атлетика.


Обучение по здравословно хранене

Подкрепата на Нестле за детската лекоатлетическа инициатива допълва на компанията „Здрави деца“. Глобалната инициатива насърчава обучението по здравословно и балансирано хранене, по-голяма физическа активност и здравословен начин на живот сред деца на възраст между шест и дванадесет години. През 2011 г. тя достигна до приблизително шест милиона деца от 60 държави.

„Радваме се, че сключихме петгодишен договор за спонсорство с ИААФ,“ заяви Жанет Вут, вицепрезидент и ръководител „Връзки с обществеността“ в Нестле. „Освен подкрепата за детската лекоатлетическа програма на ИААФ, ние вярваме, че това партньорство допълнително ще подобри и програмата „Здрави деца“, която има за цел да повиши информираността относно балансираното хранене и здравословния начин на живот на децата в училищна възраст по цял свят“, добави тя.

Програмите „Здрави деца“ се разработват и провеждат в сътрудничество с националните органи в областта на здравеопазването и образованието, с експерти по детско хранене или здравни специалисти.


Допълнителна информация:
Уебсайт на ИААФ
Програма „Здрави деца“ на Нестле

Други статии за „Здрави деца“:
Програмата „Здрави деца“ на Нестле помага на учители в Нигерия
Нестле подкрепя първата румънска образователна инициатива за по-здрави деца
Програмата „Здрави деца“ на Нестле се развива в Китай