Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле определя действия за борба с детския труд в отговор на доклад на Асоциацията за справедлив труд (АСТ), касаещ веригата за доставки на какао на компанията

Назад
Нестле и партньорите на компанията ще включат общностите в Кот д'Ивоар в нов опит да се предотврати използването на детския труд в земите за отглеждане на какао, чрез повишаване на осведомеността и обучение на хората да идентифицират децата в риск, и да се намесват, когато има проблем.

Инициативата е част от план за действие, изготвен от Нестле в отговор на доклад за веригата за доставки на какао на компанията в Западна Африка на Асоциацията за справедлив труд (АСТ). Тя продължава вече съществуващите усилия за постигане на по-устойчиви доставки на какао чрез Плана „Какао“ на Нестле.

„Използването на детски труд в нашата верига за доставки на какао е против всичко, в което вярваме. Както се посочва в доклада на АСТ, нито една компания, която се снабдява с какао от Кот д'Ивоар, може да гарантира, че това не се случва, но това, което можем да кажем е, че борбата с детския труд е основен приоритет за нашата компания“, заяви Хосе Лопес, изпълнителен вицепрезидент директор за дейността на Нестле.
 

Констатации на АСТ


АСТ стигна до заключението, че с някои корекции и подобрения, планът „Какао“ на Нестле може да се превърне в цялостна програма за развитие. Планът, заедно с другите инициативи, в които Нестле участва, поставя основата за по-големи и ефективни усилия, посочват експертите на АСТ в доклада си.

Според тях, детският труд е реалност в какаовите стопанства в Кот д'Ивоар и се основава на комбинация от фактори, включително бедността и социално-икономическото положение на земеделските производители и техните семейства. В доклада се казва, че една ефективна стратегия за елиминиране на проблема трябва да започне с преодоляване на нагласите и възприятията на хората от веригата за доставки на какао и общностите, в които те живеят.

Според АСТ, Нестле не притежават и не работи със стопанства в Кот д'Ивоар, но е добре позиционирана, за да окаже положително въздействие върху прехраната на работниците от веригата за доставки на какао, заради влиянието си върху доставчиците и обема на какаови зърна, които купува.
 

Предприемане на действия


АСТ отправи 11 препоръки към Нестле, които компанията подкрепя напълно и работи по тях, в някои случаи в сътрудничество със своите партньори. Нестле се ангажира с изкореняването на детския труд от своята верига за доставки на какао.

Мерките, необходими за справяне с детския труд, са приоритет за компанията, които мерки включват и подобрения на кодекса за доставчиците на компанията.

Нестле иска доставчиците в Кот д'Ивоар да гарантират, че земеделските производители, отглеждащи какао за компанията, са наясно със задълженията, съдържащи се в кодекса.
Компанията ще работи по-отблизо със своите доставчици, своите партньори за сертифициране и други органи, за да се гарантира, че работещите в цялата верига за доставки на какао получават по-добро обучение, касаещо естеството на проблема с детския труд и даващо решения за справянето с него.
 

Мониторинг и мерки за решаване на проблема


Нестле смята, че работата с местните общности за създаване на стабилна схема за мониторинг и решаване на проблема ще постигне добри резултати в стремежа на компанията за подобряване на условията на труд.

Ръководството на дружеството в Кот д'Ивоар ще ръководи новите инициативи за борба с детския труд и ще координира усилията с партньори, доставчици и институции.

Нестле ще работи със своя партньор, Международната инициатива за какао – фондация, която работи с производителите на какао, гражданското общество и синдикатите, за създаване на новата схема за мониторинг и решаване на проблема.

Инициативата ще бъде пилотно въведена в 40 общности с 2 кооперации на какаови стопанства по време на тазгодишното прибиране на реколтата от какао. Планът ще бъде разширен, за да включи още 30 кооперации до 2016 г., в т.ч. около 600 общности. АСТ ще прецени колко е успешен този модел на мониторинг и превенция на детския труд през следващите три години.
 

Укрепване и разширение на плана „Какао“ на Нестле


Нестле приветства констатациите на АСТ, че планът „Какао“ поставя основите за укрепване и увеличаване на по-нататъшни усилия за постигане на амбицията си веригата за доставки на какао да бъде без детски труд.

Планът „Какао“ на Нестле има за цел да даде възможност на земеделските производители да ръководят печеливши стопанства, за премахнат използването на детския труд в тях и да се гарантират стабилни доставки на какао.

Той е предназначен за създаване на стойност по цялата верига на доставки и най-вече за земеделските производители и техните семейства, но също така и за акционерите на дружеството – подход, който Нестле нарича Създаване на споделена стойност.

Компанията смята, че подобряването и разширяването на плана „Какао“ на Нестле ще помогне да се гарантира устойчив поток на какао за Нестле от Кот д'Ивоар.

Нестле обеща 10% от глобалните ѝ доставки на какао тази година да бъдат от земеделски производители, обхванати от плана „Какао“ на Нестле.

Компанията планира да увеличи мерки с 15% през 2013 г.
 

Постигане на напредък


Повече от 6000 производители на какао в Кот д'Ивоар са преминали обучение през 2012 г. като част от плана. Те са получили над 800 000 какаови растения с по-високо качество. До 2015 г. Нестле има за цел да обучи още 24 000 земеделски производители в страната и да разпредели още три милиона разсада.

През март компанията откри първото училище, изградено за кооперация, която е част от плана „Какао“ на Нестле. През следващите четири години Нестле, заедно със своя партньор, Световната фондация за какаото, планира да изгради или ремонтира 40 училища за други общности, които са били посочени като нуждаещи се.
 

Редовни отчети


В плана си за действие Нестле определя по-нататъшни мерки, които ще бъдат необходими през следващите години. Компанията и АСТ ще публикуват ежегодни отчети за постигнатия напредък. Нестле се ангажира с прозрачност по време на целия процес.

Това е първата компания в хранително-вкусовата промишленост, която се присъединява към АСТ, широкообхватна инициатива с нестопанска цел, която работи с големи компании за подобряване на условията на труд във вериги им на доставки.

Нестле помоли АСТ да направи оценка на веригата за доставки на какао в Кот д'Ивоар. Тя обеща да работи с АСТ в дългосрочен план, за да отговори на посочените в доклада въпроси.
Настоящият план за действие е само първата стъпка в един дълъг процес. Сложността на детския труд във веригата на доставки на какао е предпоставка, че решаването на проблема ще отнеме години.
 

Сертифициране


Нестле работи със своите партньори UTZ Certified и Fairtrade за сертифициране на какаото, произведено от кооперациите в плана „Какао“ на Нестле, като част от усилията си за насърчаване на устойчиво развитие и за преодоляване на проблемите, свързани с детския труд.

Компанията ще продължи да работи със своите партньори по сертифициране, за да се засили ролята на сертифицирането в премахването на детския труд.

Компанията също така ще работи със своите доставчици по нови начини за намаляване на риска от детския труд в стопанствата, които все още не са обхванати от плана „Какао“ на Нестле, както се препоръчва в доклада на АСТ.
 

Работа с правителството


Нестле споделя становището на АСТ, изложено в доклада, че само по себе си дадено дружество не може да реши проблемите с трудовите стандарти в какаовия сектор в Кот д'Ивоар. Ролята на правителството и други заинтересовани страни е от съществено значение. Поради тази причина, Нестле напълно подкрепя националния план за действие на правителството на Кот д'Ивоар, насочено срещу трафика на деца, експлоатацията на деца и детския труд.

„Ние приветстваме тази инициатива от страна на правителството на Кот д'Ивоар“, заяви Хосе Лопес. „Нашият подход напълно съответства на техния и ние с нетърпение очакваме да си сътрудничим с тях за постигане на общите ни цели.“