Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле инвестира 500 млн. шв. франка в проекти в областта на кафето и удвоява директните покупки

Назад
България,

Вeве, 27 август 2010 г. – Нестле лансира Nescafé Плана в Мексико сити, който ще обедини ангажиментите на компанията за отглеждането, производството и консумацията на кафе. Nescafé Планът включва набор от цели, които допълнително ще помогнат на Нестле да оптимизира веригата си на доставки на кафе. Като допълнение на инвестициите от 200 млн. шв. франка, направени през последните 10 години, компанията ще инвестира 500 млн. шв. франка в проекти в областта на кафето до 2020 г. Това включва инвестиция от 350 млн. шв. франка за реализацията на Nescafé Плана, както и 150 млн. шв. франка за Nespresso. Международната неправителствена организация „Рейнфорест Алайънс” (Обединение за защита на влажните тропически гори), както и други партньори на „Мрежата за устойчиво земеделие” (SAN) и Асоциацията за общ кодекс за кафеената общност - 4C, ще подкрепят Нестле в осъществяването на целите на Nescafé Плана, свързани със земеделието.

През следващите пет години Нестле ще удвои количествата кафе Nescafé, закупени директно от земеделските производители и техните асоциации, като по пози начин ще изкупува около 180 хиляди тона кафе от близо 170 хиляди фермери годишно. С подкрепата на „Рейнфорест Алайънс” и Асоциацията 4C, пряко закупеното сурово кафе ще отговаря на международно признатите стандарти за устойчиво производство на 4C до 2015 г. Като допълнение, 90 хиляди тона кафе Nescafé ще бъдат произведени според принципите на „Рейнфорест Алайънс” и „Мрежата за устойчиво земеделие” до 2020 г.

В рамките на Nescafé Плана, Нестле ще предостави 220 млн. високодобивни и устойчиви на болести кафеени дървета на земеделски производители до 2020 г. Това ще помогне на фермерите да обновят насажденията си, което от своя страна ще повиши многократно реколтата на съществуващи плантации и ще увеличи доходите на производителите. Под формата на партньорства с държавни и частни институции в редица страни, в т.ч. Мексико, Тайланд, Филипините и Индонезия, Нестле вече е предоставила над 16 млн. кафеени дървета през последните десет години. Освен това, компанията разширява програмите си за предоставяне на техническа помощ, в рамките на които експерти-агрономи на Нестле предоставят полезни съвети за земеделието, както и за различни практики след събирането на реколтата, на над 10 хиляди фермери всяка година. Nescafé Планът стартира скоро след Плана „Какао”, представен през октомври 2009 г. и предвиждащ инвестиции от 110 млн. шв. франка за повишаване качеството на какаото, както и разпространението на 12 млн. високодобивни и устойчиви на болести какаови дървета до 2020 г.

Главният изпълнителен директор на Нестле Пол Булке сподели: „Горди сме, че водещата марка кафе в света – Nescafé, дава името си на тази глобална инициатива, която ще създаде стойност по цялата верига на доставки – от земеделските производители през потребителите до нас. Създаването на споделена стойност е неразделна част от нашата бизнес стратегия. За да гарантира успеха си в дългосрочен план, една компания трябва да може да създава стойност не само за акционерите си, но и за обществата, в които развива дейност.”Тенси Уелан, президент на „Рейнфорест Алайънс”, добави: „Nescafé Планът представлява поглед към бъдещето на земеделското производство на кафе. Това партньорство е вълнуваща възможност за нас да предоставим инструменти за устойчиво земеделие на хиляди производители, включително и такива, които не са имали възможността да получат специално обучение и техническа помощ.”

Уебкастът от пресконференцията е наличен на живо и при поискване на адрес: www.nestle.com/events. За повече информация, посетете: www.nestle.com.