Sort by
Sort by

Резултати на NESTLÉ групата за първото полугодие на 2017

Назад

• Органичен ръст от 2.3%, 1.4% реален вътрешен ръст и 0.9% ценообразуване;

• Продажбите са повлияни от нетни разлики от - 2.3%, поради създаването на Froneri JV и разлики във валутните курсове (-0.3%). Общо отчетени продажби от 43 милиарда швейцарски франка (-0.3%);

• Основната оперативна печалба* нараства с 10 базисни пункта във фиксирана валута, устойчиви 15,8% от отчетената база;

• Поради увеличената дейност по преструктуриране маржът на търговската оперативна печалба намаля с 20 базисни пункта във фиксирана валута и с 30 базисни пункта до 15.0% от отчетената база;

• Целогодишните насоки за 2017 година са потвърдени за органичен ръст, който е вероятно да бъде в долната половина на диапазона от 2-4%. Стабилна търговска оперативна печалба във фиксирана валута е резултат на значително увеличение на разходите за преструктуриране. Основният доход на акция във фиксирана валута и капиталовата ефективност се очаква да се увеличат.

Марк Шнайдер, главен изпълнителен директор на Nestlé: "Ние сме доволни от прогреса ни в създаването на стойност през първата половина на 2017 г. Това включва солидни оперативни подобрения, избор за управление на портфолиото, както и нашето решение да увеличим ефективността на баланса. Органичният ръст през първото полугодие не отговори напълно на очакванията ни. Докато растежът на обема остава в горната част за нашата индустрия, ценообразуването продължава да бъде слабо. Азия и Африка потвърдиха техния положителен момент на растеж. Западна Европа отбеляза спад в обема, който считаме в голяма степен за преходен. Северна Америка и Южна Америка отбелязаха леко подобрение на органичния ръст, главно поради обема. Предприятията ни за кафе, вода и грижа за домашни любимци потвърдиха потенциала си за растеж със солидни резултати за първото полугодие.

Печалбата е в съответствие с нашите очаквания, тъй като спестяванията от преструктурирането и ефективността компенсират по-високите разходи за суровини. Ускоряваме нашите инициативи за подобряване на маржа.

Потвърждаваме насоките ни за 2017 г. с органичен ръст, който е вероятно да бъде в долната половина на диапазона от 2-4%. Очакванията ни относно органичния ръст до 2020 г. остават непроменени."


*Основната оперативна печалба се определя като оперативна печалба преди други нетни приходи / разходи от търговски операции. Други нетни приходи / разходи за търговски операции включват главно преструктуриране, обезценка и резултати от продажби на PP & E, съдебни спорове и обременителни договори.

Прогноза за 2017 г.
Посоката за 2017 г., потвърдена с органичен ръст, се очаква да бъде в долната половина на диапазона от 2-4%. За да стимулираме бъдещата рентабилност, увеличаваме значително разходите за преструктуриране. В резултат на това маржът на оперативната търговска печалба в постоянна валута се очаква да бъде стабилен. Основните печалби на акция в постоянна валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

Анекс
В сила от 1 януари 2017 г., Nestlé Professional се отчита като регионално управляван бизнес, част от зоните. В сила от същата дата, Венецуела е изключена от RIG, ценообразуването и органичния растеж, за да бъдат отразени по-добре основните бизнес резултати.

Шестмесечен преглед на продажбите и търговска оперативна печалба по оперативни звена

 

Шестмесечен преглед на продажбите и търговска оперативна печалба по оперативни звена

 

Общо Групи

Зона Америка

Зона Европа

Зона Азия, Океания и Африка

Nestlé Waters

Nestlé Nutrition

Други

Продажби 6M-2017 (CHF m)

43 023

13 314

7 800

7 902

4 025

5 184

4 798

Продажби 6M-2016 (CHF m)

43 155

12 938

8 694

7 799

3 937

5 171

4 616

Реален вътрешен ръст

1.4%

-0.1%

0.6%

3.0%

3.5%

-0.2%

4.5%

Ценообразуване

0.9%

1.4%

0.4%

1.8%

0.5%

1.1%

-0.8%

Органичен ръст

2.3%

1.3%

1.0%

4.8%

4.0%

0.9%

3.7%

Нетни M&A

-2.3%

-0.9%

-9.3%

-0.5%

-0.3%

-0.3%

0.2%

Чуждестранна валута

-0.3%

2.5%

-2.0%

-2.9%

-1.7%

-0.2%

0.0%

Отчетен ръст на продажби

-0.3%

2.9%

-10.3%

1.4%

2.0%

0.4%

3.9%

6M-2017  Търговска оперативна печалба (CHF m)

6 449

2 284

1 315

1 550

481

1 260

628

6M-2016  Търговска оперативна печалба (CHF m)

6 611

2 290

1 461

1 570

487

1 199

718

6M-2017  марж на търговска оперативна печалба

15.0%

17.2%

16.9%

19.6%

12.0%

24.3%

13.1%

6M-2016   марж на търговска оперативна печалба

15.3%

17.7%

16.8%

20.1%

12.4%

23.2%

15.6%

Шестмесечен преглед на продажбите и търговска оперативна печалба по продукти

 

Общо Групи

Прахообразни и течни напитки

Вода

Млечни продукти и сладолед

Хранене и здравна наука

Готови ястия и готварски помощи

Сладкарски изделия

Храни за домашни любимци

Продажби 6M-2017 (CHF m)

43 023

9 814

3 772

6 499

7 476

5 732

3 703

6 027

Продажби 6M-2016 (CHF m)

43 155

9 653

3 680

6 991

7 364

5 903

3 735

5 829

Реален вътрешен ръст

1.4%

1.7%

3.7%

0.1%

1.2%

1.2%

-0.6%

2.6%

Ценообразуване

0.9%

1.5%

0.5%

2.1%

0.2%

1.5%

-1.0%

0.6%

Органичен ръст

2.3%

3.2%

4.2%

2.2%

1.4%

2.7%

-1.6%

3.2%

6M-2017  Търговска оперативна печалба (CHF m)

6 449

2 192

460

1 065

1 376

857

322

1 246

6M-2016  Търговска оперативна печалба (CHF m)

6 611

2 204

461

1 220

1 359

897

384

1 200

6M-2017  марж на търговска оперативна печалба

15.0%

22.3%

12.2%

16.4%

18.4%

15.0%

8.7%

20.7%

6M-2016   марж на търговска оперативна печалба

15.3%

22.8%

12.5%

17.5%

18.5%

15.2%

10.3%

20.6%