Sort by
Sort by

Nestle заема лидерска позиция в борбата с изменението на климата

Назад

Неправителствената организация CDP обяви Nestlé за световен лидер в борбата с изменение на климата. Компанията бе включена в годишния списък „Climate A 2017”, в който намират място едва 5% от всички участващи в оценяването компании. Това признание е свързано с предприетите през последната година действия за намаляване на вредните емисии, ограничаване на климатичните рискове и развитие на нисковъглеродната икономика.

Лидерството на Nestle в борбата с изменението на климата е част от целта на компанията да подобри качеството на живот и да допринесе за едно по-здравословно бъдеще. През последните 10 години се наблюдава голям напредък в това отношение. Nestlé е намалила емисиите на парникови газове на тон продукт с 39%, като същевременно е увеличила производството с 46%. Основната цел, която компанията си поставя, е през 2020 г. вредните емисии на парникови газове да бъдат намалени с още 35% на тон продукт в производствените операции спрямо 2010 г.

Фабриката на Нестле България за шоколадови продукти и бисквити в София е избрана за компетентен център за производството на шоколад в Европа и през 2007 г. става един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT® на континента. Споделянето на добри практики, насочени към опазването на околната среда в общностите, в които Нестле работи, допринася за създаването на споделена стойност. Като един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната индустрия в България, Нестле е компания със силен фокус върху отговорното използване на природните ресурси и опазване на околната среда, намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на консумацията на вода и подобряване на екологичните показатели на опаковките.

Воденa от тази амбиция, Нестле България оползотворява 100% от генерираните отпадъци и от 2014 г. насам не депонира санитарен отпадък на българските сметища. Благодарение на уникалната система за рециклиране на отпадъците, от преработените количества отпадък се произвежда 198 МВт електроенергия(достатъчна за захранване на едно домакинство за период от 33 години) и 220 МВт топлинна енергия (осигуряваща топлата вода в една детска градина в продължение на 4 години). В резултат на преработването се редуцират 200 тона въглеродни емисии.