Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

НЕСТЛЕ ОБЯВЕНА ЗА "СВЕТОВЕН ЛИДЕР" ЗА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА

Назад

Нестле бе обявена от рейтинговата агенция CDP  в областта на устойчивостта за „световен лидер“ за своята работа в посока справяне с промяната на климата, и като една от само 64 компании от общо 2000, които се доближават до възможно най-високата оценка в тази престижна годишна класация.

Нестле е начело на престижния "А" списък за Климата (Climate A List) на агенцията CDP (преди това Carbon Disclosure Project’s), със 100 А точки, за своите действия, включващи въвеждането на технологии, които допълнително да оптимизират използването на енерегия за намаляване на емисиите, включително парниковите газове (GHGs).

Нестле работи с фермерите, за да им помогне да използват водата по-ефективно и им е предоставила финансова подкрепа за закупуване на преработватели на биогазове във фермите за млечни продукти, за генериране на възобновяема енергия и за намаляване на емисиите на метан.

Компанията също така е решена да опазва природното богатство и да подсигури спазването от нейните доставчици на ангажимента за Опазване на горите (No Deforestation’commitment.

Хранителните отпадъци са най-големият генератор на парникови газове (GHG) и Нестле в последно време засили своя ангажимент да ги намали като обяви,че ще достигне нула отпадъци за депониране в своите подразделения до края на 2020 г.

„Нестле е решена да бъде лидер в промяната на климата и имаме честта да получим тази похвала от CDP, която ни показва, че сме на правилния път“, каза Маджди Батато, Изпълнителен вицепрезидент и Ръководител Операции.

„Страните членки на ООН наскоро приеха Цели за Устойчиво Развитие“ (Sustainable Development Goals (SDGs), които включват необходимостта за незабавни действия за поставяне; на дневен ред на промяната на климата.“

„Нестле подкрепя Целите за Устойчиво Развитие и сме решени да работим с правителствата, индустриите и гражданското общество в осъществяването на целите и глобалното споразумение за промяна на климата, което държавите следва да подпишат на конференцията COP 21 в Париж.”

Със световните водни запаси, които са под заплахата от промяната на климата, CDP наскоро коментира отделно Нестле за нейните „изключителни“ резултати от инициативите за стопанисване на водата, които също са водени от ангажиментите й към обществото.

През последното десетилетие, Нестле инвестира почти 400 млн. швейцарски франка в проекти, в нейните фабрики, за опазване на водата и допълнително 62 млн. швейцарски франка в общностни проекти за водата в съвместна работа с международни агенции.

Наградата на CDP идва след като Нестле получи най-восоката в индустрията оценка от 99% за „размер на околната среда“, и дадена й от Индекса за Устойчивост на Даун Джоунс за 2015 г.

Прочетете Глобалния доклад на CDP за 2015 г. за промяната на климата (CDP Global ClimateChange Report 2015.