Sort by
Sort by

Нестле отчита резултати от продажбите за 2018 година

Назад

 

  • Органичен ръст от 3,0%, с продължаващ реален вътрешен ръст (RIG) от 2,5% и ръст в цени от 0,5%. Ръстът бе подпомогнат от по-силния напредък в САЩ и Китай, както и в категорията „Детско хранене“.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 2,1% до 91,4 млрд. швейцарски франка (2017 г.: 89,6 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 0,7%, а валутните курсове намаляват продажбите с 1,6%.
  • Маржът на основната търговска печалба от оперативна дейност (UTOP) достига 17,0%, което е с 50 базисни пункта повече. Маржът на търговската печалба от оперативна дейност (TOP) се е увеличил с 30 базисни пункта до 15,1%, което отразява по-високите разходи, свързани с преструктурирането.
  • Печалбата на акция се е увеличила с 45,5% до 3,36 швейцарски франка за отчетния период. Основният доход на акция се увеличава с 13,9% в постоянна валута и с 13,1% за отчетния период до 4,02 швейцарски франка.
  • Свободни парични потоци в размер на 10,8 млрд. швейцарски франка, което е с 15% повече.
  • Предложено увеличение на дивидентите от 10 сантима до 2,45 швейцарски франка на акция. Нестле възнамерява да приключи текущата програма за обратно изкупуване на акции в размер на 20 млрд. швейцарски франка шест месеца по-рано от предвиденото до края на 2019 г., което отразява силното генериране на свободни парични потоци. През 2018 г. на акционерите са върнати 13,9 млрд. швейцарски франка чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции.
  • Нестле ще проучи стратегическите възможности за дейността с колбасите Herta (замразени разфасовки колбаси и месни продукти) като допълнителна стъпка в позиционирането на портфолиото към атрактивни бързо растящи категории.
  • Перспективи за 2019 г.: непрекъснато подобрение на органичния ръст и основния търговски марж на оперативната печалба спрямо целите за 2020 г. Очаква се увеличение на основния доход на акция в постоянна валута и ефективността на капитала.

Марк Шнайдер, Главният изпълнителен директор на Нестле, каза: „Доволни сме от нашия напредък през 2018 г. Всички показатели за финансовото изпълнение се подобриха значително и станахме свидетели на възобновен растеж на двата ни най-големи пазара, САЩ и Китай, както и в категория Детско хранене. Нестле продължава да инвестира в бъдещ растеж и - в същото време - увеличава размера на паричните средства, върнати на акционерите чрез програмата за дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Постигнахме значителен напредък в преобразуването на нашето портфолио и засилихме стратегическия фокус на Групата ни, като подсилихме ключовите категории на растеж и географските области в процеса. Нашата уникална стратегия “Балансирано хранене и активен начин на живот“, в основата на която стоят храните, напитките и специализираните хранителни продукти, стана много по-ясна, след като приключихме значителен брой сделки и обявихме стратегически изгледи за Nestlé Skin Health (Нестле здраве за кожата) и Herta.

През 2018 г. обновихме нашия иновационен механизъм, най-вече за да осигурим непрекъснато технологично лидерство и по-кратко време за лансиране на продукти. В бързопроменящата се среда на храните и напитките, Нестле разполага с всичко необходимо, за да привлича потребителите със значими иновации и продукти от първа необходимост.

Отново потвърдихме нашето устойчиво лидерство във време, в което потребителите и регулаторните органи по света все повече търсят решения на днешните екологични и обществени проблеми. Нашите решителни действия и силната ни ангажираност в справянето с глобалния проблем с отпадъците от опаковки са пример за това.

Напът сме да постигнем целите си за 2020 г. и да позиционираме Нестле за продължителен и устойчив растеж през следващите години.”

Приложение

Преглед на продажбите през цялата година и основната търговска печалба от оперативна дейност (UTOP) по сегменти

  Общо за Групата Зона Америка Зона EMENA Зона Азия, Океания и Африка Нестле води Други категории
Продажби 2018 г. (млн. шв.фр.) (CHF m) 91’439 30’975 18’932 21’331 7’878 12’323
Продажби 2017 г. (млн. шв.фр.)*(CHF m) * 89’590 31’255 18’478 20’878 7’882 11’097
РВР 2,5% 1,3% 2,6% 3,6% -0,6% 5,4%
Ръст в цени 0.5% 0.7% -0.7% 0.7% 2.7% 0.3%
Органичен ръст 3,0% 2,0% 1,9% 4,3% 2.1% 5,7%
Нетни Сливания и придобивания 0,7% 0,3% 0,1% 0,0% -1,0% 5,6%
Обмен на валута -1,6% -3,2% 0,5% -2,1% -1,2% -0,2%
Отчетен ръст на продажби 2,1% -0,9% 2,5% 2,2% -0,1% 11,1%
UTOP (млн. шв.фр.) 2018 г. 15’521 6’521 3’590 4’866 865 2’036
UTOP (млн. шв.фр.) 2017 г.* 14’771 6’425 3’354 4’644 1’022 1’763
Марж на UTOP 2018 г. 17,0% 21,1% 19,0% 22,8% 11,0% 16,5%
Марж на UTOP 2017 г.* 16,5% 20,6% 18,2% 22,2% 13,0% 15,9%

 

Преглед на продажбите през цялата година и основната търговска печалба от оперативна дейност (UTOP) по продукти

  Общо за Групата Прахообразни & течни напитки Вода Млечни продукти & сладолед Nutrition and Health Science Готови ястия и кулинарни продукти Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби 2018 г. (млн. шв.фр.) (CHF m) 91’439 21’620 7’409 13’217 16’188 12’065 8’123 12’817
Продажби 2017 г. (млн. шв.фр.)* (CHF m) * 89’590 20’388 7’382 13’430 15’247 11’938 8’799 12’406
Реален вътрешен ръст (RIG) 2,5% 2,5% -0,6% 1,3% 4,5% 1,2% 3,2% 3,5%
Ръст в цени 0,5% 0,8% 2,9% 0,5% 0,1% 0,0% 0,5% 1,0%
Органичен ръст 3,0% 3,3% 2,3% 1,8% 4,6% 1,2% 2,7% 4,5%
UTOP (млн. шв.фр.) 2018 г. 15’521 4’898 775 2’521 3’337 2’176 1’403 2’768
UTOP (млн. шв.фр.) 2017 г.* 14’771 4’478 978 2’515 3’063 2’108 1’393 2’673
Марж на UTOP 2018 г. 17,0% 22,7% 10,5% 19,1% 20,6% 18,0% 17,3% 21,6%
Марж на UTOP 2017 г.* 16,5% 22,0% 13,2% 18,7% 20,1% 17,7% 15,8% 21,5%

*Данните за 2017 г. са преизчислени, с цел да отразяват:

  • прилагането на МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти, МСФО 16 - Лизинг и КРМСФО 23 - Несигурност при третирането на данъци върху дохода, както и други счетоводни политики и промени в представянето;
  • промяната в организацията в категория Детско хранене. Считано от 1 януари 2018 г., категория Детско хранене се отчита в Зоните като регионално управлявана категория, като дейността на Gerber Life Insurance („Гербер Лайф Иншурънс“) се отчита в Други категории