Sort by
Sort by

Нестле отчита продажби за деветте месеца на 2018 г.

Назад

 

Органичен ръст в размер на 2,8%, с 2,3% реален вътрешен ръст (RIG) и 0,5% от ръст в цени, в съответствие с нашите очаквания.

Общите отчетени продажби се увеличават с 2,0% до 66,4 млрд. швейцарски франка (9м-2017 г.: 65,1 млрд. швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 0,1%, а валутните курсове намаляват продажбите с 0,9%.

Постигнат е допълнителен напредък при позиционирането на портфолиото към атрактивни бързорастящи категории. Нестле придобива глобалния безсрочен лиценз за потребителски опаковани стоки и готови за консумация извън дома хранителни продукти и напитки на „Старбъкс“ /Starbucks/. Също така дружеството постига и споразумение за продажбата на „Гербер Животозастраховане“ и започва да проучва стратегическите възможности за продуктите на Нестле грижа за кожата.

Потвърдени са насоките за цялата 2018 г., като очакваният органичен ръст на продажбите е около 3%; основното увеличение на оперативната печалба от търговска дейност е в съответствие с нашата цел за 2020 г. Разходите за преструктуриране [1] се очаква да бъдат около 700 млн. швейцарски франка. Основните приходи на акция в постоянна валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле:

"Насърчени сме от напредъка по пътя ни към ускорено създаване на стойност. Деветмесечните продажби показват солиден ръст в повечето региони и продуктови категории. Започваме да виждаме подобрена инерция в Северна Америка и в категория „Детско хранене“ в глобален мащаб. Бизнесът ни в Китай продължи да нараства с умерен едноцифрен ръст. Растежът ни бе подкрепен от последователно изпълнение и бързи иновации. Постигнахме значителен напредък в управлението на портфолиото си и сме особено доволни от ранното приключване на сделката със „Старбъкс“ /Starbucks/. Постигнахме също добър напредък и в различните програми за намаляване на разходите. Инициативите ни за растеж и ефективност ни дават възможността да постигнем очакваните резултати за цялата 2018 г., както и целите ни за 2020 г. "

Продажби на Групата

Органичният ръст е 2,8%, достигайки 2,9% през третото тримесечие, въпреки високата база. Реалният вътрешен ръст е 2,3% и продължава да бъде в горната граница за хранително-вкусовата промишленост. Ръстът в цени се увеличава с 0,5% с подобрения в Северна и Южна Америка. През третото тримесечие органичният ръст продължава да се подобрява в Северна Америка и за категория „Детско хранене“ в глобален мащаб. Растежът в Китай се запазва в умерен едноцифрен ръст. В зона EMENA се наблюдава по-бавен ръст, до голяма степен дължащ се на високата база. Всички категории имат положителен ръст, водени от кафето, храни за домашни любимци, Детско хранене и Nestlé Health Science. Нетните придобивания увеличават продажбите с 0,1%, тъй като придобиването на „Атриум Иновейшънс“ /Atrium Innovations/, лицензът на „Старбъкс“ /Starbucks/ и други сделки са компенсирани от продажбите, основно от бизнеса с шоколадови продукти в САЩ. Валутните курсове имат отрицателен ефект от 0,9%, до голяма степен поради девалвацията на няколко валути на развиващите се пазари спрямо швейцарския франк. Общите отчетени продажби се увеличават с 2,0% до 66,4 млрд. швейцарски франка.

Прогноза

Насоките за цялата 2018 г. се потвърждават, като очакваният органичен ръст на продажбите е около 3%; основното увеличение на оперативната печалба от търговска дейност е в съответствие с нашата цел за 2020 г. Очаква се разходите за преструктуриране2 да бъдат около 700 млн. швейцарски франка. Основните приходи на акция в постоянна валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.

Анекс

Деветмесечен преглед на продажбите по оперативни звена

 

 

  Total Group Зона Америка Зона EMENA Зона Азия, Океания и Африка Nestlé Waters Други бизнеси
Продажби 9M-2018 (CHF m) 66’424 21’918 13’731 15’799 6’127 8’849
Продажби 9M-2017 (CHF m) * 65’124 22’569 13’241 15’331 6’093 7’890
РВР 2.3% 0.8% 2.3% 3.7% -0.2% 5.7%
Ръст на цени 0.5% 0.6% -0.7% 0.7% 2.3% 0.3%
Органичен ръст 2.8% 1.4% 1.6% 4.4% 2.1% 6.0%
Нетни Сливания и придобивания 0.1% -1.1% -0.1% 0.0% -0.8% 5.4%
Чуждестранна валута -0.9% -3.2% 2.2% -1.3% -0.7% 0.7%
Отчетен ръст на продажби 2.0% -2.9% 3.7% 3.1% 0.6% 12.1%
 

*В сила от 1 януари 2018 г., категория „Детско хранене“ се отчита в Зоните като регионално управляван бизнес и Гербер Животозастраховане се отчита в Други бизнеси. Сравнителните продажби за 2017 са преизчислени главно, за да отразят тази промяна в ръководството и новите счетоводни стандарти за измерване на приходите след прилагането на МСФО 15.

Деветмесечен преглед на продажбите по продукти

 

  Общо за Групата Прахообразни & течни напитки Вода Млечни продукти & сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и кулинарни продукти Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби 9M-2018 (CHF m) 66’424 15’388 5’765 9’758 11’905 8’716 5’542 9’350
Продажби 9M-2017 (CHF m) * 65’124 14’732 5’700 9’880 11’189 8’601 5’974 9’048
Реален вътрешен ръст 2.3% 2.3% 0.0% 0.8% 4.8% 1.0% 3.0% 3.2%
Ръст в цени 0.5% 0.6% 2.4% 0.8% -0.4% 0.1% -1.0% 0.8%
Органичен ръст 2.8% 2.9% 2.4% 1.6% 4.4% 1.1% 2.0% 4.0%
  

*В сила от 1 януари 2018 г., категория „Детско хранене“ се отчита в Зоните като регионално управляван бизнес, като “Гербер Животозастраховане“ се отчита в Други бизнеси. Сравнителните продажби за 2017 са преизчислени главно, за да отразят тази промяна в ръководството и новите счетоводни стандарти за измерване на приходите след прилагането на МСФО 15.