Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле е първият производител на храни, който си партнира с Асоциацията за честен труд

Назад

Нестле взе решение да работи с Асоциацията за честен труд (Fair Labor Association – FLA), с цел да проучи в каква степен в какао фермите, които снабдяват фабриките на компанията, има използване на детски труд. FLA е инициатива с нестопанска цел с участието на множество заинтересовани страни, която работи с големи компании, за да подобри условията на труд в техните вериги на доставки.

През януари 2012 FLA ще изпрати независими експерти в Кот д‘Ивоар, които да направят оценка на веригата за доставка на какао на Нестле. В случаите, в които се открият доказателства за детски труд, FLA ще установи основните причини и ще посъветва Нестле как да се справи с тях по начини, които са устойчиви и трайни. Ролята на FLA ще бъде да осигурява експертен опит, за да се гарантира, че усилията на Нестле за премахване на детския труд са още по-ефективни и прозрачни.

Първият производител на храни, който си партнира с FLA

Нестле кандидатства да стане член на FLA. Компанията е първият производител на храни, който прави това. Работата на FLA с Нестле в сферата на какаото ще започне в началото на следващата година в Кот д‘Ивоар, който е най-големият износител на суровината в света. В първата фаза FLA ще изпрати екип от независими експерти в страната, който да очертае веригата за доставки. Резултатите от оценката на FLA, които ще бъдат направени публично достояние през пролетта на 2012 г., ще ръководят бъдещите операции на Нестле.

„Детският труд няма място в нашата верига за доставки“, заяви Хосе Лопес, изпълнителен вицепрезидент, „Операции“, Нестле. „Ние не можем да решим проблема сами, но като работим с партньор като FLA, можем да гарантираме, че нашите усилия за разрешаването му са насочени там, където те са най-необходими.“

 

Работа със заинтересованите страни за решаване на проблема:

FLA е съвместен проект на социално-отговорни компании, организации на гражданското общество и експерти, които работят заедно за насърчаване на спазването на международните стандарти за труд. Във втората фаза, Нестле ще работи с FLA и други заинтересовани страни, в т.ч. правителството на Кот д‘Ивоар, за преодоляване на евентуалните проблеми, които бъдат установени.

FLA ще направи оценка на въздействието на тези усилия и редовно ще отчита публично постигнатия напредък.
 

Подобряване на условията на труд

Орет ван Херден, президент на FLA, приветства възможността за съвместна работа с Нестле по въпросите на труда.

„Нашият подход измества акцента от проверките и контрола към откриването на проблема“, обясни той. „Ние можем да помогнем за изграждане на капацитета на място в Кот д‘Ивоар за справяне с проблемите, които открием, и след това да отчетем дали усилията за елиминирането им работят.“

 

Надграждане на Плана „Какао“ на Нестле:

Работата с FLA ще допълни усилията на Нестле за насърчаване на устойчивото развитие и по-добри работни практики във веригата за доставки на какао, определени в плана „Какао“ на Нестле. Планът „Какао“ е десетгодишен ангажимент на стойност 110 милиона швейцарски франка за осигуряване на по-високо качество на какаовите растения за земеделските производители и за по-голяма проследимост на веригата за доставка на какао. Той помага на фермерите, техните семейства и общностите, в които живеят.

В Кот д‘Ивоар Нестле работи с две други организации, UTZ и Fairtrade, за да се гарантира, че какаото, което използва, идва от отговорни, устойчиви източници. Досега планът „Какао“ на Нестле в страната обхваща 22 земеделски кооперации, като други се присъединяват всяка година.

 

Дълга и сложна верига за доставки:

Веригата за доставка на какао е дълга и сложна. Това затруднява производителите на храни да установят откъде точно идва какаото и при какви условия е било добито. Сертифицирането от страна на организации като UTZ и Fairtrade означава, че земеделските стопани, които работят за кооперацията, са получили обучение, предназначено да ги разубеди от използването на детски труд. Кооперацията се наблюдава дали спазва условията и веднъж годишно се извършва външен одит.

Въпреки че усилията в рамките на плана „Какао“ обхващат дейностите на Нестле в няколко страни, проектът с FLA ще започне в Кот д‘Ивоар, където компанията купува по-голямата част от своето какао. В страната има повече от 800 000 какао стопанства, като почти всички от тях са малки, семейни предприятия. „В миналото не успяхме да намерим надежден партньор, който да ни помогне с един такъв проект“, каза Хосе Лопес. „Сега вече открихме организация, която може да ни помогне да дадем своя принос за преодоляване на проблема с детския труд.“