Sort by
Sort by

Нестле България Ад Получи Международни Сертификати ISO 14001 и OHSAS 18001

Назад
София, България

Престижните сертификати за екология и трудова безопасност бяха връчени от “Bureau Veritas Certification България”

На 21.12.2007г. директорът на “Bureau Veritas Certification България”, г-н Калин Панев връчи сертификатите за съответствие с международните стандарти ISO 14001 и OHSAS 18001 на изпълнителния директор на НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД г-н Антонис Кандзелис. Престижните сертификати се връчват на компании с принос към опазването на околната среда и осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

„Сертификацията по стандарта ISO 14001 и OHSAS 18001 е доказателство за ангажимента, който поема НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД. Стремим се да осигуряваме на нашите служители здравословни и безопасни условия на труд, както и да управляваме влиянието на нашето производство върху околната среда. С цел да подобрим още повече показателите си по отношение на околната среда и безопасността на труда, ние поддържаме открит диалог с нашите доставчици, служители, клиенти и потребители.” коментира г-н Антонис Кандзелис, изпълнителен директор на НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД.

OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Получаването на сертификат OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на всяка компания за осигуряване безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки. Елементите на сертификацията включват политика и ангажираност, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, цели и програми, обучение, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, коригиращи и превантивни действия и много други мерки, предприемани от работодателя.

Чрез сертификацията по ISO 14001 се доказва и демонстрира отговорност за запазване на околната среда. Сертифицирането по ISO 14001 се препоръчва от регулаторните органи като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда. ISO 14001 се връчва за постигане и демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда, като се взимат предвид политиката и целите по опазване на околната среда, включително на устойчивото развитие.

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД е най-голямата хранителна компания в България и един от най-големите стратегически инвеститори в сферата на хранителната промишленост. Общият брой на служителите в НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД е над 1 330 души. Корпоративната политика по отношение на човешките ресурси се отличава с високите изисквания на компанията към здравословните и безопасни условия на труд. НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД осигурява специални програми за професионално обучение и развитие на своите служители и работна среда, които мотивират откритата комуникация и инициативността на персонала.

Като част от хранителния гигант NESTLÉ, НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД стриктно спазва предписанията на преведеното на 40 езика издание на “Корпоративни бизнес принципи на NESTLÉ” – валидни за всички страни, в които компанията развива своя бизнес, като се съобразява и с местните законови, културни и религиозни практики.