Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле Aйс-Kрийм България оптимизира производствените си площи

Назад
България,
С оглед програмата за оптимизиране на производствените площи, Нестле Aйс-Крийм България АД планира да продаде част от терена в близост до фабриката си за сладолед във Варна. Теренът, застроен със стари неизползваеми производствени сгради, е с площ 30000 кв.м. Средствата от продажбата ще бъдат реинвестирани в подобряване на съществуващата производствена база и в развитие на бизнеса със сладолед, където Нестле Aйс-Крийм България има лидерска позиция.