Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле въвежда Политика за Защита на Майчинството за всички свои служители по света

Назад

Нестле въвежда Политика за Защита на Майчинството за всички свои служители по света

 

 

Нестле въведе глобална Политика за Защита на Майчинството за всички свои служители по света, която е предвидена да бъде една от най-напредналите програми от този тип в индустрията.

Политиката, която се базира на Конвенцията за Защита на Майчинството на МОТ, установява минимални стандарти,  които трябва да бъдат въведени в подразделенията на Нестле по света до 2018 г.

Чрез тази политика се дава на служителите платен отпуск по майчинство не по-малък от 14 седмици и правото да удължат отпуска по майчинство до 6 месеца. Това ще е валидно за всички родилки с първо новородено дете, включително ще важи и за мъжете служители и осиновителите. 

Включва също така и защита на служителите, гъвкаво работно време и гарантиран достъп до стаи за кърмене през работното време в административните офиси и другите подразделения с повече от 50 служители. В момента Нестле има над 190 стаи за кърмене във всичките си работещи звена по света. 
 

Петер Вогт, Заместник Изпълнителен президент и Главен Ръководещ Човешки ресурси в Nestlé S.A. каза: „Тази политика ще ни помогне по-добре да подкрепим  майките и техните семейства в нашите подразделения по целия свят и ще придаде по-голяма сила на нашата подкрепа за ексклузивно кърмене по време на първите шест месеца от живота на детето.“ 

Гледайте интервюто на Петер Булке за списание Fortune, където той дискутира новата Политика на Нестле за Защита на Майчинството (pdf, EN, 1 МВ) и научете повече за ангажимента на компанията да подсили баланса в представянето на половете на работното място.