Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Компанията на Нестле Beverage Partners Worldwide ще съсредоточи дейността си върху Европа и Канада

Назад
Нестле и Кока-Kола обявиха, че са се споразумели географският обхват на съвместното дружество на двете компании за готов за консумация чай, Beverage Partners Worldwide (BPW), да съсредоточи дейността си върху Европа и Канада.

В Тайван и Хонконг, Кока-Kола ще сключи лицензионен договор с Нестле за марката NESTEA. Във всички останали територии съвместното предприятие ще бъде постепенно спряно, като това се очаква да се случи до края на 2012 г. при одобрение на регулаторните органи. В допълнение, настоящият лиценз за NESTEA, предоставен от Нестле на Кока-Kола в САЩ, ще приключи в края на 2012 г.

През последните 10 години, съвместното дружество на Нестле и Кока-Кола BPW постигна последователен растеж за двете компании и разшири обхвата на марката NESTEA в цяла Европа, Канада и други пазари.

Партньорите смятат, че съсредоточаването върху Европа и Канада ще ускори растежа и ще повиши пазарното присъствие на BPW, където съвместното дружество е най-ефективно.

Така двете компании ще могат самостоятелно да проучват и оползотворяват максимално възможностите за растеж в категорията на готовия за консумация чай на останалите пазари.

Beverage Partners Worldwide, смесеното дружество на Нестле и Кока-Kола, което развива дейност в категорията на готовия за консумация чай, е създадено през 2001 г., след период от 10 години, през който Нестле и Кока-Kола си сътрудничеха в съвместно предприятие, наречено Coca-Cola and Nestlé Refreshments.