Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Първи девет месеца на 2012 г.: 6.1% органичен ръст, потвърдени прогнози за годината

Назад
Vevey,
Vevey
 • 11 % ръст ма продажбите - 67.6 млрд. швейцарски франка;
 • 6.1 % органичен ръст и 2.9 % реален вътрешен ръст;
 • 11.7 % органичен ръст в развиващите се пазари и 2.4 % в развитите пазари;
 • Прогнозите за годината потъврдени: органичен ръст от 5 % до 6 %, подобряване на маржа и реалния доход на акция във фиксирани валути.
 

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Развитието  през първите девет месеца е в съответствие с нашите очаквания. Това е резултат от придобития с времето опит в развитие на  иновациите, дистрибуционните канали и комуникацията с потребителите.  Регистрираме двуцифрен ръст в развиващите се пазари, където разширяваме възможностите за покриване на пазара и усъвършенстваме нашите продуктови предложения. Отбелязваме ръст в  силно конкурентните развити пазари, независимо от предизвикателната обща икономическа  ситуация и ниски нива на индекс на потребителска увереност. Положителната тенденция, регистрирана при реален вътрешен ръст ръст и до известна степен облекчаването на натиска върху разходите ни позволяват да потвърдим очакванията ни за цялата година .“

Веве, 18 октомври 2012 г.: През първите девет месеца на 2012 г., органичния ръст на Нестле Групата е 6.1%,  обусловен от реален вътрешен ръст от 2.9% и 3.2% в резултат на ценова политика. Промяната във валутните курсове допринесе с 2,2% - положителен резултат за първи път тази година. Придобиванията (нетно от продажба на бизнеси) допринесоха с 2.7%. Общо продажбите са с ръст от 11,0%, достигайки 67,6 млрд. швейцарски франка.

Нестле Групата продължава да расте във всички региони на света: Северна и Южна Америка постига органичен ръст от 6,1%, Европа с 2,5% и Азия, Океания и Африка от 10,8%. Бизнесът бележи ръст от  11,7% в развиващите се пазари и 2,4% в развитите пазари.

 

РЕЗУЛТАТИ

Нестле Групата продължава да расте във всички региони на света: Северна и Южна Америка постига органичен ръст от 6,1%, Европа с 2,5% и Азия, Океания и Африка от 10,8%. Бизнесът бележи ръст от  11,7% в развиващите се пазари и 2,4% в развитите пазари.

 

Севeрна и Южна Америка

Продажби в размер на 20,9 млрд швейцарски франка, 5,5% органичен ръст, 0,4% реален вътрешен ръст:
 • Ръст в зоната с широк спектър – принос имат почти всички категории и региони
 • В Северна Америка бизнес климатът все още е свит, имайки предвид трудната икономическа ситуация и ниските покупателни възможности. Категориите „Замразени продукти” и „Пица” продължават да бележат спад, но представянето на продуктите под марки Stouffer’s и Lean Cuisine бележат ръст. Продуктите от категория сладолед също отчитат подобрени резултати, а двете категории „Разтворимо кафе” и „Кафе сметана” бележат силен ръст. Продуктите за домашни любимци поддържат добрия темп на ръст от последните отчетни периоди, благодарение на добро представяне на марки продукти за котки Friskies и Fancy Feast и при марката за домашни любимци Beneful.
 • Отчетен е двуцифрен ръст в Латинска Америка, благодарение на силно представяне на повечето пазари и региони. Бразилия и Мексико продължават да бележат силен ръст. Категориите “Шоколадови изделия”, „Разтворимо кафе” и „Сладолед” отчитат добри резултати, докато продуктите за домашни любимци отчитат ръст повече от 20%.
 

Европа


Продажби в размер на 11,2 млрд швейцарски франка, 1,9% органичен ръст, 0,5% реален вътрешен ръст:
 • Иновативните платформи, особено в категория „Напитки” и „Продукти за домашни любимци”, продължават да създават възможности за ръст дори и във влошаващата се икономическа ситуация.
 • Великобритания, Франция и Швейцария са лидерите сред основните пазари в Западна Европа. Гърция и Белгия, Холандия и Люксембург също така продължават да отчитат ръст.
 • В централна и източна Европа Русия, Украйна, държавите от адриатическия регион и Румъния имат положителен принос за отчетените резултати на зоната.
  • Отчетен е силен ръст при редица от продуктовите категории. В категория „Кафе”, двете подкатегории – „Разтворимо кафе” и „NESCAFÉ Dolce Gusto”, отчитат добри резултати. Категория “Сладоледи” отбеляза пик в резултатите през третото тримесечие на годината след по-слаб старт в началото на сезона. Марките Wagner и Buitoni са лидерите в категорията „Замразени продукти”. Така наречените популярно позиционирани продукти на компанията отново бяха основният двигател на ръст в зоната, особено в Русия, Великобритания и Иберийския регион. Продуктите за домашни любимци продължават да запазват силен темп на ръст в цяла Европа.
 

Азия, Океания и Африка

Продажби в размер на 14,0 млрд швейцарски франка, 9,4% органичен ръст, 6,3% реален вътрешен ръст:
 • Зоната е фокусирана върху развитие на по-силна дистрибуторска мрежа, иновации във всички продуктови групи, увеличаване на мощностите и интегриране на Yinlu и Хсу Фу Цхи. Общият размер на продажбите в зоната, включително от новите партньорства, бележат ръст от 25,9% в сравнение с 11,1 млрд швейцарски франка, отчетени през съответния период на 2011 г.
 • Развиващите се пазари отчитат двуцифрен ръст. Африка бележи двоен ръст в сравнение със средния за зоната и държавите от Близкия Изток също отчитат много силни резултати. Китай и Индонезия са сред пазарите, които имат принос за отчетените положителни резултати на зоната. Категориите, които са основните двигатели на ръста на зоната, са „Млечни продукти”, „Напитки”, „Кулинарни продукти”, „Шоколадови изделия” и „Сладоледи”.
 • Сред развитите пазари, Япония отчете ръст, благодарение на NESCAFÉ Barista и NESCAFÉ Dolce Gusto, както и на категория “Шоколадови изделия” и по-специално на марката KIT KAT.
 

Nestlé Waters

Продажби в размер на 5,6 млрд швейцарски франка, 5,8% органичен ръст, 4.0% реален вътрешен ръст

Nestlé Nutrition

Продажби в размер на 5,8% млрд швейцарски франка, 6,6% органичен ръст, 2,4% реален вътрешен ръст

Други

Продажби в размер на 10,1 млрд швейцарски франка, 8,9% органичен ръст, 6,3% реален вътрешен ръст:
 • Nestlé Professional запазва добрия темп на ръст, главно благодарение на двуцифрения ръст на развиващите се пазари и на Северна Америка. При храните беше разширен изборът на продукти под марките Chef и Maggi след придобиването на Oscar. При напитките се продължи развитието на системите Nescafé Milano, Viaggi by Nescafé и Nescafé Alegria, които вече се предлагат в 6 държави.
 • Nespresso постигна двуцифрен ръст, благодарение на високо ниво на иновации, в това число три нови лимитирани серии кафе и две нови машини, както и откриването на  28 бутикови магазина.
 • Продуктовото портфолио на Nestlé Health Science също отчете добри резултати. Nestlé Institute of Health Sciences развива предлаганите възможности, благодарение на работата на института върху персонализирани хранителни решения при специфични медицински случаи.
 • Cereal Partners Worldwide продължава да постига силен ръст на развиващите пазари, но понижава резултатите си на развитите пазари. Отчетен е висок едноцифрен ръст на съвместно дружество Pharma, благодарение на дерматологични продукти.
 

Прогнози

Както очаквахме, трудната икономическа ситуация, особено на развитите пазари, продължава. Представянето на компанията до сега през годината отговаря на очакванията. Придобития с времето опит в развитие на  иновациите, дистрибуционните канали и комуникацията с потребителите са основните двигатели на нашия ръст. Това, както и до известна степен облекчаването на натиска върху разходите, ни позволява да потвърдим прогнозите, които имаме за края на годината: да постигнем заложените в модела на Нестле цели – органичен ръст между 5% и 6%, както и повишение на маржа и заложения доход на акция.

 

 

Преглед на целогодишните продажби и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

 
  Ян.-Сеп. 2012 Продажби в млн. шв. франка
 
Ян.-Сеп. 2011 Продажби в млн. шв. франка
 
Ян.-Сеп. 2012  Органичен ръст (%) Ян.-Сеп. 2012 Реален вътрешен ръст (%)
По оперативни звена
Храни и напитки

- Зона Америка
20,892 19,131 + 5.5 + 0.4
- Зона Европа 11,198 11,114 + 1.9 + 0.5
- Зона Азия, Океания и Африка 13,951 11,082 + 9.4 + 6.3
Nestlé Waters 5,584 5,084 + 5.8 + 4.0
Nestlé Nutrition 5,831 5,412 + 6.6 + 2.4
Други 10,112 9,066 + 8.9 + 6.3
Общо за Групата / продължащави дейности 67,568 60,889 + 6.1 + 2.9
По категории
Напитки 14,441 13,050 + 9.5 + 5.7
Вода 5,588 5,089 + 5.8 + 4.0
Млечни продукти и сладолед 14,083 12,159 + 6.4 + 1.3
Nutrition & Healthcare 7,921 7,188 + 6.7 + 3.4
Кулинарни продукти 10,419 10,045 + 1.0 - 0.9
Шоколадови изделия 7,166 6,282 + 4.7 + 2.7
Храни за домашни любимци 7,950 7,076 + 7.8 + 4.3
Общо за Групата 67,568 60'889 + 6.1 + 2.9