Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Първо полугодие на 2012 г.: стабилен ръст, потвърдени прогнози за годината

Назад
Vevey    ,

 • Продажби на стойност 44,1 милиарда швейцарски франка, 6,6% органичен ръст, 2,9% реален вътрешен ръст;
 • Оперативна печалба от 6,6 милиарда швейцарски франка;
 • 12,9% органичен ръст в развиващите се пазари и 2,6% в развитите пазари;
 • Реален доход от акция в размер на 1,63 швейцарски франка, ръст от 12.4% във фиксирани валути;
 • Оперативният оборот на Групата достига 1,5 милиарда швейцарски франка, в сравнение с 2,1 милиарда оперативен оборот, отчетен за първата половина на 2011 г.;
 • Потвърждават се очакванията за развитие на Групата: органичен ръст от 5,% до 6%, повишаване на маржа и реалния доход от акция във фиксирани валути;

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „Резултатите ни от първото полугодие доказват релевантността на поставените ни цели и стратегии в днешната нова реалност и демонстрират бързото им и дисциплинирано изпълнение с правилния избор в точното време. Продължаваме с много иновативни решения в световен мащаб, както в сегмента на популярно позиционираните продукти, така и на изключително премиум предложения. Непрекъснато откриваме нови начини за дистрибуция за достигане до нови потребители и използваме новите медии за увеличаване на както пряката ни връзка с потребителите, така и за постигане на възвращаемост на инвестициите в марките ни. Този подход доведе до успешен растеж и на развиващите се , и на развитите пазари. Стабилният ръст през първото полугодие и маржът на оперативната ни търговска печалба, редом с нашия стремеж към капиталова ефективност ни позволяват да потвърдим прогнозите си за цялата година.“Веве, 9 август 2012 г.:

 • През първата половина на 2012 г. органичният ръст от 6,6%, отчетен от Нестле Групата е обусловен от 2,9% реален вътрешен ръст и 3.7% ръст, вследствие на ценова политика. Промяната във валутните курсове спадна до – 1,8%.
 • Придобиванията, без продажбата на активи допринесоха с 2,7%. Общите продажби на групата нараснаха с 7,5%, достигайки 44,1 милиарда швейцарски франка.
 • Както се очакваше, натискът от повишаването на цените на основните суровини доведе до повишение на цените на реализираните стоки с 50 базисни точки. Това бе компенсирано от спестяванията, вследствие на проекта „Nestlé Continuous Excellence”, който бе въведен във всички структури и дейности на компанията, също и от своевременното ценообразуване.
 • Разходите за дистрибуция намаляха с 30 базисни точки, главно благодарение на кумулативните резултати в микса и ефективността.
 • Маркетинговите и административните разходи намаляха с 20 базисни точки. Средствата разходвани за директен маркетинг се увеличиха във фиксирани валути. Тези средства бяха използвани по-ефективно и ефикасно за увеличение на възвращаемостта на инвестициите в марките на компанията, както и за подкрепа на дейности за нови лансирания на глобално ниво.
 • Продължихме да инвестираме в научноизследователска и развойна дейност (без промяна в размер на 1,6% от продажбите), с оглед развитието на иновациите ни; 
 • Групата реализира оперативна търговска печалба от 6,6 милиарда швейцарски франка, като отчете ръст от 6,3%, спрямо същия период на 2011 г. Маржът е в размер на 15,0% в съответствие с нашите очаквания за това резултатите да бъдат свързани с второто полугодие.
 • Беше отчетена нетна печалба в размер на 5,1 милиарда швейцарски франка, бележеща ръст от 8,9 %.
 • Реалният доход на акция нарастна с 12,4% във фиксирани валути. Отчетеният реален доход на акция на стойност 1,61 швейцарски франка отбеляза увеличение с 10,3% в сравнение с реалния доход на акция, отчетен за първата половина на 2011 г. (1,46 швейцарски франка).
 • Групата отчете оперативен паричен поток на стойност 5,1 милиарда швейцарски франка, отбелязвайки увеличение в сравнение 2011 г. (2,1 милиарда швейцарски франка), поради подобрения в процесите и работния капитал.

 

Преглед на дейността:

Нестле Групата продължи да отчита ръст във всички региони: в Северна и Южна Америка беше постигнат органичен ръст от 6,4%, в Европа - 2,6%, а в Азия, Океания и Африка - 12,6%. Бизнесът ни нарасна с 12,9% в развиващите се пазари и с 2,6% - в развитите пазари.
 

Храни и напитки - Северна и Южна Америка

Продажби в размер на 13,4 милиарда швейцарски франка, 5,7% органичен ръст и −0,1% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 17,4%, +10 базисни точки. Почти всички категории допринесоха за ръста, отчетен в зоната, докато търговската среда, особено в Северна Америка все още представлява предизвикателство. Маржът на търговската оперативна печалба в зоната в размер на 17,4% се повиши с 10 базисни точки.

 

Храни и напитки - Европа

Продажби в размер на 7,4 милиарда швейцарски франка, 2,4% органичен ръст, 0,1% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 15,4% −100 базисни точки. Ключовите фактори, допринесли за растежа в зоната, в среда, която се влоши през годината, особено в Южна Европа бяха иновациите и представянето на нови премиумни и популярно позиционирани продукти. Като цяло зоната запази покачването на пазарния дял от 2011 г. Маржът на търговската оперативната печалба в зоната намаля със 100 базисни точки в сравнение с полугодието на 2011 г. Този резултат следва подобрение от 200 базисни точки през първата половина на миналата година, дължащо се на по-ниски разходи за преструктуриране и пенсионни плащания. Зоната продължи да увеличава оперативната си ефективност през 2012 г. чрез спестяванията реализирани от “Nestlé Continuous Excellence” и се възползва от покачването на стойността на своите категории чрез иновации и обновяване.

 

Nestlé Waters

Продажби в размер на 3,6 милиарда швейцарски франка, 5,6% органичен ръст, 3,5% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 10,0%, +140 базисни точки. Маржът на оперативната търговска печалба за Nestlé Waters се увеличи със 140 базисни точки, благодарение на продължаващия растеж, продуктовия микс, ефективното ценообразуване и инициативите за управление на разходите.

 

Nestle Nutrition

Продажби в размер на 3,8 милиарда швейцарски франка, 5,7% органичен ръст, 2,0% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 20,6%, −50 базисни точки.

 

Други

Продажби в размер на 6,7 милиарда швейцарски франка, 9,6% органичен ръст, 6,6% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 17,6%, +10 базисни точки.

 

Прогнози

Очакваме трудната търговска среда, особено в развитите пазари да продължи и през второто полугодие. Като цяло годината започна както очаквахме. Дейностите и инициативите, които сме предвидили през второто полугодие ни позволяват да потвърдим стратегията си за цялата година: добре позиционирани сме, за да разгърнем Модела на Нестле за органичен ръст в размер на 5% до 6%, подобряване на маржа и на реалния доход от акция във фиксирани валути.
 

 

Преглед на целогодишните продажби и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

 
  Ян.-Юни

2012
   
Продажби
     
            в млн.
         
шв. франка
  
Ян.-Юни 2012

Органичен ръст

(%)
маржове на ОТП
Ян.-Юни 2012 (%) Промяна спрямо

            Ян.-Юни 2011
По оперативни звена
Храни и напитки

- Зона Америка
13,419 + 5.7 17.4 + 10
- Зона Европа 7,379 + 2.4 15.4 - 100
- Зона Азия, Океания и Африка 9,192 + 11.6 18.9 - 60
Nestlé Waters 3,555 + 5.6 10.0 + 140
Nestlé Nutrition 3,831 + 5.7 20.6 - 50
Други 6,721 + 5.7 20.6 + 10
Общо за Групата / продължащави дейности 44,097 + 6.6 15.0 - 10
По категории
Напитки 9,620 + 10.8 23.7 - 60
Вода 3,558 + 5.7 14.4 + 130
Млечни продукти и сладолед 9,078 + 6.7 14.4 +30
Nutrition & Healthcare 5,207 + 6.4 18.6 - 40
Кулинарни продукти 6,888 + 1.5 13.3 - 10
Шоколадови изделия 4,560 + 6.4 14.0 - 210
Храни за домашни любимци 5,186 + 8.2 20.7 + 70
Общо за Групата 83,642 + 7.5 15.0 + 60