Sort by
Sort by

Нестле България с цел за 160 тона по-малко генерирани отпадъци през 2018 година

Компанията взе участие в Деветия национален зелен форум и сподели бъдещите си планове за зелена трансформация в глобален мащаб и на местно ниво
Назад

През 2018 г. най-голямата компания за храни и напитки си поставя за цел намаляване на генерираните отпадъците с още 160 тона. По време на Деветия национален зелен форум 2018, организиран от сп. Мениджър и ЕКОПАК, изпълнителният директор на Нестле България Емануел Артур представи постигнатите резултати на компанията на национално и глобално равнище в сферата на опазване на околната среда и постигане на устойчиво бъдеще. От 2010 година насам компанията редуцира наполовина консумацията на вода в производството си, достигайки до 58 126 кубични метра, количество, неоходимо да напълни 23 басейна с олимпийски размери. Също така, спестената енергия за последните 7 години се равнява на годишното потребление на 1100 домакинства в България.

А от март 2014 година Нестле България поставя своеобразен рекорд с 0 кг отпадъци депонирани на сметище. Всички отпадъци, генерирани при дейността на компанията, биват предавани за рециклиране. Санитарният отпадък се оползотворява за производство на биогориво.

В глобален мащаб амбицията на Нестле е до 2030 година да има нулево въздействие на операциите си върху природата. Последният, анонсиран от компанията ангажимент, е 100% от опаковките й да бъдат рециклируеми до 2025г. От 2007 година насам, компанията успява в световен мащаб да намали с 33,2% емисиите на парниковия газ, употребата на вода в производството е с 38,1% по-малко, 25,7% от електричеството идва от възобновяеми източници, а броят на фабриките, произвеждащи нулев отпадък, достига 253.

“Ние в Нестле се грижим да опазим природните ресурси за бъдещите поколения“, сподели Емануел Артур.

Деветият национален зелен форум 2018 се проведе под наслов "100% кръгова икономика - споделена цел, споделена отговорност". Събитието беше открито от г-н Нено Димов, Министър на околната среда и водите, който представи основните цели в новия пакет на ЕС за кръговата икономика, зелените работни места, постиженията на България до момента в управлението на отпадъци и адаптирането на националните политики към международните изисквания за свят без нулеви отпадъци. Зелената революция и бизнес трансформацията бяха основен фокус в темите, дискутирани по време на форума.