Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Нестле получи наградата "Good Egg" за хуманно отношение към животните

<br />

Назад
Jul 05, 2018

 

Като част от нашите непрекъснати усилия за подобряване качеството на продуктите, с които работим, Нестле получи наградата "Good Egg" от Организацията за хуманно отношение към фермерството в световен мащаб (CIWF).

Наградата отдава специално признание на решението ни да преминем към доставка за нашите производствени процеси само на яйца от свободно отглеждани кокошки във всички наши европейски фабрики до 2020 г. Това решение, обявено публично през ноември миналата година, ще подобри благосъстоянието на кокошите носачки и е част от нашите глобални планове до 2025 г. във всички наши производства да използваме само яйца от свободно отглеждани кокошки.

Направихме значителен напредък, като над 40% от яйцата, които използваме в Европа са от свободно отглеждани кокошки.

Заедно с това Нестле подписа споразумение за сътрудничество с CIWF. Това ще ни помогне да набележим бъдещи стъпки за подобряване на хуманното отношение към животните, чиито продукти използваме в нашите производства, отговаряйки на потребителските очаквания в тази важна сфера.

Article Type